Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

To Φροντιστήριο των ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ στα Γρεβενά

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Επιχορήγηση 35.000€ στον Δήμο Γρεβενών για την βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη...

Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου στον Δήμο Γρεβενών για το ΣΒΑΚΟ Δήμος Γρεβενών εξασφάλισε την έγκριση του αιτήματός του για την επιχορήγηση της
μελέτης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που δεν αποτελεί μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης των πόλεων, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού.Απώτερος σκοπός αυτού του σχεδίου είναι η βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στις 35.000€ και προέκυψε μετά την εξέταση της φόρμας ωριμότητας που κατέθεσε ο Δήμος Γρεβενών καθώς και με κριτήριο την πληθυσμιακή κάλυψη του Δήμου.
Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου