Ένα μήνυμα της στο Facebook ήταν αρκετό για να ανακοινώσει