Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση

To Φροντιστήριο των ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ στα Γρεβενά

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Αθανάσιος Φωλίνας: “Η απώλεια ποσοστού της Εξισωτικής Αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους είναι εθνική επιλογή”Κατά την εφαρμογή του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης, για
πρώτη φορά το έτος 2016 από το Β Πυλώνα,  οι κτηνοτρόφοι βίωσαν την απώλεια σημαντικών  κονδυλίων.

Οι πραγματικοί δικαιούχοι της ορεινότητας των περιοχών υπέστησαν μειώσεις της τάξεως του 50%.

Μετά από επανειλημμένες  οχλήσεις  από το 2016 στο ΥΠΑΑΤ για το ύψος ενίσχυσης κατά στρέμμα βοσκοτόπου, αλλά και την μέγιστης εντασσόμενης  έκτασης ενίσχυση που είναι τα 30 Ηα ,οι απαντήσεις των αρμοδίων Υπουργών μας παρέπεμπαν στις Ενωσιακές Διατάξεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Μετά την απάντηση από τiς Βρυξέλλες γίνεται κατανοητό ότι η απώλεια της Εξισωτικής Αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους είναι εθνική επιλογή. Οι δράσεις για την Εξισωτική Αποζημίωση πρέπει  να είναι άμεσες για την διόρθωση του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η δυνατότητα παρέμβασης και διόρθωσης του ΠΑΑ ήταν και παραμένει ακόμη εφικτή.

Συγκεκριμένες και ουσιώδεις πρέπει επίσης να είναι οι παρεμβασεις στην ΚΑΠ 2021-2027 για να αποφευχθούν  αντίστοιχα  λάθη, όπως αναφερεται διεξοδικά στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βίαιη απώλεια εισοδήματος σε συνδυασμό με τις εξευτελιστικές τιμές σε γάλα και κρέας οδηγούν τον κλάδο σε αφανισμό. Δυστυχώς, οι παραπάνω ενέργειες αθροιστικά επιταχύνουν την εξαφάνιση της Κτηνοτροφίας στην Ελλάδα

Για ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση παρατίθενται αυτούσιες οι ενέργειες που έχουν προηγηθεί.

Συγκεκριμένα παρατίθεται η ερώτηση που υποβλήθηκε στην Ευρωβουλή:
Θέμα:  Αδικίες στους πραγματικούς Έλληνες κτηνοτρόφους
Κατά την υλοποίηση του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», του Ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι πραγματικοί Έλληνες κτηνοτρόφοι βίωσαν μια άνευ προηγουμένου μείωση της τάξεως του 50%. Για παράδειγμα, κτηνοτρόφοι που το 2014 λάμβαναν αποζημίωση 5 000 ευρώ, είδαν την αντιστάθμιση του εισοδήματός τους να καταλήγει το 2016 στα 2 650 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού 1307/2013, τα κράτη μέλη δύνανται να επανεξετάσουν την απόφασή τους από 1ης Ιανουαρίου 2017 για την ενίσχυση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Η Ελλάδα, που διαπίστωσε την αδικία που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι της κατά την ενίσχυση της εξισωτικής αποζημίωσης, προέβη σε τροποποίηση του φακέλου; Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης και επανεξέτασης σήμερα, δυο χρόνια πριν από τη λήξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020;
2) Υπάρχει δυνατότητα, εντός του συγκεκριμένου μέτρου, ορισμού διαφορετικών τιμών ενίσχυσης μεταξύ βοσκοτόπων και αρόσιμων εκτάσεων, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία στους πραγματικούς κτηνοτρόφους;
3) Θα ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες ανισότητες στην κατανομή κονδυλίων για το σχετικό μέτρο στη νέα ΚΑΠ 2021-2027;


http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000751_EL.html
Αθανάσιος Φωλίνας
Γεωπόνος Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου