ΑΕΤΟΣ Grevena Γρεβενά : Παράταση ισχύος αδειών διαμονής που λήγουν από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου 2014

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση


Κάντε ΚΛΙΚ

To Φροντιστήριο των Επιτυχιών στα Γρεβενά

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής που λήγουν από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου 2014

Η Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο Αριθ.1/14-1-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών:..


Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και 30.04.2014, παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Κατά το ως χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος της σχετικής άδειας διαμονής είναι νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης της ισχύος των ως άνω αδειών διαμονής δύναται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης εφ’ όσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει, πλέον, να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής τους, μετά την πεντάμηνη παράταση που χορηγείται.

Κατά τα λοιπά:
-Η ανανέωση βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης (τύπου Α) θα διενεργείται κανονικά από τις υπηρεσίες όπως και η έκδοση και ανανέωση βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής.
-Κανονικά θα εξυπηρετούνται οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται για πρώτη φορά βάσει των διατάξεων του Ν.3386/2005 και ζητούν τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου