ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΟΠΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα


Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα

Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η χαρά των παιδιών, στα Γρεβενά

Η χαρά των παιδιών, στα Γρεβενά

Κάντε ΚΛΙΚΚάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Α & Γ ΟΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Α & Γ  ΟΕ
Κάντε ΚΛΙΚ στις εικόνες

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΓΓΕΛΙΑ για εργασία στα Γρεβενά : Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. ζητά ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ - Δείτε τα προσόντα

Δείτε τι θα πρέπει να γνωρίζετε, αν θέλετε να εργασθείτε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδας,  με έδρα τον Ν.Γρεβενών:
Η εταιρεία βιομηχανικών ορυκτών ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.
ζητά για τα λατομεία εκμετάλλευσης αργίλων στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης & Γρεβενών

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ή
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το αντικείμενο της θέσης αναφέρεται σε : Προϊστάμενος Εκμετάλλευσης Λατομείων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :
Σχεδιασμός της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των λατομείων της Εταιρείας, υπό την επίβλεψη του Δ/ντή Εργοστασίου & Λατομείων.
Κατάρτιση του προγράμματος εκμετάλλευσης των λατομείων σε συνεργασία με τον Δ/ντή Εργοστασίου & Λατομείων.
Οργάνωση της καθημερινής εργασίας των λατομείων.
Παρακολούθηση των ποιοτικών στοιχείων της παραγωγής των λατομείων σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.
Συνεργασία με τον Προϊστάμενο Παραγωγής του Εργοστασίου για τον προγραμματισμό των παραδόσεων Α’ Ύλης.
Υλοποίηση των Μελετών Αποκατάστασης Περιβάλλοντος των λατομείων.
Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων ποσοτικών, ποιοτικών και κοστολογικών στοιχείων των δραστηριοτήτων παραγωγής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων Ε.Μ.Π. ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Εργοταξιακή εμπειρία περίπου πέντε (5) ετών κατά προτίμηση σε εκμετάλλευση ιζηματογενών κοιτασμάτων. 
Πολύ καλή γνώση Microsoft Office. 
Καλή γνώση Αγγλικών.
Ικανότητα καλής επικοινωνίας.
Διοικητικά και οργανωτικά προσόντα.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ : 
Άριστο περιβάλλον εργασίας.
Απολύτως ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβής.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στη διεύθυνση :

ΓΕΩΕΛΛΑΣ  Α.Μ.Μ.Α.Ε. 
Ταχυδρομική θυρίδα 104
51 100 - Γρεβενά
e-mail : gsyntoukas@geohellas.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου