ΑΕΤΟΣ Grevena Γρεβενά : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  κατά την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ από 01/10/2019 μέχρι 30/04/2020

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση


Κάντε ΚΛΙΚ

To Φροντιστήριο των Επιτυχιών στα Γρεβενά

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  κατά την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ από 01/10/2019 μέχρι 30/04/2020Εκδόθηκε η αρ. 141311/23-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Λειτουργία πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη
χειμερινή περίοδο από 01/10/2019 μέχρι 30/04/2020», σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το πρόγραμμα  των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας.

Η απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 70/30-03-2012) άρθρο 37 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων».

Η Απόφαση με τους συνημμένους δύο πίνακες των πρατηρίων που θα λειτουργούν υποχρεωτικά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ 6ΠΦΖ7ΛΨ-ΒΞ2 και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Γρεβενών:  www.grevena.pdm.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου