Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

To Φροντιστήριο των ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ στα Γρεβενά

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ε.Χ.Κ.Β.: Επαναδιακήρυξη μίσθωσης καταστήματατος «ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ»...Η Διοίκηση του Ε.Χ.Κ.Β. σας ανακοινώνει ότι
επαναδιακηρύττει την εκμίσθωση ενός καταστήματος 81,10m2 με χρήση «ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ», με νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού στις 16 Ιανουαρίου 2017, βάσει της με αρ.πρωτ. 4/3-1-2017 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 618Υ469ΗΦ9-ΙΧΠ) και σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους της 3/2016 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 7ΛΤΔ469ΗΦ9-ΚΧΚ).


Για την Επιτροπή Διοίκησης
ο Πρόεδρος
Θωμάς Καραγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου