Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

Αναζήτηση


Κάντε ΚΛΙΚ

Η χαρά των παιδιών, στα Γρεβενά

Η χαρά των παιδιών, στα Γρεβενά
Κάντε ΚΛΙΚ

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών - Δείτε τα θέματα

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 21 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Θέμα     1οΤροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 16/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έκδοση κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 4/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”, ως προς το άρθρο 13 “Έλεγχοι - Κυρώσεις”

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΕπικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020
Θέμα    3οΣυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γρεβενών

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    4οΈγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (επικαιροποίηση), όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή 
Θέμα    5οΈγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση) 
Θέμα    6οΈγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση) 
Θέμα    7οΑπόδοση στον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και Αίθουσας Συγκέντρωσης που βρίσκονται στον Οικισμό Εργατικών κατοικιών ΓΡΕΒΕΝΑ Ι, καταργηθέντος ΟΕΚ, που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013) 
Θέμα    8οΣυμψηφισμός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρανιάς Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ευθυμίας Χρυσή του Στεργίου) 
Θέμα    9οΑνάκληση παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Δασακίου της Κοινότητας Αηδονίων Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου “Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος”) 
Θέμα  10οΕκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Υπαίθριο Θέατρο “Καστράκι” της Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών 
Θέμα  11οΈγκριση του οριστικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Γρεβενών
    

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Γρεβενών
  2. Κρανιάς (για το 8ο θέμα)
  3. Αηδονίων (για το 9ο θέμα)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου