ΑΕΤΟΣ Grevena Γρεβενά : ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΩΡΡΑ: Η "ΔΙΩΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ..

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση


Κάντε ΚΛΙΚ

To Φροντιστήριο των Επιτυχιών στα Γρεβενά

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΩΡΡΑ: Η "ΔΙΩΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ..


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αρτεμίου Σώρρα του Βασιλείου και της Ολυμπίας, που γεννηθέντος στις
12-10-1966 στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Καλυψούς, αριθ. 70, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΙ 210720/22-6-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από την Υ.Α. Πατρών, με Α.Φ.Μ.: 042809128/Γ΄ .Ο.Υ. Πατρών.

*******

Επί της προς εμέ αποδιδομένης κατηγορίας, δηλαδή για την παράβαση των άρθρων 1, 13, περ. στ’, 14, 26 παρ. 1α, 27, 42 παρ. 1, 2, 43 παρ. 1, 45, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 76, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 184, 187 παρ. 1, 191, 386 παρ. 1,3 περ. β΄ΠΚ 1, παρ. 1,3,4, Ν. 1608/50 2,3 παρ. κ, 4, 45 παρ. 1α, γ΄, ε΄, στ΄ζ΄, η΄, 2,3,4,5, 46, 48, 50 Ν. 3691/2008, αναφερόμενος στα πραγματικά περιστατικά του κατηγορητηρίου απολογούμαι ως εξής:

Αρνούμαι ρητά, κατηγορηματικά και απόλυτα κάθε αποδιδομένη με το ως άνω κατηγορητήριο κατηγορία σε βάρος μου.

Επειδή έχω αιτηθεί την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και άλλα τα οποία είναι απαραίτητα και απολύτως αναγκαία, για την απάντηση στις βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες μου αποδίδονται, και άνευ των οποίων, η απολογία μου, δεν θα είναι πλήρης, αλλά ελλειπέστατη, στερούμαι δε ως εκ του λόγου τούτου ουσιωδών και βασικών δικονομικών μου δικαιωμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ καλούμαι να απολογηθώ, σε ένα εντελώς αόριστο κατηγορητήριο, το οποίο μου αποδίδει κατηγορίες γενικές και αόριστες, κατά τρόπον που δεν αποσαφηνίζεται η κάθε επιμέρους εγκληματική πράξη, με επακριβή καθορισμό, δηλαδή δεν είναι διακριτή η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση της κάθε πράξης χωριστά, που συναποτελούν την κατηγορία, δεν αποσαφηνίζεται ο κοινός δόλος γιά κάθε κατηγορούμενο χωριστά, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 321 ΚΠΔ, κατά τρόπον που καταστρατηγεί τα δικονομικά μου δικαιώματα, αφού έτσι καλούμαι να απαντήσω σε μια αόριστη και άκυρη κατηγορία.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ


Σελίδα 1 από 136

Εγώ, ο κατηγορούμενος, Αρτέμιος Σώρρας του Βασιλείου και της Ολυμπίας, είμαι νυμφευμενος με την Βαΐα Ρουγκλίου, από τον οποίο γάμο μας έχουμε αποκτήσει τέσσερα (4) τέκνα.

Την 4-9-2015 καταχωρήσα στον Αρειο Πάγο και έλαβε αριθμό 6199 το επίσημο καταστατικό του Πολιτικού Φορέα ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ με τους διακριτικούς τίτλους «Ε.ΣΥ.» «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ», κατά το οποίο Πρόεδρος του Φορέα ορίστηκα εγώ ο κ. Αρτέμης Σώρρας, Γενικός Γραμματέας ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος και Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα Βίκυ Χαραλάμπους.

Αναφερόμενοι στις Συνταγματικές διατάξεις και τους ισχύοντες Νόμους και ειδικότερα στην Αρχή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΕΩΝ προβήκαμε στην διακήρυξη των σκοπών του Πολιτικού μας Φορέα. (Το καταστατικό υπάρχει στην δικογραφία). Αυτή η πολιτική δράση του Ανθρώπου διέπεται από τις Ελλάνιες Αξίες:

ΛΟΓΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΡΕΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΤΗΣ, ΑΦΘΟΝΙΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΘΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. Οι αξίες δημιουργούν τις Αρχές ως τα σημεία Αναφοράς Κοινωνικού Συστήματος τα οποία Δημιουργούν Συγκεκριμένο λειτουργικό Πλαίσιο. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ ΙΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΦΡΟΝΗΣΗ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΑΙΔΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΟΤΗΣ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Σημειωτέον ότι οι αναφορές στις Αρχές και στις Αξίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην Ιδρυτική διακήρυξη του Φορέα αναλύονται μία προς μία στην Ιδρυτική Διακήρυξη.

Ακολουθεί το Παράρτημα 1, στο οποίο γίνεται ειδική αναφορά, στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και σε όσα ισχύουν μετά την μεταρρύθμιση με την συνθήκη της Λισσαβόνας και σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ανθρώπου της ΕΕ ο κάθε Ελληνας πολίτης ως και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να ζεί και να λειτουργεί μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία δικαίου, το οποίο ρυθμίζεται μέσα σε ένα αξιακό σύστημα κανόνων και αρχών και όπως αυτό έχει επικυρωθεί ως κεκτημένο πια δικαίωμα μέσα από τους αγώνες εκατομμυρίων ανθρώπων. Κεκτημένο θεμελιώδες αδιαμφισβήτητο δικαίωμα και αξία είναι, εκτός των άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας διαμέσου της λαϊκής Κυριαρχίας που θεωρείται το θεμέλιο του πολιτεύματος της


Σελίδα 2 από 136

Δημοκρατίας. Σωρεία συμβατικών διατάξεων και κειμένων χαράζονται στο εσωτερικό αλλά και διεθνή χάρτη διά την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Α. Γενικά.

1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

1.1- Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΣΣΕ) και ως τροποποήθηκε και αναδιαμορφώθηκε συμφώνως προς την συνθήκη της Λισαβόνας ( ΕΕ C 306/17-12-2007 ).

1.2- Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) ως τροποποιηθείσα ισχύει (ΕΕ C 306/17-12-2007) και ειδικά το άρθρο 325 όπου περιγράφεται η καταπολέμηση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Κρατών Μελών.
1.3 - Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

1.4 - Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων τουΑ νθρώπου ( Σύμβαση Ρώμης της 4-11-1950, Ν. . 53/1974 Ν. 2400/1996 και Ν. 3344/2005) και πρώτο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

1.5 - Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Γίνεται επομένως φανερό, ότι σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού είχα και έχω όλες τις αποδείξεις για τα πιό πάνω χρηματοοικονομικά μου εργαλεία, που είναι κυρίαρχη βούλησή μου να βοηθήσω την Ελλλάδα και τους απανταχού Έλληνες και έχοντας ως βάση τις ανωτέρω αρχές και αξίες, αποφάσισα την ίδρυση και συμμετοχή σε μία σαφή και ξεκάθαρη πολιτική κίνηση.
Επομένως όχι μόνο δεν συγκρότησα αλλά ούτε και εντάχθηκα ποτέ, σε δομημένη ομάδα με σκοπό την διάπραξη οιουδήποτε εγκλήματος. Η πρόθεση και ο σκοπός μου άρχιζε και τελείωνε ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Όταν ο ανωτέρω πολιτικός φορέας άρχισε να ενδυναμώνεται στην Λαϊκή βάση και όταν ανοίχθησαν περισσότερα από 200 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, το παρόν πολιτικό σύστημα τρομοκρατήθηκε και θέλησε, μη συλλαμβάνοντας ούτε έναν κουκουλοφόρο, τέτοιοι παρακρατικοί μας επετίθοντο, είτε με καταστροφές και πυρπολήσεις των γραφείων του πολιτικού μας φορέα, είτε με απόπειρες δολοφονίας μου, είτε με εκφοβισμό των μελών μας, είτε αλλά κυρίως με την άσκηση διώξεως εναντίον μου, με αναπόδεικτες και έωλες και

Σελίδα 3 από 136

αβάσιμες και αναληθείς κατηγορίες να με εξοντώσει, να με φιμώσει και να με αναγκάσει να αρνηθώ τα αυταπόδεικτα οικονομικά μου εργαλεία. Είναι,

λοιπόν, κυρίως και σαφέστατα πολιτική η εναντίον μου δίωξη.Α.- ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Είμαι πλήρης, αποκλειστικός, αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000) της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.» συγχωνευθείσης δι' απορροφήσεως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) χρυσών γαλλικών φράγκων, οι οποίες λόγω της ακυρώσεώς τους έχουν χαρακτήρα αξιογράφου-χρεογράφου-χρεωστικού ομολόγου και η αξία τους έχει εκτιμηθεί σήμερα στο ποσόν των 678.647.978.985 δις ευρώ η κάθε μία. Η αλήθεια των ανωτέρω αποδεικνύεται:

1/ από την υπ' αριθμόν 3641/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων), από την οποία προκύπτει ότι εγώ έχω καταστεί πλήρης, αποκλειστικός, διαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000) της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.», και η οποία δέχεται την αίτηση μου ως νόμιμη και ουσία βάσιμη και υποχρεώνει την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. να μου χορηγήσει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, εάν και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.,

“Α. Όλων των εγγράφων πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.), καθ' όλη την διάρκεια της εκκαθάρισης, από 1-1-1933 μέχρι σήμερα, περί έγκρισης (περιοδικά, κατ' εξάμηνο και έτος) των λογαριασμών εκκαθάρισης, ως επίσης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, το οικείο πρακτικό περί της οριζόμενης εξόφλησης εκ της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, προς τους εκκθαριστές, συνεπεία της (φερόμενης) περαίωσης εξ αυτών της εκκαθάρισης.

Β. Το κατά νόμο προβλεπόμενο έγγραφο περί απογραφής της εταιρικής περιουσίας

Σελίδα 4 από 136

της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.», ως επίσης, και το οικείο φύλλο του ΦΕΚ, σχετικά με την δημοσίευσή της (απογραφής), μετά του οικείου ισολογισμού ο οποίος όφειλε να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου συντασσομένης σχετικής πράξεως. Αντίστοιχα το οικείο φύλο του ΦΕΚ, σχετικά με την δημοσίευση του ισολογισμού πέρατος «της εκκαθάρισης» μετά του οικείου τελικού ισολογισμού, ο οποίος όφειλε, να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου συντασσομένης σχετικής πράξεως.

Γ. Όλων των έγγραφων πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρεάις, καθ'όλη την διάρκεια της εκκαθάρισης, από 1-1-19933 μέχρι σήμερα, περί έγκρισης (περιοδικά, κατ' εξάμηνο και έτος) όλων των λογαριασμών εκκαθάρισης ως επίσης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, το οικείο πρακτικό περί της εγκρίσεως των αποτελεσμάτων περαίωσης της εκκαθάρισης εκ μέρους της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

. Όλες τις προβλεπόμενες στην σύμβαση συγχώνευσης συμφωνίες μεταξύ των εκκαθαριστών και της καθ'ης εταιρείας που αφορούν κάθε ρευστοποίηση των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής και όλα τα προακτικά από το οικείο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ στο οποίο προβλέφθηκε ότι πρέπει να καταχωρίζεται κάθε απόφαση των ειδικών εκκαθαριστών, στα πλαίσια της εκκαθαρίσεως, ήτοι και κάθε απόφαση, δια της οποίας θέλει πιστοποιηθεί δια πρακτικύ υπογραφομένου παρ' αυτών, από 1-1-1933 μέχρι και σήμερα, μετά των περιεχομένων συμφωνιών μεταξύ των ειδικών εκκαθαριστών της Εθνικής Τραπέζης από τα οποία προκύπτει η πορεία, πρόοδος, εξέλιξη και εν γένει κατάσταση της εκκαθάρισης.

Ε. Η αναλυτική κίνηση του εν θέματι ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ, ο οποίος όφειλε να έχει ανοιχθεί επ' ονόματι του συνόλου των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής, από την 1-1-1933 έως και σήμερα, έντοκος ως προς την χρέωση και την πίστωση αυτού, προς επτα τοις εκατό (7%) ετησίως, στον οποίο οφείλουν να έχουν γίνει όλες οι χρεώσεις και πιστώσεις ως προβλέπονται στην - λόγω της προκείμενης ειδικής εκκαθάρισης- διαδικασία ρευστοποίησης, ως ειδικότερα προβλέπονται στην διαδικασία εκκαθάρισης στην οικεία σύμβαση στην VI περ. δ, περί ανοίγματος αλληλοχρέου λογαρισμού, ως κατά την εκάστοτε πράξη – συμφωνία συναίνεσης των εκκαθαριστών αναφορικά με την τροπή των νομισμάτων, ως προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.

ΣΤ. Όλες τις (οικονομικές) καταστάσεις, εκάστης εξαμηνιαίας θέσεως της Ειδικής Σελίδα 5 από 136

Εκκαθαρίσεως, από την 1-1-1933 έως και σήμερα, ως επίσης και τις αντίστοιχες εφημερίδες στις οποίες αυτές οφείλουν να έχουν δημοσιευθεί. Επιπρόσθετα, τη συμφωνία των ειδικών εκκαθαριστών με την καθ'ης προς περάτωσιν της ειδικής εκκαθαρίσεως, δια της οποίας προσδιορίζεται η αξία του μη ρευστοποιηθέντος μέρους του ενεργητικύ της Τραπέζης της Ανατολής, με την οποίαν αξίαν θέλει πιστωθεί ο αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός ως επίσης και ο προσδιορισμός αυτής της πίστωσης στον εν θέματι έντοκο αλληλόχρεο λογαριασμό.

Ζ. Όλα τα λογιστικά έγγραφα που συνέχονται με τη διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση δια εξαγοράς και την εκκαθάριση και δη τις σχετιές λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της καθ'ης, ως σύμφωνα με το νόμο οφεόλουν να έχουν απεικονισθεί – καταχωρηθεί λογιστικά στα βιβλία – στοιχεία της απορροφούσας τράπεζας και ειδικότερα: α) Όλες τις επιμέρους οικονομικές καταστάσεις όπου διενεργήθηκαν οι κατά το νόμο λογιστικές εγγραφές της διενεργηθείσας συγχώνευσης δια απορρόφησης και ιδίως -εκτός των άλλων- οι εγγραφές απογραφής αυτής, συνεπεία της συγχωνεύσεως δια εξαγοράς κατά το έτος 1932, άλλως κατά το έτος 1933 (χρόνο διενέργειας της συγχώνευσης. β) και όλα τα επιμέρους ισοζύγια, αναφορικά με την καταχώριση και τις οικείες λογιστικές εγγραφές, ως όφειλαν να διενεργούντο ανά εξάμηνο κατά τους κατωτέρω αναφερόμενους χρόνους, όπου και όπως κατά τεκμήριο όφειλαν να διενεργούτναι οι κατά τα ανωτέρω οριζόμενες ρευστοποιήσεις (είτε πραγματικές, είτε λογιστικές) και τις αντίστοιχες επιμέρους λογιστικές εγγραφές μαζί με όλες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά όλων των ισολογισμών, όλων των επιμέρους χρήσεων αδιαλείπτως από το έτος 1931, δηλ. δύο έτη πριν την έναρξη της εκκαθάρισης, έως και το έτος 1938, δύο έτη μετά την φερόμενη, κατά τους ισχυρισμούς της ΕΤΕ, ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.”

2/ από το με αριθμό πρωτοκόλλου 21518/13-10-2011 έγγραφο της ΔΟΥ Γ Πατρών, δια του οποίου, με αξία κάθε μετοχής μου της Τραπέζης της Ανατολής 678.647.978.985 δισεκατομμύρια ευρώ, μου επιβάλλεται φόρος για 4 μετοχές 2.714.591.915.942,63 ευρώ Χ 0,5% = 13.572.959.579,71 ευρώ.

3/ από το με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΚΕ 1053901 ΕΞ 2012 1991/ 30-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο ο τότε Υπουργός Οικονομικών
Φ. Σαχινίδης απαντώντας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο (ερώτηση) του βουλευτή Ζ. Τζικαλάγια, προσδιορίζει και αποδέχεται στο ανωτέρω ποσό την αξία κάθε μετοχής της Τραπέζης της Ανατολής. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υπάρχουν στην παρούσα

Σελίδα 6 από 136

δικογραφία.

Β.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις 28-9-2012 κατέθεσα πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος για το ποσό των Εξακοσίων Δισεκατομμυρίων (600.000.000.000) Δολλαρίων ΗΠΑ, θέτοντας ως αντασφάλεια χρεόγραφα-διεθνείς συναλλαγματικές (International Bills of Exchange-IBOE) του US Treasury.

Για την πρότασή μου αυτή ενημέρωσα όλους τους σχετικούς εθνικούς φορείς καθώς και τους λειτουργούς του ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ (ΤΡΟΪΚΑ) καθώς και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλα τα αρμόδια τμήματα.

Την πρότασή μου συνόδευαν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά και υποστηρικτικά έγγραφα με πλήρη σοβαρότητα και διαφάνεια και ειδικότερα προσαρτήθηκε και η πιστοποίηση της κατάθεσης σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας (Όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί στην παρούσα δικογραφία).

Ειδικότερα, επέδωσα με δικαστικό επιμελητή την πρότασή μου για την δανειοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, με εξακόσια δισεκατομμύρια δολάρια, μέσω διεθνών συναλλαγματικών του Αμερικανικού Δημοσίου, αξιολογήσεως ΑΑΑ στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η πρόταση δανειοδοτήσεως, όσο και αντίγραφα των συγκεκριμένων διεθνών συναλλαγματικών που απάρτιζαν το κεφάλαιο των 600 δις δολαρίων και τα οποία επιδόθηκαν στον τότε Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Στουρνάρα (νυν Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.) και ο οποίος αφού έλαβε γνώση τούτων, με το με αριθ. πρωτ. 09927/3-11-2012 έγγραφό του, διαβιβάζει τα ανωτέρω, δηλαδή τον πλήρη φάκελλο, προς τους:

1.- κο Γεώργιο Προβόπουλο, Δοικητή της ΤτΕ

2.- κο Βασίλειο Μαστρόκαλο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
3. Στην 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ενημερώνει ο ανωτέρω Υπουργός για την ενέργειά του αυτή, δηλαδή την αποστολή του ως άνω φακέλου στους ανωτέρω θεσμικούς παράγοντες και ενημερώνει προς τούτο εμένα, τον Εμμανουήλ Λαμπράκη και τον τότε πληρεξούσιο Δικηγόρο μας κ. Γεώργιο Παπαδάκη.

Επειδή, οι ανωτέρω θεσμικοί παράγοντες, είχαν πλήρη ενημέρωση, όχι μόνο Σελίδα 7 από 136

για την πρόταση δανειοδοτήσεως, αλλά και αντίγραφα των συγκεκριμένων διεθνών συναλλαγματικών, εκατό δις δολάρια η κάθε μία, που συναπάρτιζαν το συνολικό κεφάλαιο των 600 δις δολαρίων, ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΩΣ ΕΑΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ Ή ΟΧΙ, είχαν, από την στιγμή που ενημερώθηκαν για την εισφορά μίας τέτοιας περιουσίας, ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ερευνήσουν και να ελέγξουν για την πιστότητα, το αξιόχρεο, υπαρκτό και την ισχύ των ανωτέρω διεθνών συναλλαγματικών, σύμφωνα με τον νόμο 3691/2008, κατά τον οποίο, όταν εισφέρεται μία περιουσία, σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω θεσμούς ή ακόμη και σε μια ιδιωτική τράπεζα και μάλιστα με τέτοιο επίσημο και δημόσιο τρόπο, έχουν νόμιμη υποχρέωση, άλλως παραβαίνουν το νόμιμο καθήκον τους, εάν έβρισκαν ορθά, όλα τα περιλαμβανόμενα στον ανωτέρω φάκελο διεθνή αξιόγραφα, να ενημερώσουν προς τούτο, τους ανωτέρους τους, διαφορετικά εάν υπήρχε οτιδήποτε επιλήψιμο, ή οποιαδήποτε παρανομία, έστω και η ελάχιστη, να αναφέρουν τούτο στην Δικαιοσύνη και μάλιστα εντός 48 ωρών και να ασκηθεί δίωξη από τότε, κατά του προσφέροντος αυτά Αρτέμη Σώρρα, δηλαδή εναντίον μου από του έτους 2012.

Επειδή τίποτα, από τα ανωτέρω, δηλαδή άσκηση ποινικής διώξεως για τις ανωτέρω διεθνείς συναλλαγματικές, δεν ασκήθηκε, μέχρι και σήμερα εναντίον μου, αλλά ούτε και επίσημη απάντηση για την πρόταση δανειοδοτήσεως δόθηκε σ’ εμένα, ο οποίος είμαι διαχειριστής και δικαιούχος αυτών, τεκμαίρεται και μάλιστα αμαχήτως, ότι οι ανωτέρω διεθνείς συναλλαγματικές και υπαρκτές και αξιόχρεες και νόμιμες είναι. Με δεδομένο, λοιπόν, την ανωτέρω συμπεριφορά των πιο πάνω δημοσίων θεσμικών παραγόντων, την μη ύπαρξη ποινικής διώξεως εναντίον μου, αλλά και την ανωτέρω αναφερομένη απόφαση του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά την διαδικασία της οποίας επ' ακροατηρίου απέδειξα και το Δικαστήριο δέχθηκε ότι υπάρχουν τα 600 δις δολάρια και ότι οι διεθνείς συναλλαγματικές είναι υπαρκτές και κατατεθειμένες σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας.

Επειδή ο έλεγχος τον οποίον ισχυρίζονται ότι έκαναν τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όσο και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στερούνται παντελώς επαγγελματισμού και σοβαρότητας και αποδεικνύουν πρωτόγνωρο και επικίνδυνο ερασιτεχνισμό, αλλά και πρόθεση παραπλανήσεως της κοινής γνώμης και του Ελληνικού Λαού. Συγκεκριμένα
στην από 27 Ιουνίου 2016 ένορκη εξέταση μάρτυρα που δόθηκε στην 14η Σελίδα 8 από 136

Πταισματοδίκη Αθηνών Αλεξάνδρα Γαλάνη, η οποία υπάρχει στην προκείμενη δικογραφία όπως και όλα τα έγγραφα που επικαλούμαι, από τον διευθυντή Δανεισμού και Διαχείρισης χαρτοφυλακίου Δημοσίου Χρέους του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου χρέους (ΟΔΔΗΧ) του υπουργείου Οικονομικών κ. Δημητρίου Τσάκωνα, ο ανωτέρω μάρτυς ο οποίος, κατά την κατάθεσή του, τον Νοέμβριο του 2012 υπηρετούσε ως προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος της 23ης Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών αφενός μεν επιβεβαιώνει την υποβληθείσα από εμένα πρόταση δανειοδότησης για την αποπληρωμή του Ελληνικού Δημοσίου χρέους, με το ποσόν των 600 δις δολλαρίων, αφετέρου αν και αρμόδιος και ειδικός, υποτίθεται, για τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλλου και των διεθνών συναλλαγματικών (I.B.O.E) που συναπάρτιζαν το παραπάνω ποσόν

προφανώς λόγω αγνοίας ή επειδή δεν κατάλαβε τί ήταν τα παραπάνω χρεόγραφα, καταθέτει ότι αυτά ήταν έντοκα γραμμάτια του Αμερικανικού
Δημοσίου. Δηλαδή ο εν λόγω ειδικός και υπεύθυνος Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ δεν αντιλαμβάνεται την διαφορά των διεθνών συναλλαγματικών (IBOE) και των εντόκων γραμματίων. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ευτράπελα σχετικά με τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλλου και των διεθνών συναλλαγματικών ποσού 600 δις δολλαρίων που περιελάμβανε αυτός. Αντί να ελέγξουν για την ισχύ, βασιμότητα, εγκυρότητα και αξιόχρεο των συγκεκριμένων διεθνών συναλλαγματικών, αυτοί ελέγχουν το χαρτοφυλάκιο εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου, δηλαδή αντί να πάνε στον οπωροπώλη και να ζητήσουν πατάτες, αυτοί πάνε και ζητούν πορτοκάλια, διαπιστώνουν δε ότι το σύνολο του χαρτοφυλακίου εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου ανήρχετο τότε στα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από το παραπάνω και με κάθε σοβαρότητα(!!!!) … διαπίστωσαν ότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας κατείχα το 40% των συνολικών εκδόσεων εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου. Μετά από τα παραπάνω φθάνουν στο απίθανο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να ευσταθούν οι
ισχυρισμοί μου για τα 600 δις. Δεν σταματά όμως εδώ ο απίθανος αυτός έλεγχος

αλλά μέσω του BLOOMBERG ψάχνουν να βρουν τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως και, ω του θαύματος, ανακαλύπτουν ότι δεν περιλαμβάνομαι μέσα σε αυτούς, συνεχίζουν δε το ανωτέρω μυθιστορηματικό αφήγημα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Σώρρας (εγώ) σύμφωνα με τους δικούς τους παραπάνω ανιστόρητους και απίθανους συλλογισμούς κατείχε περιουσία σωρευτικά ίση με την περιουσία των 11 πλουσιοτέρων ανθρώπων
παγκοσμίως, και μετά από όλα αυτά κατέληξαν … στο αξιόπιστο συμπέρασμα ότι Σελίδα 9 από 136

οι ισχυρισμοί τους (εμένα και του Λαμπράκη) ήταν άτοποι. Αυτού του είδους τον … έλεγχο για τα 600 δις δολλάρια και τις Διεθνείς Συναλλαγματικές που τα περιλαμβάνουν έκανε το Ελληνικό Δημόσιο. Δεκτός οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός από Εσάς κύριε Ανακριτή για τους λειτουργούς και τους θεσμούς που απαρτίζουν το Ελληνικό Δημόσιο, υποτίθεται ότι προστατεύουν τα συμφέροντά του και το βασικότερο που αφορά εμένα παρέχουν τέτοιου είδους, όπως η παραπάνω, ενημέρωση στους πολίτες αφού δεν γνωρίζουν ούτε την διαφορά της Διεθνούς Συναλλαγματικής (IBOE) και του εντόκου γραμματίου, και με μία περιήγηση στο internet, εν είδει κουτσομπολιού για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη και όσα αναφέρονται για αυτά παραπάνω καταλήγουν στο … συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τα ανωτέρω 600 δις δολάρια. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα γιατί η Πατρίδα μας βρίσκεται στα χάλια που βρίσκεται και συνεχίζει με τέτοιους δημοσίους λειτουργούς και πολιτικούς στον ίδιο δρόμο.

Μάλιστα ο εν λόγω μάρτυρας καταθέτει μετά τον παραπάνω έλεγχο που διενήργησαν δεν θεώρησαν ότι έπρεπε να απαντήσουν στην παραπάνω δανειοδοτική πρόταση του Αρτέμη Σώρρα. Ώφειλε ο ανωτέρω μάρτυρας τον Νοέμβριο του 2012 που διεπίστωσε όλα τα ανωτέρω και μάλιστα λόγω του θεσμικού του ρόλου είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να υποβάλλει τότε μηνυτήρια αναφορά τόσο αυτός όσο και οι προϊστάμενοί του και να επιδιώξει την ποινική δίωξη του Αρτέμη Σώρρα και του Μανώλη Λαμπράκη κατά τον νόμο 3691/2008 και όχι να έρχεται να καταθέτει μετά από τέσσερα χρόνια παριστάνοντας τώρα τον μάρτυρα κατηγορίας.

Επειδή όσον αφορά το σκέλος της κατηγορίας ότι, δήθεν, οι ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ (εγώ) ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ κατέθεσαν χρεόγραφα αξίας 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας και προτείνανε την χαμηλότοκη δανειοδότηση της χώρας με διάρκεια αποπληρωμής αυτού 100 έτη και επιτόκιο 0,5% για τη διαγραφή των χρεών και την ανάπτυξη της χώρας, με σκοπό να εξαπατήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και να συνάψω δανειακή σύμβαση, πείθοντας την να δεχθεί στην κατοχή της άνευ οικονομικής αξίας διεθνείς συναλλαγματικές (International Bills of Exchange - IBOE) που ήταν προϊόντα απάτης, λαμβάνοντας ως εγγύηση– αντασφάλιση γνήσια ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό να αποκομίσω παράνομο περιουσιακό όφελος, προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία σε βάρος του Δημοσίου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και σε κάθε περίπτωση άνω των

Σελίδα 10 από 136

150.000 ευρώ …. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ από την ΠΡΟΤΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που υποβλήθηκε από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα και δη από τον όρο υπ’ αριθμόν 10 αυτής με τίτλο «Μεταφορά των Ελληνικών ομολόγων με την μέθοδο DVP (Delivery Versus Payment)», ο οποίος αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Τα χρεόγραφα ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ». Από τα παραπάνω προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία ότι ουδεμία ζημία θα υφίστατο ή θα υπήρχε κίνδυνος να υποστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο με αντίστοιχο παράνομο όφελος του δανειστή διότι, πρώτα θα ρευστοποιούνταν τα χρεόγραφα εμού του Αρτέμη Σώρρα και μάλιστα αφού αυτά βρίσκονταν ρευστοποιημένα στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, τότε και

μόνον τότε, δηλαδή μετά την ρευστοποίηση των Διεθνών συναλλαγματικών, θα

παραδίδονταν ως εγγύηση τα αντίστοιχα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Ουδεμία λοιπόν άδικη πράξη και μάλιστα οι περιγραφόμενες στο παραπάνω κατηγορητήριο υπήρξαν, τελέσθηκαν ή υπήρξε έστω κίνδυνος να τελεσθούν, διότι ο παραπάνω όρος είναι πλήρως διαφανής, σαφέστατος και δεν επιτρέπει την πραγμάτωση των παραπάνω κατηγοριών, και βεβαίως αποδεικνύεται ότι ουδεμία πράξη τέτοια ετέλεσα ή αποπειράθηκα να τελέσω εγώ.

Εδώ το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η ανωτέρω, φερομένη, πράξη μου δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή μου και από εξωτερικά εμπόδια, καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώθηκε ότι τα δήθεν ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου ήταν διεθνείς συναλλαγματικές άνευ αξίας και προϊόντα απάτης.

Δεν αναφέρει το ανωτέρω κατηγορητήριο τους λόγους τους ανεξάρτητους από την βούλησή μου, αλλά ούτε και τα εξωτερικά εμπόδια που απέκλεισαν την ολοκλήρωση της φερομένης παράνομης πράξεως, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται περί ενός αορίστου κατηγορητηρίου, που μου αποδίδει γενικώς και αορίστως διάφορες, δήθεν, παράνομες πράξεις που τις μεταβάλλει σε κατηγορίες κατά τρόπο που δεν αποσαφηνίζεται η κάθε επιμέρους εγκληματική πράξη με ακριβή και διακριτό καθορισμό της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως κάθε πράξεως, που συναποτελεί την κατηγορία, ούτε αποσαφηνίζεται

Σελίδα 11 από 136

ο κοινός μετά των συγκατηγορουμένων μου δόλος.

Η απάντησή μου ως προς το είδος ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., παρόμοιος, αν όχι χειρότερος και ερασιτεχνικότερος του ανωτέρω αναφερομένου του Ελληνικού Δημοσίου, είναι η ακόλουθη:

Στην σχετική Δικογραφία, ανακάλυψα με έκπληξη κάποια, δήθεν, σημαντικά έγγραφα τα οποία φαίνεται να τα έχει καταθέσει η «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και

τα οποία δημιούργησαν ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ για την εις βάρος μου κατηγορία.

Η ΤτΕ, ως ο Υπεύθυνος Φορέας για τον έλεγχο της εγκυρότητας της πρότασης και των χρεωστικών τίτλων που τη συνοδεύουν, με ανοίκειο τρόπο και αδιαφανείς διαδικασίες και πράξεις που δεν ακολουθούν τις Διεθνείς αλλά ούτε και τις Εγχώριες συνήθεις πρακτικές ασφαλούς ελέγχου και έρευνας και που αναλύονται κατωτέρω με ακρίβεια, παρενέβη παρεμποδίζοντας και αποτρέποντας το Κράτος και τον Έλληνα Πολίτη από του να επωφεληθεί από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής, όπως α) Αποπληρωμή όλων των οφειλών, β) Μείωσης κόστους Δανεισμού-τοκοχρεολύσια, γ) επενδύσεις–παράγωγα, δ) προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας, ε) ευημερίας και ασφάλειας της Ελλάδας γενικότερα κ.ο.κ.

Εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, αφού ενημέρωσα τους πάντες με όλους τους πιθανούς τρόπους και με πλήρη διαφάνεια, αφού κατέθεσα εξώδικα αιτούμενος να λάβω μια απάντηση επί του θέματος, αφού κατέθεσα μέχρι και μηνύσεις κατά των ιθυνόντων ουδέποτε έλαβα έστω και μια νόμιμη απόρριψη ή / και συζήτηση επί του θέματος αυτού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ «INTERNATIONAL BILL OF EXCHANGE (IBOE)
3.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ «INTERNATIONAL BILL OF EXCHANGE (IBOE)»;

3.1.1. Οι Διεθνείς Συναλλαγματικές, είναι νόμιμες υποχρεώσεις, νόμιμου

χρήματος και υποστηρίζονται από τον «Ενιαίο Εμπορικό Κώδικα» Title 18 USC (PART 1- CHAPTER 1-, Sec. 1., Sec. 8:

CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE/ PART I – CRIMES/ CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS/ Sec. 8 - Obligation or other security of the United States defined).

3.1.2. Είναι Διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, αποτελούν Σελίδα 12 από 136

Δημόσια Προσφορά και είναι ισάξια με τα χαρτονομίσματα (ήτοι τις υποσχετικές πληρωμής) της Ομοσπονδιακής Τράπεζας - Federal Reserve.

3.1.3. Η Συναλλαγματική αποτελεί αξιόγραφο, χρεωστικό ομόλογο-χρεόγραφο-πιστωτικό τίτλο, όπου ενσωματώνεται ιδιωτικό δικαίωμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το έγγραφο, ώστε προκειμένου να δύναται

ν' ασκηθεί είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου.

3.1.4. Η συναλλαγματική πληροί τον νομικό ορισμό του διαπραγματεύσιμου μέσου (νομίσματος). Κατά τον «Ομοιόμορφο εμπορικό κώδικα» (UCC) 3-104, μέσω της συναλλαγματικής αντικατοπτρίζει νόμιμα τη διεκδικούμενη οφειλή. Αποτελεί μια μορφή «Υποσχετικής Πληρωμής»

και αφού δημοσιοποιηθεί και περάσει ο χρόνος ενστάσεων, το χρέος-οφειλή θεωρείται ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΩΝ με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον ουσιαστικά και δικονομικά επιτρεπτή η προσβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δι’ οιονδήποτε λόγο.

3.1.5. Η συναλλαγματική, είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορικές συναλλαγές διεθνώς και μάλιστα προτιμάται έναντι άλλων αξιογράφων, καθώς δύναται και αφορά απ΄ ευθείας σχέσεις μεταξύ

δύο πλευρών, ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ στις μεταξύ των μερών σχέσεις.

3.1.6. Τα σχετιζόμενα με τη συναλλαγματική πρόσωπα, δύναται να δεσμεύονται δυνάμει υποκείμενης σχέσης, αλλά και σχέσης δημιουργηθείσης εκ του αξιογράφου.

3.1.7. Η συναλλαγματική ως αξιόγραφο χαρακτηρίζεται αναιτιώδες. Ήτοι, η ενοχή από συναλλαγματική είναι αναιτιώδης, με την έννοια ότι η αιτία (υποκείμενη ή βασική σχέση) η οποία έδωσε αφορμή στην έκδοσή

της, δεν αποτελεί κατ’ αρχήν προϋπόθεση του κύρους της.

3.1.8. Όπως κατωτέρω περιγράφεται, για τη διασφάλιση του Δημοσίου

Συμφέροντος και της ασφάλειας των συναλλασσομένων πλευρών, Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ, Ητοι οι Η.Π.Α., ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, που ανάγεται σε υποχρέωση για την αιτιολογημένη απόρριψη, όταν έλθει εις γνώση του δημοσιευμένη επ’ ονόματί του οφειλή.

Σελίδα 13 από 136

3.1.9. Ο οφειλέτης, φέρει το βάρος απόδειξης για την κατά την έκδοση της συναλλαγματικής ανυπαρξίας (υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή λόγω λήξης, μη αναγνώρισης, ή ανυπαρξίας - αχρεωστήτου), ή το αθέμιτο (παράνομο ή ανήθικο) της αιτίας.

3.1.10. Η γνωστοποίηση της ενοχικής σχέσης, αποδεικνύεται δι’ εγγράφων και αυτά είναι σε ισχύ εάν και εφόσον δεν υπάρχει οιαδήποτε ένσταση επ’ αυτής, εκ του Οφειλέτη.

3.1.11. Η μη αναγνώριση και ένσταση επί της οφειλής, μπορεί να γίνει μόνο δια νομίμων και εγκύρων διαδικαστικών ενεργειών και εντός συγκεκριμένου χρόνου, επί ποινή ακυρότητος.

3.1.12. Οι ενστάσεις όμως αυτές, είναι δεσμευτικές από το νόμο, «Ενστασιακός περιορισμός». Απαραίτητο δε για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής ικανότητας του αξιογράφου, οι αφορώσες ενστάσεις τη βασική σχέση ενάγονται σε προσωπικές και οι αφορώσες το αξιόγραφο σε εμπράγματες.

3.1.13. Η νομική διαδικασία συμβάσεων που έχει θεσπιστεί για την εμπορία των «IBOE», γίνεται μέσω της ανάρτησης - κατάθεσης στην οθόνη του UCC και της Δήλωσης χρέωσης - χρηματοδότησης.

3.1.14. Ο τρόπος έκδοσης της Συναλλαγματικής, της απόρριψης και άρνησης

ή καταγγελίας ως πλαστής, κλαπείσας, μη αναγνωρισμένης ως οφειλής, αναλύεται σε πράξη του Κογκρέσου «The Act of Congress»
και σε αυτήν την περίπτωση του «Δημοσίου Νόμου - Public Law 73-10, HJR-192 of 1933 and Title 31 USC 3123, and 31 USC 5103» και κατόπιν της Διεθνούς Συμβάσεως περί εκδόσεως των Συναλλαγματικών «UNITED NATIONS CONVENTIONON
INTERNATIONAL BILLS OF EXCHANGE AND INTERNATIONAL PROMISSORY NOTES» που μέρος είναι και η Ελλάδα.

3.1.15. Αποτελεί υποχρέωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) να ικανοποιήσει την ρευστοποίηση / πληρωμή προς οποιαδήποτε τράπεζα μέρος της αιτηθεί. USC TITLE 12 > CHAPTER

3 > SUBCHAPTERIX > § 343.

3.2. ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;
Σελίδα 14 από 136

3.2.1. Οι συγκεκριμένες Διεθνείς Συναλλαγματικές, είναι νόμιμες υποχρεώσεις – οφειλής των Η.Π.Α. προς τον αρχικό Ασφαλισμένο

Πιστωτή - Εκδότη.

3.2.2. Οι Συναλλαγματικές βρίσκονται νομίμως αναρτημένες στην οθόνη του

«U.C.C. Washington State Government UCC Debt & Securities Registration System» από το 2004 μέχρι σήμερα.

3.2.3. Η τιμολογηθείσα με αρ. SLW03151967 - INWSBA001 νόμιμη οφειλή ύψους $ 2,876,526,500,000.00 δολλαρίων Αμερικής, στις 6 Ιουλίου 2004, μετατράπηκε σύμφωνα με νόμιμες διαδικασίες σε χρεόγραφα, με τη μορφή Διεθνών συναλλαγματικών και καταχωρήθηκαν σύμφωνα με τον «Ενιαίο Εμπορικό Κώδικα (UCC)», στο σύστημα Κρατικών χρεωστικών μονάδων της Ουάσιγκτον.

3.2.4. Το 2005, ο Σύλλογος των Δικηγόρων Washington DC, για ίδιους λόγους, ανεπιτυχώς προσπάθησε να παρέμβει και να ζητήσει ν' ακυρωθούν και να κατέβουν τα χρεόγραφα από την οθόνη του UCC. Αυτό όμως δεν έγινε αποδεκτό και απόδειξη αυτής της απόρριψης είναι το ότι τα χρεόγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην οθόνη από τότε μέχρι και σήμερα.

3.2.5. Έτσι, από τις 31 Δεκ. 2008 και μετά, βάσει των αυστηρών κανόνων του UCC της Ομοσπονδιακής Πολιτείας Ουάσιγκτον, η μη προσβληθείσα οφειλή αυτή, κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΔΥΝΑΤΑΙ Ν’ ΑΝΑΚΟΨΕΙ, ΠΑΡΕΜΒΕΙ, ΑΡΝΗΘΕΙ, ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ‘Η/ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗΝ.

3.2.6. Το Άρθρο του νόμου «Title 31 USC 3123» καθιστά την κυβέρνηση της Αμερικής υποχρεωμένη να προβεί στην πληρωμή των υποχρεώσεων καθώς και των τόκων σε σχέση με το Δημόσιο χρέος. «TITLE 31, SUBTITLE III , CHAPTER 31 , SUBCHAPTER II, Sec. 3123», ο οποίος αφορά την Καταβολή των υποχρεώσεων και των τόκων του Δημοσίου Χρέους, όπου η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύεται να καταβάλει, με νόμιμο χρήμα, το κεφάλαιο και τους τόκους επί των υποχρεώσεων της.

3.2.7. Η ενοχική σχέση δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν οι εν λόγω συναλλαγματικές, η αποκαλούμενη ως αιτία ή βασική ή υποκειμενική

Σελίδα 15 από 136

σχέση, συγκεκριμενοποιείται από το τιμολόγιο και τη σειρά των βημάτων που συνοδεύουν την έκδοση, μη απόρριψη και την συναινετική αποδοχή - επικύρωση της οφειλής.

3.2.8. Απόσπασμα της οθόνης του UCC, αποτελεί νομικό έγγραφο που αποδεικνύει την αξία των συγκεκριμένων IBOE και το ιστορικό έκδοσης και την νόμιμη υποχρέωση του πληρωμής του US Treasury, αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο ισάξιο Τραπεζικής απόδειξης και Δικαστικής απόφασης και αυτό αναλύεται κατωτέρω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η αδιαφιλονίκητη και αδιαμφισβήτητη επικύρωση της εγκυρότητας των Διεθνών Συναλλαγματικών βρίσκεται καταχωρημένη στο UCC. Ο χρόνος των Ενστάσεων/ Ακύρωσης έχει παρέλθει και οι Συναλλαγματικές είναι πλήρως νόμιμες και σε ισχύ. Βάσει των παγκοσμίων νόμων κανονισμών που διέπουν τέτοια θέματα, επικυρώνεται ότι είναι πλήρως διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και αυτό δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια του Οφειλέτη «Αμερική» αλλά ούτε της Τράπεζας που ενεργεί εκ μέρους του Οφειλέτη, ή οποιουδήποτε Τρίτου, να προσβάλουν την οποιαδήποτε πράξη σχετικά με αυτές, εκτός εάν παρουσιάσουν νόμιμη τελεσίδικη Δικαστική απόφαση των Η.Π.Α., που ν' αποδεικνύεται η Απάτη.
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

4.1. Δια του υπ. Αριθμ. 1139/ 01.012.2012 νομίμου Συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου που υπογράφηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Jacqueline Jameson του γραφείου «Tees Solicitors» με έδρα στην οδό London Road αρ. 95, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 3GW, ο Εκδότης μετέφερε κάθε δικαίωμα αποφάσεων και υπογραφής σε σχέση με τους ανωτέρω Τίτλους των Χρεογράφων - Διεθνών Συναλλαγματικών (International Bills of Exchange), καθώς και κάθε ισχύ και εξουσία, κάθε δικαίωμα είσπραξης, διαχείρισης, επένδυσης, ακύρωσης των τίτλων, κ.ο.κ. στον Αρτέμη Σώρρα.

4.2. Το πληρεξούσιο στο όνομα του Αρτέμη Σώρρα, είναι ανέκκλητο, διαρκείας, μεταβιβάσιμο, διαθέτει κληρονομικό δικαίωμα και μεταθανάτια ισχύ.

4.3. Ο Αρτέμης Σώρρας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης, αποφάσεων και υπογραφής για οτιδήποτε και οποιαδήποτε πράξη

Σελίδα 16 από 136


4.4.
όποτε και όπως χρειαστεί να ενεργήσει, σχετικά με τους υπό συζήτηση τίτλους των Διεθνών Συναλλαγματικών (IBOE).

Tην 19η Δεκεμβρίου 2012, ο Εκδότης έκανε ένορκη δήλωση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Elizabeth M.A. Callander, με έδρα την Washington των H.Π.A. όπου επικυρώνει το αληθές του ανωτέρω ιστορικού και τη νόμιμη σειρά και ιστορικό των ως άνω ενεργειών του.

Παρόλο που υπάρχουν Δημοσιοποιημένα Νόμιμα Αδιαμφισβήτητα και Αδιαφιλονίκητα αποδεικτικά στο UCC για την ύπαρξη, εγκυρότητα, νομιμότητα, αξία και ισχύ αυτών, βρίσκομαι σήμερα κατηγορούμενος για σοβαρότατα εγκλήματα και πλήρως προσβεβλημένος εγώ και οι περιουσίες μου και υποχρεούμαι ν' αντιμετωπίσω, πολιτικώς διωκώμενος, με ότι αυτό συνεπάγεται την πρωτάκουστη αυτή ανυπόστατη κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΤτΕ και οι προστεθέντες αυτής φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όποια εκ των δύο περιπτώσεων ισχύει και αναλυτικά:

Α: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:

ΕΑΝ ΕΓΩ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ, ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ όπως ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΟ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΣΩΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ και ειδικά ως υπεύθυνοι ΓΙΑ την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, όταν πρόκειται περί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΣ, ήτοι ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΨΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ, ΗΤΟΙ 48 ΜΟΝΟΝ ΩΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ και άφησαν να ενεργεί ελεύθερα ένας δήθεν απατεώνας, δήθεν να παραπλανεί τον κόσμο με ψευδή οικονομικά εργαλεία, ήτοι Διεθνείς Συναλλαγματικές, δήθεν να προσβάλει το Κράτος, δήθεν να δημιουργεί αναστάτωση και δήθεν να δημιουργεί κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ΤΟΤΕ ΟΙ ΤΗΣ Τ.τ.Ε. ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ Η/ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣΣελίδα 17 από 136

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ.

Σε τέτοια περίπτωση η Πράξη με ημερομηνία Φεβρ. 2012 της Ε.Ε. περί ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στις σελίδες 25, 102 - 114 δηλώνει πολύ καθαρά ποιές είναι οι ευθύνες των Τραπεζικών Υπαλλήλων στην περίπτωση που έλθει εις γνώσει τους και μόνο ως υπόνοια, κυκλοφορία παράνομου οικονομικού εργαλείου ή χρήματος και με ευκρίνεια επιβάλλει όλα τα Κράτη Μέλη τί πρέπει να κάνουν για να απορρίψουν αιτιολογημένα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και τί επιπτώσεις έχουν εάν και εφόσον δεν δράσουν εμπρόθεσμα για να σταματήσουν το εξελισσόμενο έγκλημα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Β: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:

ΕΑΝ Ο ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ και τα κατατεθέντα οικονομικά εργαλεία ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟ Ν’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, τότε οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΙ, καθώς

διέπραξαν και συνεχίζουν να εκτελούν, ειδικά αλλά και γενικά, μια τεραστίων διαστάσεων κατ’ εξακολούθηση Απάτη κατά της Ελλάδος και του Ελληνισμού εν γένει, ήτοι αποδεικνύεται εξ αμαχήτων εγγράφων, ότι η ΤτΕ και οι προστηθέντες αυτής, συνεχώς αποκομίζουν, παράνομο περιουσιακό όφελος, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, που υπερβαίνει τα 150.000 Ευρώ, καθότι κατά πρώτον η σύμβαση της ΤτΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, δια την διαχείριση των χρεών και πληρωμών αλλά και συναφών άλλων προβλημάτων που προκύπτουν από την παρακολούθηση των χρεών και χρεώσεων, βασίζεται σε αναλογική αμοιβή, η οποία εάν δεν υπάρχει το εξωτερικό χρέος, δεν υπάρχει ούτε η αμοιβή, (σημ. όσο πιο δύσκολη και πολύπλοκη είναι η διαχείριση των χρεών -πολλοί δανειστές, πολλά επιτόκια, πολλοί διαφορετικοί χρόνοι πληρωμής κ.ο.κ. καθίσταται με αυτά πιο ακριβή η δική τους διαχείριση και κατά δεύτερον όπου παράγεται οφειλή παράγεται και κέρδος στον διαχειριστή αλλά και δανειστή).

Σελίδα 18 από 136

Με αυτόν τον τρόπο, η ΤτΕ, για όσο διάστημα υπάρχει το χρέος, δημιουργούνται μέσω αυτών οι προϋποθέσεις κέρδους για αυτήν. Αυτό βεβαίως συμβαίνει, βλάπτοντας συνάμα την περιουσία μου, παρακωλύοντας και εμποδίζοντας το Κράτος στο οποίο είμαι Πολίτης για την απορρόφηση της προσφερθείσης περιουσίας εμού του του Αρτέμη Σώρρα, προκαλώντας έτσι εκουσίως και από πρόθεση, πολλαπλώς ζημία σε όλη την Ελλάδα αλλά και σ’ εμένα Προσωπικά.

Από Ισολογισμό 2016 της ΤτΕ φαίνεται ένα μέρος του ποσού υπό διαχείριση και επί του οποίου αναλογικά παράγεται το κέρδος της που αναφέρω παραπάνω.

Ο Δόλος της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. έγκειται στο γεγονός, ότι

α) Κατά την «Περίπτωση 1», ΕΑΝ Ο ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΜΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ και μετά από όλες τις ενημερώσεις που έλαβαν, δεν με σταμάτησαν όπως ο νόμος επιτάσσει και τους Υποχρεώνει, δια να προστατεύσουν όλους τους Πολίτες, το Δημόσιο αλλά και τη χώρα μας γενικότερα έναντι τέτοιων πρακτικών και δυσφημίσεως στο εξωτερικό (καθότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας κοινοποίησα σε 198 χώρες την ύπαρξη της πρότασης και των χρεογράφων) , ή

β) Κατά την «Περίπτωση 2», ΕΑΝ ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΝΤΩΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ αλλά παρεμπόδισαν με τις πράξεις τους και τις παραλείψεις τους την Ελλάδα, την Πολιτεία και τους Πολίτες, να επικαρπωθούν την τόσο ευνοϊκότατη πρόταση που θα προστάτευε τη χώρα αλλά και θ' αποτελούσε την εναρκτήριο δύναμη για να μπορέσει η χώρα ν΄ απεμπλακεί από τα δεσμά των δανειστών, να προστατευτεί η Εθνική Κυριαρχία, ν' αμυνθεί από τους οικονομικούς εγκληματίες, να μειώσει το κόστος λειτουργίας της και να μπορέσει να ορθοποδήσει δομώντας μια αέναη αναπτυξιακή πορεία προς την πρόοδο και ευημερία.

Η ΤτΕ ΓΝΩΡΙΖΕ ΕΞ' ΑΡΧΗΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Όπως με ακρίβεια κατωτέρω αποδεικνύεται και παρουσιάζεται, η διαδικασία ανάρτησης στο UCC, γίνεται για ν' αποφευχθούν οποιεσδήποτε πράξεις παρανομίας ή και καταχρηστικότητας από οποιαδήποτε πλευρά, είτε του Πιστωτή, είτε του Οφειλέτη.
Σε κάθε περίπτωση ο πληρεξούσιος ή/ και Δικαιούχος, λόγω χρηστής

Σελίδα 19 από 136

διαχείρισης, όταν προτίθεται να μεταχειριστεί ή να μεταβιβάσει τα χρεόγραφα αυτά για όποιες εμπορικές συναλλαγές αποφασίσει, ενδείκνυται πρώτα να ενημερώνει γραπτώς τον Οφειλέτη και να δώσει το χρόνο για πιθανές ενστάσεις για τη συγκεκριμένη πράξη και μόνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο οφειλέτης, ήτοι το Αμερικανικό Δημόσιο ενημερώθηκε πλήρως με σειρά βημάτων.

Εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, κατέθεσα αυτήν την πρόταση χρηματοδότησης, με πλήρη διαφάνεια, δια μέσου τεσσάρων διαδοχικών γνωστοποιήσεών μου, μέσω δικηγορικού γραφείου στην Αμερική, κοινοποιούμενες προς τον Οφειλέτη Αμερική με συστημένη αποστολή και με πρωτόκολλα παραλαβής ασφαλείας, με ημερομηνία 12/ 10/ 2012, 03/ 11/ 2012, 28/ 11/ 2012 και 6/ 11/ 2012 και συγκεκριμένα προς τους:

• Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, κ. Timothy Geithner,

• Τμήμα ελέγχου του θησαυροφυλακίου, της Αμερικής υπεύθυνο για τις πληρωμές (Offset Payments)

• Τμήμα Μεταφορών, κ. Raymond H. LaHood

• Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, κ. Mario Draghi

• Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Jose Emanuel Barroso

• ΔΝΤ, κα Christine Lagarde

• Ελληνική Δημοκρατία, τον Πρόεδρο και Πρωθυπουργό, τη Βουλή και τον Άρειο Πάγο, και

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ UCC

Τα συγκεκριμένα Χρεόγραφα-Διεθνείς Συναλλαγματικές IBOE έχουν εκδοθεί νόμιμα έναντι χρέους των ΗΠΑ. Το ποσό αυτό, το οποίο κατατέθηκε ως περιουσία μου, σε μορφή Διεθνών Συναλλαγματικών-Χρεογράφων, είναι αξιολόγησης ΑΑΑ,

αποτελεί επικυρωμένη οφειλή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ, ΗΤΟΙ ΜΕΤΡΗΤΑ.

Τα χρεόγραφα, καθώς και τα νομιμοποιητικά που τα συνοδεύουν, βρίσκονται καταχωρημένα στο γραφείο πληρωμών της Αμερικής FMS (Financial Management Service) και βρίσκονται αναρτημένα στην οθόνη του UCC1 (η οποία αναγνωρίζεται και εποπτεύεται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (FEDERAL RESERVE) των ΗΠΑ, ως πλατφόρμα για εμπορικές συναλλαγές. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και για την συγκεκριμένη μη απορριφθείσα από τις Σελίδα 20 από 136

ΗΠΑ αξίωση, το άρθρο του νόμου "Title 31 USC 3123 - SUBTITLE III, CHAPTER

31, SUBCHAPTER II, Sec. 3123", ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΖΗΤΗΘΕΙ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ, ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΗΜΑ.

Η ανάθεση αυτή, ήτοι το πληρεξούσιο και όλοι οι τίτλοι, επικυρώνονται αναρτημένα στην οθόνη του UCC1 με τα κάτωθι στοιχεία:
UCC initial Financing Code No: 2004-226-4306-3

Date – Time of Filing: 08/ 07/ 2012 - 08:05:00 AM

File Number: 2012-220-4291-9

Prolongation file: 2014-210-2381-8 with new lapse Date: 08/ 13/ 2019 «ASSIGNMENT to Mr ARTEMIS SORRAS»
ΠΡΟΤΑΣΗ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ: των στοιχείων και δεδομένων των IBOEs, Ανακοινώθηκε και καταχωρήθηκε ο κατάλογος των τίτλων των IBOEs όπως αυτοί εκδόθηκαν.

Δόθηκαν κωδικοί, αναφορές και αριθμοί εντοπισμού όλων των τίτλων όπως αυτοί εκδόθηκαν, παρουσιάστηκε το Πληρεξούσιο, και ανακοινώθηκε η πρόθεσή του ανάδοχου δικαιούχου να ανοίξει λογαριασμούς αποθετηρίου κάτω από το όνομα Κηδεμόνα- Θεματοφύλακα, με το σκοπό να χρηματοδοτηθούν Κράτη ή άλλο και ζήτησε να κοινοποιηθούν εάν υπήρχαν οιοσδήποτε αντιρρήσεις με

Σελίδα 21 από 136

οποιοδήποτε τρόπο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ: Καθώς δεν υπήρξε καμία αντίρρηση από την Κυβέρνηση της Αμερικής ή αλλού, με την δεύτερη
επιστολή ανακοινώθηκε και επικυρώθηκε/ βεβαιώθηκε η πρόθεση του ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΊΟΥ Αρτέμη Σώρρα, το ότι θα ανοίξει επτά (7) λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες κάτω από την Κηδεμονία ειδικού Θεματοφύλακα και θα καταθέσει υπέρ της χρηματοδότησης στο όνομα της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας έξι (6) τίτλους από Εκατό (100) Δις USD έκαστος (Σύνολο 600 Δις Αμ. Δολ. )

& ένα (1) τίτλο σχεδόν Σαράντα Εννέα Δις USD (Σύνολο: 48,9 Δις Αμ. Δολ.) και ότι θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση της πρότασης χρηματοδότησης για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων, εάν και εφόσον δεν υπάρξει ένσταση οιασδήποτε μορφής.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ τελεσθείσας πράξης, επικύρωση ανοίγματος λογαριασμών και Αίτημα για ακόμα μια φορά, ότι, εάν δεν υπάρχει ένσταση- αντίρρηση για το σύνολο της διαδικασίας και της προθέσεως του να χρηματοδοτηθούν τα Κράτη, θα θεωρηθεί η πράξη λήξασα και δεν θα μπορούν να υπάρξουν μελλοντικά οιεσδήποτε παρενέργειες (νομικές ή άλλες), οποιαδήποτε στιγμή και από οποιονδήποτε μετά την τελευταία αυτή του πρόσκληση.ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ & ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ: Προς τους: US Treasury (τμήμα οικονομικών-θησαυροφυλακίου), US Secretary Offset Payment (Ειδικών Πληρωμών) and US Transportation Dpt (Τμήμα Μεταφορών) ή προς οποιαδήποτε Τοπική ή/ και Διεθνή Αρχή/ Οργανισμό ή/ και Κρατικό Φορέα ή/ και Δικαστική Αρχή ή άλλο,

“ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΄Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ / ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ «ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ Σελίδα 22 από 136

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΗΞΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΑ.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Στο Άρθρο 1 του Καταστατικού προβλέπεται ότι: «Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος», εδρεύουσα εν Αθήναις και διεπομένη υπό του παρόντος Καταστατικού».

H «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» δεν είναι Δημόσιος Οργανισμός, ούτε Ν.Π. . .. Είναι Ν.Π.Ι. ., ήτοι μια Ανώνυμη Εταιρεία, εισηγμένη μάλιστα στο

Χρηματιστήριο των Αθηνών, η οποία έχει αποκτήσει με νόμους φορολογικά, διοικητικά, εκτελεστικά προνόμια, ως και τη δεσπόζουσα θέση στο εγχώριο και Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, όπως αποδεικνύεται εκ του καταστατικού της.

Παρότι δηλαδή είναι μια ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση, με ανώνυμες μετοχές, είναι εντελώς απαλλαγμένη από φόρους ή/ και τέλη όπως αρμόζει μόνο στα Ν.Π. του Δημοσίου.

Η ΤτΕ, ως ιδιωτική κεφαλαιουχική, κερδοσκοπική εταιρεία, διανέμει κέρδη στους μετόχους της, με προκαθορισμένο ποσοστό μερίσματος (12 %) επί των ετήσιων κερδών, προς τους μετόχους (άρθρο 71 του καταστατικού της). Κέρδη της αποτελούν, η διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικού χρέους και αυτό παράγεται πολλαπλώς με ειδικές ρυθμίσεις, ακόμα και με παράλληλες αθέατες τεχνικές δεσμεύσεις και αγοραπωλησίες παραγώγων τα οποία δημιουργούν υπερκέρδη.

Η ΤτΕ, αν και είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, το Γενικό Συμβούλιο της, η Διοίκησή της και όλα τα όργανα της Τράπεζας, δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση, ούτε από τους λοιπούς φορείς πολιτικής εξουσίας ή οργανισμούς, όπως περιγράφεται ρητά στο άρθρο 5Α του καταστατικού της.

Η ΤτΕ, διαθέτει ένα καταστατικό που την καθιστά στην ουσία Κράτος εν Κράτει.

Το μοναδικό «προνόμιο» του Δημοσίου είναι ότι «Με ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών δύναται να διορίζει Επίτροπο στην Τράπεζα, ο οποίος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου,

Σελίδα 23 από 136

αλλά άνευ ψήφου (άρθρο 47)»!

Κι ενώ εκ της συστατικής της πράξεως και εκ του άρθρου πρώτου του Καταστατικού της Τραπέζης Ελλάδος αποσαφηνίζεται πλήρως ότι αυτή συστήνεται ως Ανώνυμη Εταιρεία, ήτοι ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με σκοπό το κέρδος, παρά ταύτα δια του Καταστατικού της, της απονέμονται κατ’ αποκλειστικότητα και οι κάτωθι αρμοδιότητες, ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ήτοι :

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Λειτουργεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και σύμφωνα με την οδηγία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (παλιότερα, προ ευρώ, ασκούσε την συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής), προστατεύοντας τα συμφέροντα των δανειστών της χώρας.

• Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του Ευρώ και την εφαρμόζει στην Ελλάδα.

• Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ.

• Ασκεί την εποπτεία των Τραπεζών, των λοιπών πιστωτικών Ιδρυμάτων και των μέσων πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους και εγγυάται τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών. Από τις 19 Μαΐου 2008, συμμετέχει στο Target2, το νέο διευρωπαϊκό σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο. Παρόλα ταύτα, άφησε να εξελιχθεί αυτό το τρισθεώρατο χρεωστικό κενό στις τράπεζες, χωρίς να είναι καθαρό το που έχουν διοχετευτεί τα χρήματα και που έφερε την Πτώχευση της χώρας.

• Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

• Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δηλαδή, τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).

• Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα, μετά από έγκριση της ΕΚΤ και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και
Σελίδα 24 από 136

διαχείριση των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Ελλάδα.

• Φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από διασυνοριακές χρηματαποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση, διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους και μεριμνά για τον ομαλό εφοδιασμό της οικονομίας.

2. ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

• Χαράσσει και ασκεί τη νομισματική πολιτική στη Χώρα βάσει των συμφωνιών με την ΕΚΤ, ην ΕΕ και το .Ν.Τ. κατά περιπτώσεις. Στην έννοια της νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνεται και η πιστωτική πολιτική όπου ρυθμίζονται τα επιτόκια που επιβάλλουν οι τράπεζες.

• Εκδίδει κάθε χρόνο Οικονομικές Εκθέσεις με κατευθύνσεις και αποτελέσματα της Ελληνικής Οικονομίας.

• Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 Α του Καταστατικού.

• Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

• Εποπτεύει και ελέγχει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τους διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις.

• Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι).

• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ).

• Σύμφωνα με το άρθρο 45 επ. του Καταστατικού της, εξυπηρετεί το Ελληνικό Δημόσιο ως ταμίας και εντολοδόχος του.

• Διαχειρίζεται τις Δημόσιες καταθέσεις, προωθεί και επιβλέπει τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και των μέσων πληρωμής, καθώς και συστημάτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης εξω-

χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού της.

• Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία

Σελίδα 25 από 136

περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.

• Κατέχει και διαχειρίζεται τα αποθέματα χρυσού και τα παράγωγα αυτού για τη χώρα.

• Έχει το αποκλειστικό προνόμιο της εκδόσεως νομισματικών τραπεζικών γραμματίων Ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα σε όλη την επικράτεια. Είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία και διαχείριση των τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Ελλάδα.

• Εκδίδει και διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλακτικά διαθέσιμα της Χώρας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Χώρας και ενεργεί πράξεις σε συνάλλαγμα.

• Καταρτίζει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες.

• Δημοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και της νομισματικής πολιτικής.
Στο άρθρο 5Α του Καταστατικού της προβλέπεται δε ότι «Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των οργάνων της δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή Οργανισμούς. Η Κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν επιδιώκουν να επηρεάζουν τα όργανα της Τράπεζας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Ειδικότερα σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή:
Η Τράπεζα της Ελλάδος, με το Ν. 2198/94 Κεφ. Β (ΦΕΚ 43/Α/22.3.94) ως ισχύει, έχει ορισθεί Διαχειριστής του «Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή» (στο εξής: το «Σύστημα»).

Μέσω του Συστήματος εκδίδονται, καταχωρίζονται και παρακολουθούνται άυλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και λοιπών φορέων, περαιτέρω δε, διενεργείται η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών με αντικείμενο άυλους τίτλους που είναι καταχωρημένοι σε λογαριασμούς φορέων, βάσει των διατάξεων του ν. 2198/1994 (άρθρα/5–12).

Όπως ανωτέρω περιγράφεται, η «Τράπεζα της Ελλάδος», ως Διαχειριστής του Συστήματος, από τις 22 Ιουνίου 2015 μετέχει στο TARGET2-Securities (στο

Σελίδα 26 από 136

εξής «T2S»), την ενιαία πλατφόρμα διακανονισμού τίτλων, την αρμοδιότητα της διακυβέρνησης και λειτουργίας του οποίου έχει το Ευρωσύστημα.
Ο διακανονισμός συναλλαγών επί τίτλων που τηρούνται στο Σύστημα διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του T2S.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Τ2S, o έλεγχος και η επικύρωση του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών επί τίτλων, διενεργείται με συγκεκριμένο τρόπο και χρόνο.

Επί συναλλαγών με χρηματικό σκέλος, το Τ2S διασφαλίζει στους συμμετέχοντες ότι η διάθεση και η πληρωμή των τίτλων θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (Delivery Versus Payment- D.V.P.) σε χρήμα υπό τη διαχείριση της

Kεντρικής Τράπεζας.

Το Σύστημα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως σύστημα διακανονισμού μέσω του οποίου συστήνονται οι εμπράγματες ασφάλειες που εξασφαλίζουν τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του Καταστατικού ΕΣΚΤ/ΕΚΤ.
Άρα, ο έλεγχος και η εκτέλεση της κάθε οικονομικής συναλλαγής γίνεται μόνον από την ΤτΕ.
Εξάλλου, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος, το Σύστημα
α) προωθεί για διακανονισμό τις συναλλαγές, επί των τηρούμενων σε αυτό τίτλων, που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών - ΣΑΚΤ (Correspondent Central Banking Model – CCBM) του Ευρωσυστήματος, και
β) έχει συνάψει ζεύξεις (links) με άλλα συστήματα διακανονισμού της ζώνης του ευρώ.
Με τα πιο πάνω δεδομένα, όπου είναι καθαρό ότι η Τράπεζα ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 18 Απριλίου 2011 τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του καταστατικού και πλέον έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ.

Με το νέο δεδομένο λοιπόν η ΤτΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ, με το δεδομένο ότι η ΤτΕ χαράσσει την νομισματική πολιτική της χώρας και καθορίζει τα επιτόκια, με το δεδομένο ότι

είναι υπεύθυνη για την έκδοση και αγοραπωλησία των Ελληνικών Ομολόγων Σελίδα 27 από 136

και των παραγώγων αυτών, με το δεδομένο ότι διαχειρίζεται τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη επί αυτών, με το δεδομένο ότι διαχειρίζεται κερδίζονται πολλαπλά κέρδη επί αυτών από τη διαχείριση των δεσμευμένων ή απλών καταθέσεων των δημοσίων και ασφαλιστικών ταμείων, με το δεδομένο ότι διαχειρίζεται κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη επί αυτών από τη δεσμευμένη περιουσία και το χρυσό της χώρας, με το δεδομένο ότι διαχειρίζεται τα δάνεια και τις πληρωμές κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη επί αυτών, ΔΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 'Η ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ;

Εν προκειμένω, από τ' ανωτέρω πλήρως σκιαγραφείται ο ρόλος της ΤτΕ, καθώς και είναι απόλυτα κατανοητό, αφού η Τράπεζα ελέγχεται από τους Μετόχους της, ότι ο έλεγχος της «Τράπεζας της Ελλάδος», δεν ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, ελέγχεται από ξένους κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δη με μεγάλη «πιθανότητα», χωρίς αυτό να μπορώ να το αποδείξω με τα μέσα που εγώ ως άτομο τουλάχιστον διαθέτω, χωρίς την συνδρομή των αρμοδίων αρχών, από τους ιδίους τους εξωτερικούς χρόνιους δανειστές της Ελλάδος!

Με βάση λοιπόν τα ως άνω δεδομένα κάθε ΠΡΑΞΗ 'Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σχετικά την περιουσία μου ποσού 600 Δις Δολαρίων Αμερικής, ΕΜΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΕΟΥΣ .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤτΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι Τράπεζες, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα–οδηγίες ελέγχου και ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ και με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις, απορρίπτουν εγγράφως όταν έλθει εις γνώση τους ότι οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό εργαλείο προς πληρωμή δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υφίστανται συγκεκριμένες διαδικασίες Σελίδα 28 από 136

πολλαπλών ελέγχων και πιστοποιήσεων, όπως εκάστοτε εξειδικεύονται με έγγραφα ή εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να είναι συνεπείς προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας, τις χώρες δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιούν, καθώς και μηχανογραφική υποστήριξη για την αξιολόγηση των πελατών ως προς τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν και την ανάλογη με τον κίνδυνο διαχείρισή τους.

Στο πιο πάνω πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης των «Σ.Ε.Ε.» (Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου), κατά την υπ' Αριθμ. 2577/ 09.03.2006 Πράξη του Διοικητή Νικολάου Γκαργκάνα, σελ 7, περί «Προλήψεως και Καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και όπως παρακάτω αναλύεται με τον ν. 3691/ 2008,

«...14.1. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υφίστανται κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες, όπως εκάστοτε εξειδικεύονται με έγγραφα ή εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα είναι συνεπείς προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας, τις χώρες δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιούν, καθώς και μηχανογραφική υποστήριξη για την αξιολόγηση των πελατών ως προς τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν και την ανάλογη με τον κίνδυνο διαχείρισή τους.

14.2. Υφίστανται διαδικασίες για τον εντοπισμό των συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν με την γνώση που έχει το πιστωτικό ίδρυμα για τον πελάτη και τη συναλλακτική του συμπεριφορά, τη διερεύνησή τους και την αναφορά τους, εφόσον απαιτείται, με κατάλληλη τεκμηρίωση και επάρκεια.

14.3.1. Την κατανόηση από τα στελέχη και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες των κινδύνων, κατά κατηγορία πελατών και συναλλαγών ή και σε συνδυασμό τους, καθώς και της πολιτικής και των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται.

14.3.2. Την εφαρμογή κριτηρίων αποδοχής της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη, την ταξινόμηση των πελατών κατά βαθμίδα κινδύνου και στη συνέχεια την παρακολούθηση της σχέσης αυτής (δραστηριότητας).

Σελίδα 29 από 136

14.3.3. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής να προβλέπεται η, ετήσια, αξιολόγηση των μεθοδολογιών και η προσαρμογή της εκπαίδευσης των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων προς τις εκάστοτε νέες συνθήκες και πρακτικές. ...»

Δεδομένου ότι η δραστηριότητα των Τραπεζών και ειδικά της ΤτΕ άπτεται του Δημοσίου συμφέροντος, καθώς συνυφαίνεται έντονα με την Εθνική Οικονομία και επηρεάζει ευρύτερο κύκλο συναλλασσομένων, ο νομοθέτης έχει προβλέψει αυστηρούς κανόνες ελέγχου από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων, για να προλαμβάνεται, αποφεύγεται, καταγγέλλεται και καταστέλλεται πάραυτα η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αφενός δια την διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών, αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του συναλλακτικού κοινού, εις ότι αφορά στην ποιότητα και στην γνησιότητα των κυκλοφορούντων Χρηματοοικονομικών Εργαλείων.

Η Ελλάδα, ως Συμβαλλόμενο Μέρος του Διακυβερνητικού Οργανισμού, με την επωνυμία «F.A.T.F. - FINANCIAL ACTION TASK FORCE», ο οποίος ιδρύθηκε από τους Υπουργούς της δικαιοδοσίας των Κρατών Μελών το 1989,

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ εκ α) της Συμβάσεως των Ην. Εθνών - Βιέννη 1988 - Περί Τρομοκρατίας και Διακίνησης παράνομων ουσιών, β) της Συνθήκης του Παλέρμο, 2000, γ) της Συμβάσεως των Ην. Εθνών κατά της Διαφθοράς και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 2003, δ) της Συνθήκης του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τα εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο, ε) της Ενδο-Αμερικανικής Σύμβασης κατά της Τρομοκρατίας του 2002 και στ) της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ
2005.

Βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποτελεί ο ν. 3691/05.08.2008,

ο οποίος αναβαθμίζει σημαντικά τους μηχανισμούς πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της χώρας μας και ενσωματώνει τις Διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί εφαρμοστικό μέτρο της Οδηγίας Σελίδα 30 από 136

2005/60/ΕΚ και των τροποποιήσεων του ν. 3691/2008 που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα με το ν. 3875/2010 (αφορούν κυρίως στο ποινικό αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), το ν. 3932/2011 (που αφορούν στη διάρθρωση της Αρχής Καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και τις διαδικασίες δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των υποκείμενων σε συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων), το άρθρο 74 του ν. 4170/2013 (αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας στα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα) και το ν. 4174/2013 (αναφορικά με την υποχρέωση επαλήθευσης των εισοδημάτων των πελατών από τα εποπτευόμενα ιδρύματα, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος, τοιουτοτρόπως ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δη η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η Κεντρική τράπεζα της χώρας που χαράζει τη στρατηγική, εφαρμόζει και επιβάλλει τον δεοντολογικό κώδικα λειτουργίας και ελέγχου στη χώρα, να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο της Εγκυρότητας, Νομιμότητας, Ισχύος και Αξίας, κάθε αξιογράφου (επιταγής / συναλλαγματικής), που κομίζεται εις αυτά προς πληρωμή και είσπραξη, καθώς και του κατατεθειμένου εις αυτά ρευστού χρήματος, όπως επίσης να μεριμνούν και δια τον έλεγχο της ύπαρξης, εγκυρότητας και ισχύος του λογαριασμού, μέσω του οποίου ζητείται να πραγματοποιηθεί οιαδήποτε συναλλαγή.

ΝΟΜΟΣ 3691/2008, ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στο Άρθρο 1 του Νόμου 3691/2008 προβλέπεται ότι «αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».

Στο Άρθρο 2 ορίζεται ότι «Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), που προβλέπονται στο άρθρο 3, αποτελούν οι
Σελίδα 31 από 136

ακόλουθες πράξεις:


α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του.

β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.


γ)


Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.


δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.


ε)


Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α' έως δ' και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα’’.


Στο άρθρο 4 & 1 δε ως περιουσία ορίζεται : «Περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα, ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ, ή στοιχεία οποιασδήποτε μορφής, έντυπης, ηλεκτρονικής, ή ψηφιακής

ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 'Η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ…»


Σελίδα 32 από 136

Ενώ στο άρθρο 5 & 1 προβλέπεται ότι … «Ως ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συναλλαγών…»

Στο Άρθρο 6 του Νόμου 3691/2008 περί της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες η Τράπεζα της Ελλάδος ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΗ δια την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και τον καθορισμό πρακτικών συμπεριφοράς και ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΥ .

Στο Άρθρο 6&στ δε, προβλέπεται ότι τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα, συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες αρχές, με την Κεντρική Συντονιστική Αρχή, και ενδεχομένως με αλλοδαπές αρμόδιες αρχές, λαμβάνουν μέτρα για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων τους, ιδιαίτερα των ελεγκτών, καθώς και των υπόχρεων προσώπων, ενώ απαιτούν από τα υπόχρεα πρόσωπα, κάθε στοιχείο ή δεδομένο οποιασδήποτε φύσης ή μορφής που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εποπτικών και ελεγκτικών τους καθηκόντων, ενώ επιβάλλουν και πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις για παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ του εν λόγω νόμου.

Στο Άρθρο 7 περί σύστασης επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπεται ότι αυτή εκτός των άλλων ζητεί την συνεργασία δημόσιων Υπηρεσιών, για τη συλλογή στοιχείων απαραίτητων δια την διερεύνηση του εγκλήματος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή ελλιπούς συνεργασίας των εποπτευομένων από αυτές υπόχρεων προσώπων , ενώ επίσης δύνανται να παραπέμπουν στοιχεία ή αρχεία σχετιζόμενα με πρόσωπα και πράγματα στους αρμόδιους Εισαγγελείς (βλ. άρθρο 7&10 του Ν.3691/2008).

Στο Άρθρο 12 προβλέπεται ότι μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη λαμβάνονται σε κάθε περιστασιακή συναλλαγή που ανέρχεται σε ποσόν τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα αν η συναλλαγή διενεργείται με μια μόνο πράξη ,ή με περισσότερες μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Σελίδα 33 από 136

Δια τον λόγο αυτόν, οι Τράπεζες υποχρεούνται να πιστοποιούν την ταυτότητα του πελάτη, ως και την ταυτότητα ή τις ταυτότητες του πραγματικού ή των πραγματικών δικαιούχων, ως και την λήψη κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητος του πελάτη (άρθρο 13&α,β,γ,ε).

Η δε πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητος του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται ΠΡΙΝ από την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή την διενέργεια της συναλλαγής, (άρθρο 14&1)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΦΕΣ, ΟΤΙ Η ΤτΕ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ν.3691/2008, ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ, ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ, ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ 'Η ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Εκ των όσων αναλύονται ανωτέρω αλλά και στη συνέχεια, προκύπτει ξεκάθαρα και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Τράπεζα της Ελλάδος καταστατικά αλλά και με βάση τον Νόμο 3691/2008 κατέχει υπερισχύουσα θέση στο εγχώριο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της χώρας, ασκώντας ουσιαστικά Κρατική Εξουσία, δια της νομισματικής πολιτικής που χαράσσει κατ’ αποκλειστικότητα είναι δε όμως και η αποκλειστικά υπεύθυνη δια την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως και δια τον έλεγχο όλων των υπολοίπων εμπορικών τραπεζών.

Επί της ουσίας η Τράπεζα της Ελλάδος, αν και καταστατικά έχει ιδρυθεί ως Ν.Π.Ι. . - της έχει όμως απονεμηθεί Κρατική Εξουσία, αφού αυτή ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ χαράσσει την νομισματική πολιτική, διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, εκδίδει και παραλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία έναντι της χώρας, ενεργεί και δέχεται όλες τις πληρωμές δια λογαριασμό του Κράτους και είχε και μονοπώλιο έκδοσης

Σελίδα 34 από 136

χρήματος μέχρι η Χώρα που εισήχθηκε στο Ευρώ.

Ως φορέας λοιπόν Κρατικών εξουσιών και φύλακας του Δημοσίου Συμφέροντος, υποχρεούται να υπακούει στην αρχή της τριτενέργειας, άρα οφείλει να σέβεται τ’ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των Πολιτών, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί Συνταγματικά και ισχύουν.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της Federal Reserve, της υπεύθυνης τράπεζας που εκδίδει το παγκόσμιο νόμισμα, ήτοι το Δολάριο. Είναι άμεσα συνδεμένη με ειδικές εσωτερικές οθόνες και ισχυρά διατραπεζικά συστήματα ασφαλείας και έχει πρόσβαση στην οθόνη του UCC.

Εις ότι αφορά δε, τον έλεγχο της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ο οποίος διενεργείται παγκοσμίως με τον ίδιο τρόπο, ως πρώτο υπόχρεο πρόσωπο συμφώνως προς τον Ν.3691/2008 ΔΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ότι ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ.

Εν άλλοις λόγοις, εξ αιτίας της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην χρηματοπιστωτική αγορά, ως έχουσα τα προνόμια της Κεντρικής Τράπεζας στην χώρα μας, είναι σαφές ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

Άρα ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Η ΤτΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΝ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ 'Η ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΡΑΞΕ.

Ως τέτοια λοιπόν υπέχει αυξημένη ευθύνη, ενώ υποχρεούται να χειρίζεται τις υποθέσεις, οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων της με την δέουσα επιμέλεια.

Πρώτιστη δε ευθύνη της είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και της νομιμότητος, εγκυρότητος και ισχύος των μέσων πληρωμής.
Σελίδα 35 από 136

ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ, ΚΑΘ’ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΤτΕ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΟΛΑΣΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

Άλλωστε είναι γνωστό τοις πάσιν ότι, κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και κατά την συναλλακτική πρακτική των τραπεζικών και δημοσίων συναλλαγών ότι, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το κομιζόμενο αξιόγραφο ή/και το κατατεθέν ποσό σε ρευστό χρήμα, είναι πλαστό, νοθευμένο ή κλαπέν, τα πιστωτικά ιδρύματα και το Δημόσιο, ΟΦΕΙΛΟΥΝ, αιτιολογημένα, εντός πενθημέρου, ν' απορρίψουν το παρά τω νόμω κατατεθέν εις αυτά χρηματοοικονομικό εργαλείο, μέσο πληρωμής, ήτοι εν προκειμένω, την επιταγή - συναλλαγματική ή τα μετρητά, καθώς και να κινήσουν πάραυτα ποινική δίωξη κατά του κομιστή κλεμμένης, πλαστής ή ακάλυπτης επιταγής (αρ. 208 & 386 Π.Κ.).

Η Τράπεζα, ή άλλο κατά νόμο υπόχρεο πρόσωπο, όπως εν προκειμένω η ΤτΕ και το Δημόσιο, δια της περιελεύσεως εις αυτήν της προτάσεως χρηματοδότησης και της εντολής πληρωμής, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ.

Διά την απόρριψη δε αυτή, οι παραλήπτες (Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο) ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΤΗΣ. (βλ. Γενικούς Όρους Συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδία δε των γενικών όρων συναλλαγής που επιβλήθηκαν από την ίδια την ΤτΕ).

ΟΜΩΣ ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ 'Η ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Σελίδα 36 από 136

ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕ ΟΥΔΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Τράπεζες, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ελέγχου και αιτιολογημένης απόρριψης, εάν και εφόσον έλθει εις γνώση τους οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό εργαλείο προς είσπραξη - πληρωμή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο φάκελλος με όλα τα σχετικά ως προς τα οικονομικά εργαλεία - Διεθνείς Συναλλαγματικές - Χρεόγραφα «IBOE», περιουσιακά στοιχεία που είναι υπό την απόλυτη διαχείριση εμού του Αρτέμη Σώρρα, τυγχάνει, να παραδίδεται, τυπικά ή άτυπα, από τον παραλήπτη σε μη εξουσιοδοτημένα, ή μη νομίμως συνδεδεμένα τρίτα μέρη, οι οποίοι καλούνται να προβούν σε επεξεργασία και να γνωματεύσουν επί της νομιμότητας, γνησιότητας, εγκυρότητας, αξίας και ισχύος των υπό συζήτηση εργαλείων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την οποιαδήποτε ορθή διαμόρφωση γνώμης για περιουσία τρίτου ατόμου υποχρεωτικώς θα πρέπει:

• όλα τα συμπεράσματα να βασίζονται στη «ΛΟΓΙΚΗ»,

• τα εμπλεκόμενα μέλη να έχουν βαθιά γνώση των «ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ»

• να παρέχονται «ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ» για οποιαδήποτε σχόλια ή στοιχεία θα επικαλεστούν,

• τυχόν δηλώσεις δεν γίνεται να οδηγούν σε «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -

ΠΡΟΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ».

• όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να

«ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΕΣ» οι οποίες προκύπτουν από τις δικές τους πράξεις και ενέργειες.
Είναι επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί, ότι τα οποιαδήποτε

σημειώματα και έγγραφα που μεταφέρονται σε σχέση με τα χρεόγραφα αυτά, δεν θα πρέπει να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις, διφορούμενες έννοιες και οποιεσδήποτε γκρίζες ζώνες, μέσω των οποίων στοιχείων

Σελίδα 37 από 136

μπορούν να βλάψουν ακουσίως ή εκουσίως, τόσο το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο, όσο και το όνομα του ιδιοκτήτη ή/ και δικαιούχου ή/ και διαχειριστή ή/ και κομιστή.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, αφού τους γνωστοποιηθεί η ύπαρξη κατάθεσης των εργαλείων προς είσπραξη- ενεχυρίαση ή άλλο, είτε αυτοί είναι:-

α) Οι εκδότες/ διαχειριστές/ δικαιούχοι/ κομιστές, των Χρηματοοικονομικών

εργαλείων, είτε αυτοί είναι

β) Τραπεζικοί υπάλληλοι και Μέτοχοι Τραπεζών, ή/ και οι

γ) Δημόσιοι λειτουργοί σε όλες τις θέσεις, Πρόεδρος, Πρωθυπουργός,

Υπουργοί, Βουλευτές, Προϊστάμενοι υπηρεσιών και λειτουργοί που τώρα

ανέλαβαν μέσω των Ανεξάρτητων Αρχών - Εταιρειών, καθώς και οι

σύμβουλοι αυτών, και/ ή

δ) Δικαστές /Εισαγγελείς/ Ανακριτές/ Δικηγόροι, ή/ και οι

ε) Υπάλληλοι σε Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια καθώς και μυστικές υπηρεσίες, ή/ και οι
στ) σύμβουλοι, εξωτερικοί και εσωτερικοί καθώς και οι

ζ) Ιδιοκτήτες ΜΜΕ, Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Αρχισυντάκτες, Δημοσιογράφοι και οι αυτοκαλούμενοι ως «Ερευνητές»,

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΚΟΥΣΙΩΣ (ΣΚΟΠΙΜΩΣ) 'Η ΑΚΟΥΣΙΩΣ (ΑΘΕΛΑ), ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΥΛΙΚΗ 'Η/ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.
ΟΠΟΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ.

• Ο Εκδότης Πιστωτής, ο Οφειλέτης, ο Παραλήπτης Δικαιούχος, ή και πληρεξούσιος αυτών. Ήτοι, ο έχων έννομο συμφέρον.
• Ο έλεγχος από τρίτους, οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματος των ανωτέρω, θα

Σελίδα 38 από 136

πρέπει να γίνεται δι' ειδικού πληρεξουσίου που ειδικώς τους ανατίθεται λόγω συγκεκριμένης αρμοδιότητας και θα πρέπει ν' αναφέρει τον τίτλο: «Άδεια - Εντολή Επαλήθευσης - Ελέγχου». Αυτή υποχρεωτικώς προσυπογράφεται από τον φέροντα την ευθύνη της πράξης αυτού. Άρα, π.χ. εάν η τράπεζα θα ελέγξει εξ ονόματος της Κυβέρνησης, θα πρέπει να υπάρχει σαφής γραπτή εντολή. Το ίδιο εάν ιδιώτης καλείται να το πράξει.

• Ο υπεύθυνος για τον έλεγχο, θα πρέπει να τηρήσει τα πρωτόκολλα ελέγχου και αυτό θα πρέπει ν' αποδεικνύεται.
• Τον έλεγχο υπογράφουν με τους κωδικούς αναγνώρισης τους, Δύο (2) άτομα. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, συν το υπεύθυνο άτομο που έκανε τον έλεγχο.
• Η έκθεση συνοδεύεται με σειρά αποδεικτικών. Αυτά θα πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα μετά των αποδείξεών αυτών:
a. Έγγραφο - Εντολή Δικαιώματος ελέγχου από τον έχοντα το δικαίωμα

b. Στοιχεία του Εντολέα και απόδειξη του εννόμου συμφέροντός σε σχέση με το χρηματοοικονομικό εργαλείο.
c. Ιστορικό έκδοσης, δικαιολογητικά και αποδείξεις

d. Ιστορικό Ιδιοκτησιακό

e. Ιστορικό Νομικών ενεργειών

f. Αποδείξεις γνωστοποίησης στον Οφειλέτη περί της οφειλής

g. Αποτύπωμα της οθόνης στο UCC

h. Νόμος που συνοδεύει την έκδοση και ισχύ των Συναλλαγματικών

i. Νόμος που συνοδεύει την επικύρωση, ανάρτηση, μη απόρριψη

j. Νόμος ν. 3691/05.08.2008, περί Ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας


ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟ UCC-1 ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Το UCC είναι το θεμέλιο του νόμου «FEDERAL RESERVE ACT, 1913» και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Αμερικανικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος από την έναρξη της εφαρμογής του.

Ο αναγνωρισμένος «Ομοιόμορφος (Ενοποιημένος) Εμπορικός Κώδικας», στ' αγγλικά «Unilateral Commercial Code - U.C.C.», αφορά τις εμπορικές συναλλαγές και παρέχει ένα ενιαίο-ομοιόμορφο, απλοποιημένο, αποσαφηνισμένο, εκσυγχρονισμένο και εύκολα διαθέσιμο σύνολο κανόνων, που επισημοποιήθηκε από το 1952, για τη διεξαγωγή με ασφάλεια των εμπορικών

Σελίδα 39 από 136

συναλλαγών μεταξύ Πολιτειών των Η.Π.Α., διαφόρων Χωρών και Ατόμων - Μονάδων (Νομικών ή Φυσικών προσώπων), ούτως ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες και ανάγκες.

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ UCC, ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ.• Υπό αυτήν του την ιδιότητα, το UCC, είναι μία πλατφόρμα συναλλαγών ισότιμη με ΚΕΝΤΡΙΚΗ τράπεζα και η «Δήλωση χρέωσης - χρηματοδότησης», αναρτημένη στην οθόνη του UCC, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΑΡ’ ΟΥΔΕΝΟΣ.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code https://fortress.wa.gov/dol/ucc , https://www.law.cornell.edu/ucc ).

• Επιπροσθέτως, εάν ακολουθηθούν οι ορθές και νόμιμες διαδικασίες, οι αποδείξεις από την οθόνη του UCC, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΣΑΞΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, που αφού πληρούνται ορισμένα δεδομένα που αναλύονται κατωτέρω, μπορούν να καταστούν ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ -

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΧΩΡΑΕΙ.


Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΟ UCC, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η καταχωρηθείσα τιμολογημένη αξίωση του Εκδότου εξασφαλισμένου Πιστωτή, συνεπικουρείται και υποστηρίζεται και από τον εφαρμοστέο εμπορικό νόμο της πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Το δια νομίμου τρόπου κατατεθέν - αναρτημένο έγγραφο στο UCC, αναγνωρίζεται ως ΝΟΜΙΜΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ – ΠΙΣΤΩΤΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ.
Όπως κατωτέρω λεπτομερώς αναλύεται, ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ Ν’

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.
Το Αρχείο αυτό ΟΥΔΕΠΟΤΕ απορρίφθηκε και εξακολουθεί να παραμένει στην οθόνη του UCC αναρτημένο ως Δημόσιο - Νόμιμο έγγραφο,


Σελίδα 40 από 136

αυτό αποτελεί εξασφαλισμένη οφειλή, με κεκτημένο συμφέρον.

Η καταχωρημένη ανάρτηση στο UCC, που αφορά την καταχωρηθείσα τιμολογημένη οφειλή του Αμερικάνικου Δημοσίου, υπό τη μορφή Διεθνών Συναλλαγματικών, αποτελεί σήμερα κατοχυρωμένο αδιαμφισβήτητο και αδιαφιλονίκητο συμφέρον του σημερινού δικαιούχου, δηλαδή εμού του Αρτέμη Σώρρα.
Η ΤτΕ, παρανόμως και με δόλιο τρόπο, παρέλειψε και απέκρυψε από την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και το Δικαστικό Σώμα να παρουσιάσει στην Δήθεν Σοβαρή της έρευνα ότι οι Προσφερθείσες Συναλλαγματικές, α) είναι αναρτημένες στο UCC και β) επίσης παρέλειψε και απέκρυψε, ν' αναφέρει την ισχύ αυτών των ΜΟΝΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που αποτελούν ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ και που δεν αμφισβητούνται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ UCC ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ UCC

Όταν πρόκειται δια την υγεία και την ανάπτυξη της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας το εμπορικό Δίκαιο προσαρμόζεται για την αντιμετώπιση της προστασίας της ιδιοκτησίας και της δόλιας διεκδίκησης της από τρίτους.

Σύμφωνα με τον «Ομοιόμορφο (Ενοποιημένο) Κώδικα» και τις υποχρεώσεις του U.C.C., το γραφείο της Γραμματείας της Πολιτείας όπου γίνεται η καταχώρηση, περιορίζεται στο ρόλο του, ως γραφείου αρχειοθέτησης για αυτά τα Δημόσια Αρχεία. Όμως, μία σειρά από νόμους και κανόνες ορίζουν τους περιορισμούς για την ανάρτηση ψευδών στοιχείων στο UCC.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Άρθρο 9 του «Ενιαίου Εμπορικού Κώδικα» και ειδικά με αναφορά ως «MUCC- Secured Transactions», βοηθά αποτελεσματικά στην εξασφάλιση και δίνει το δικαίωμα στον Γραμματέα και στον Φερόμενο Οφειλέτη, ν' απορρίψει αιτιολογημένα ή/και να θέσει ένσταση πριν, ή/ και κατά την ώρα ή/ και μετά την εκχώρηση της οφειλής.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 58/ 2014, υποχρεούται ο υπάλληλος αρχειοθέτησης, να ειδοποιήσει τον Οφειλέτη για την οφειλή που καταχωρείται ή είναι ήδη καταχωρημένη και που θεωρεί ότι δεν είναι νόμιμη ή αποδεκτή, προκειμένου ο ίδιος να προβεί στις νόμιμες ενέργειες διαφύλαξής των δικαιωμάτων του.

Ο Οφειλέτης, υποχρεούται εντός ευλόγου διαστήματος με συγκεκριμένο

Σελίδα 41 από 136

αυστηρά ορισμένο τρόπο (αοριστίες δεν γίνονται δεκτές) και με συγκεκριμένες διαδικασίες απόρριψης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την καταχώρηση, να φέρει αιτιολογημένη ένσταση και ν' ορίσει την μη αποδοχή του και στη συνέχεια να προβεί στις νόμιμες ενέργειες μέσω της δικαστικής οδού.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Οφειλέτης-Αμερικάνικο Δημόσιο, ενημερώθηκε για την ανάρτηση - καταχώρηση στις 6 Ιουλίου 2004 της υπ' αριθμόν SLW03151967 - INWSBA001 τιμολογηθείσης αυτής οφειλής ύψους $ 2,876,526,500,000.00 δολαρίων Αμερικής.

Το Άρθρο δε περί «Λανθασμένων - Ψευδών Αντιποίνων Βαρών», «FALSE RETALIATORY LIENS, 18 U.S.C. § 1521», αναφέρεται συγκεκριμένα :
« Όποιος αρχειοθετήσει, επιχειρήσει να καταθέσει, ή να συνωμοτήσει για να καταθέσει, σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εγγραφή και δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ψευδής χρέωση, επίσχεση, ή προωθήσει ή επιβάλει ψευδές εμπράγματο βάρος κατά της προσωπικής περιουσίας ενός ατόμου, για λογαριασμό εκπλήρωσης των υπερεσιακών καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι αυτή η δέσμευση ή η επιβάρυνση είναι ψευδής, ή περιέχει ουσιωδώς ψευδή, φανταστικά, ή δόλια δήλωση ή παράσταση, διώκεται ποινικά ».

Πέραν των πιο πάνω, οι ειδικοί νόμοι «Fair Credit Reporting Act (FCRA)», «Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)», και «UCC-1 -Act 9» μπορούν να αποτρέψουν τον Πιστωτή από τη διεκδίκηση, εάν και εφόσον η χρέωση που εκχωρεί αποδειχθεί ως μη αναγνωρισμένη/ ψευδής/ δόλια ή και καταχρηστική.

Πέραν του Ποινικού Κώδικα της Αμερικής, το Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου 1863, θεσμοθέτησε εξειδικευμένες Ομοσπονδιακές και Κρατικές Κανονιστικές Πράξεις, για ότι αφορά τις ψευδείς αξιώσεις των Πολιτών κατά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκτηση έναντι διεκδικήσεων των πολιτών, που δολίως χρεώνουν την κυβέρνηση, που θεωρείται ήδη ως σοβαρό, διαδεδομένο και επεκτεινόμενο Εθνικό πρόβλημα με την «ΠΡΑΞΗ ΨΕΥΔΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ - FALSE CLAIMS ACT - FCA »

Η νομοθεσία αυτή χρησιμεύει όχι μόνο για την αποζημίωση των θυμάτων απάτης, αλλά και για την τιμωρία και την αποτροπή της εκτέλεσης της απάτης κατά της Κυβέρνησης.

Σελίδα 42 από 136

TO US TREASURY ΕΙΧΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Ν’ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ IBOE ΤΙΤΛΩΝ σε περίπτωση που η χρέωση- τιμολόγηση και τιτλοποίηση του χρέους, δεν ήτο από το Κράτος αναγνωρισμένη/ εγκεκριμένη/ αποδεχτή και θεωρείτο ως ψευδής, δόλια, καταχρηστική ή/ και ανακριβής, είχε τη δύναμη και την ισχύ, καθώς και όφειλε να καταθέσει νόμιμα συγκεκριμένη φόρμα «διορθωτικής δήλωσης» ή/και - απόρριψης και να καταχωρήσει την «Αίτηση Αθέτησης κατά την εκτέλεση Ασφαλούς Ενδιαφέροντος», ή/ και θα μπορούσε να καταθέσει ένδικο μέσο, επιζητώντας ακυρωτική Δικαστική απόφαση ή/ και να επιβάλει κυρώσεις στον Εκδότη, υποχρεώνοντας σε απομάκρυνση του εγγράφου από την οθόνη του UCC.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Αμερικανικό Δημόσιο, όπως αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι τα Χρεόγραφα είναι αναρτημένα στο UCC από το 2004 μέχρι σήμερα, αποτελούν «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ» ισάξια απόφασης ισχύος Δικαστηρίου κατά του οφειλέτη «US Treasury» και η οποία ουδέποτε έχει εφεσιβληθεί, έχει περάσει άπρακτη η περίοδος των τριών (3) ετών που από το νόμο μπορεί να εφεσιβληθεί, καθιστάμενη αυτή η πράξη από το 2008 ως ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ,

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ και η εκχωρημένη τιμολόγηση αποτελεί σήμερα «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» πληρωτέα και με τόκο.

Το Αμερικάνικο Δημόσιο, βάσει της δεσμευτικής του σύμβασης δια την οποία το τιμολόγιο είναι αναρτημένο στο UCC από τον 2004 μέχρι σήμερα, κατά την πλήρη και ρητή του συγκατάθεση, αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα ρητώς συμφώνησε να καταβάλει αυτό το καταχωρημένο χρέος και τους τόκους ή/ και νόμιμα και οικειοθελώς να εκχωρήσει ισοδύναμα ομόλογα, περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή / και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας, με «Πράγματα σε λειτουργία» και «Πράγματα σε κατοχή», προϊόντα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών ή / και των συνδεδεμένων εταιρειών αυτού, με τα οποία εγγυήθηκαν την αποπληρωμή του οφειλομένου ποσού (κεφαλαίου) και των τόκων, των οποίων

η είσπραξη και ο τρόπος και ο χρόνος τέλεσης αυτών, είναι στην διακριτική ευχέρεια του Πιστωτή, δια του νομίμου πληρεξουσίου διαχειριστή και μόνου αποφασίζοντος και μόνου υπογράφοντος Αρτέμη Σώρρα.

ΔΗΘΕΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατέθεσε στη δικογραφία, ως αποτέλεσμα της έρευνάς της Δύο (2) διαφορετικά έγγραφα ως ΔΗΘΕΝ πειστήρια, ήτοι :

Σελίδα 43 από 136

ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ 1: Μία εσωτερική άτυπη επιστολή, που οι ίδιοι επικαλούνται ότι δήθεν τυχαίως διέρρευσε στον Τύπο, που είναι το αποτέλεσμα της υποτιθέμενης έρευνας που δήθεν πραγματοποίησε ο κ. Ε. Ζερβουδάκης.

ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ 2: Ένα ηλεκτρονικό άτυπο μήνυμα που απέστειλε η κα Μίχου,

προς μια ΑΝΩΝΥΜΗ ηλεκτρονική ανοικτή γραμμή παραπόνων Πολιτών στην Αμερική «Hotline» και ένα επίσης μήνυμα από το υπαλληλικό προσωπικό του «Hotline» από γραφείο του γενικού Επιθεωρητή του U.S. Treasury της Αμερικής, και τα οποία έγγραφα αναλύονται στην πορεία.

Την 12/ 09/2012 στις 03/ 10/ 2017 και στις 26/ 10/ 2017ο τότε Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κος Γεώργιος Προβόπουλος, έλαβε από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα, με πλήρη διαφάνεια, τον πλήρη φάκελλο, όπως ανωτέρω αναλύθηκε, δια την ήδη κατατεθείσα στην Ελληνική Δημοκρατία πρόταση χρηματοδότησης, με σκοπό την εξαγορά του Ελληνικού Δημοσίου και Ιδιωτικού, ήτοι του Κρατικού Χρέους, ποσού ύψους 600 Δις Δολλαρίων Αμερικής, με τη μορφή Έξι (6) Διεθνών Συναλλαγματικών, ήτοι άμεσα πληρωτέων Χρεωστικών ομολόγων, ύψους 100 Δις Δολλαρίων Αμερικής το κάθε ένα και οι οποίες εν περιλήψει αναλύονται κατωτέρω.

Στην δε τέταρτη επιστολή, το γραφείο των Νομικών Συμβούλων που ανέλαβε την διεκπεραίωση της ενημέρωσης προς αμφότερες τις πλευρές, α) Οφειλέτη - Αμερική και β) Παραλήπτη - Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία, επικύρωσε ότι έχει διεκπεραιωθεί η διαδικασία κατάθεσης, ενημέρωσης και παρήλθε ο χρόνος των πιθανών ενστάσεων και ως εκ τούτου η πράξη θεωρείται τελεσθείσα.

Λόγω του ότι εξαντλήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ελλάδα μπορούσε από τον Οκτώβριο του 2012, νομίμως εκ της «ΑΘΩΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΞ' ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ, ΕΝΣΤΑΣΗ Ή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ», να προχωρήσει στην πράξη εκταμίευσης ως καλή τη πίστει εκδοχεύς παραλήπτρια και Ουδείς, Ουδέποτε και Καθ΄ Οιονδήποτε τρόπο, ηδύνατο ή δύναται να παρέμβει, αμφισβητήσει ή και να προσπαθήσει ν' ακυρώσει την διαδικασία εκταμίευσης και εκτέλεσης της πράξης χρηματοδότησης, τόσο της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου.

Η «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», όπως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται,

α) έχει την εκ του νόμου δεσπόζουσα ευθύνη ως προς τη διαφύλαξη του Δημοσίου Συμφέροντος,

Σελίδα 44 από 136

β) αποτελεί τον καθ΄ ύλην Αρμόδιο Φορέα δια τον έλεγχο της νομιμότητας, εγκυρότητας, αξίας και ισχύος των κατατεθειμένων περιουσιών, εν προκειμένω των οικονομικών εργαλείων, καθώς και

γ) λόγω της μονοπωλιακής υπερισχύουσας θέσεως της, αποτελεί τον μοναδικό Αρμόδιο Φορέα δια να επιτρέψει την εισαγωγή ενός τόσο μεγάλου ποσού στην χώρα, ως και συνακόλουθα η αποκλειστικά αρμόδια δια να επιτρέψει την εκταμίευσή του.

Ο τότε Διοικητής της «Τράπεζας της Ελλάδος» κ. Προβόπουλος, ως ο υπεύθυνος δια την διατήρηση της νομιμότητας για όποια θέματα αφορούν τα οικονομικά στη χώρα, παρόλο που

α) είχε ελέγξει την πρόταση και τις κατατεθείσες περιουσίες - οικονομικά εργαλεία, όπως εξάλλου είναι και η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του κατά το Νόμο περί Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Ν.3691/ 2008) και δυνάμει τόσων άλλων Διεθνών νόμων και κανόνων που η ίδια η ΤτΕ φροντίζει να επιβάλλονται στη Χώρα κατ’ εντολή των Εταίρων μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

β) είχε επιβεβαιώσει εκ του ελέγχου της ότι τα δημοσιοποιημένα έγκυρα έγγραφα τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ειδική οθόνη του UCC (αναλύεται κατωτέρω τι ακριβώς είναι η οθόνη αυτή) και στην οποία ΤτΕ έχει πλήρη πρόσβαση, ρητώς αποτελούν αδιαφιλονίκητα, αδιαμφισβήτητα και πιστοποιημένα δημόσια τεκμήρια περί της νομιμότητας, εγκυρότητας, αξίας και ισχύος των προσφερθέντων περιουσιών, ο ίδιος, παρόλα ταύτα, κατά πρώτον ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΔΗ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΑ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, και αυτό αποτελεί την πρώτη παράνομη πράξη, έναντι σειράς άλλων παράνομων πράξεων, κατά δεύτερον ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΟΤΑΤΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ και κατά τρίτον ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στις 28/ 09/2012, εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, απέστειλα εξώδικη δήλωση προς τον Γεώργιο Προβόπουλο, προκειμένου να απαντήσει επί της προτάσεώς του, αλλά αυτός και πάλι δολίως απέφυγε δολίως ν’ απαντήσει.

Στις 02/11/2012 ο τότε Υπουργός των Οικονομικών, και νυν Διοικητής της

Σελίδα 45 από 136

ΤτΕ, Ιωάννης Στουρνάρας, διαβίβασε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 Δις, καταρχήν στον Γ. Προβόπουλο, λόγω αρμοδιότητος, ως και στον Αν. Διευθυντή του
Ο. . .Η.Χ., ως και στην 23η Διεύθυνση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.

Ο Γ. Προβόπουλος, ενεργώντας, κατά πρώτον ως φυσικό πρόσωπο αλλά και κατά δεύτερον ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Τ.τ.Ε., ουδέποτε απέρριψε αιτιολογημένα, ως ο νόμος επιβάλλει για ανυπαρξία ή και παρανομία τις κατατεθειμένες Συναλλαγματικές της πρότασης χρηματοδότησης εάν και εφόσον ίσχυε η «Περίπτωση 1» που ανωτέρω αναλύθηκε, αλλά αντιθέτως απέτρεψε, για άγνωστους ίδιους λόγους, ν’ αφήσει την Ελλάδα να εισπράξει τα προσφερθέντα ποσά και την ίδια στιγμή ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΔΟΛΙΩΣ ν’ απαντήσει, όπως εκ του νόμου υποχρεούται να πράξει και αυτό αποτελεί την «Περίπτωση 2».

Στη συνέχεια, στις 04/10/2012, κυκλοφορεί δήθεν «τυχαία» στον τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Έθνος», ως προϊόν δημοσιογραφικής διαρροής, μια «Δήθεν εσωτερική επιστολή» της Τ.τ.Ε., εις την οποία ο Ελ. Ζεβρουδάκης, με την ιδιότητά του ως Διευθυντού του Τμήματος των Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ενημερώνει τον Γ. Προβόπουλο, για την υποτιθέμενη έρευνα που ο ίδιος προέβη στο διαδίκτυο,- εάν είναι ποτέ δυνατόν

ο Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Κεντρικής Τράπεζας της Χώρας να προσφεύγει σε πληροφορίες μέσω ανεξέλεκτων πηγών του Διαδικτύου (!!!!!), προσπαθώντας να πείσουν τους Έλληνες Πολίτες, με καθόλα δόλιο και παραπλανητικό τρόπο, που εκφεύγει της λογικής, δια την δήθεν μη νομιμότητα των
εκτελεστών χρεογράφων. Γι΄ αυτήν την επιστολή αναφέρομαι με ανάλυση κατωτέρω.

Η επιστολή αυτή, δεν αφορούσε σε καμμία περίπτωση την εγκυρότητα, νομιμότητα, αξία και ισχύ των οικονομικών εργαλείων, αλλά ασχολήθηκε μόνο με τους συμβούλους, κηδεμόνες και άλλα μη ουσιώδη πράγματα, άσχετα προς την ύπαρξη και εγκυρότητα των χρεογράφων, που πραγματικά προσβάλλουν την ίδια την ΤτΕ για την προχειρότητα, αφερεγγυότητα και επιπόλαιη προσέγγιση του θέματος αυτού, που όπως αποδεικνύεται εν τέλει ήταν εξ υπαρχής ενορχηστρωμένη, για να δημιουργήσει στους Έλληνες Πολίτες την υποψία της απάτης.

Η επιστολή αυτή αποτέλεσε μέρος της δικογραφίας της Μηνυτηρίου

Σελίδα 46 από 136

Αναφοράς του μέλους της Κυβέρνησης Βουλευτού και μετέπειτα Υπουργού Υγείας Αδώνιδος Γεωργιάδη και που κατά τη Δίκη, στο σύνολό δεν κρίθηκε ως έγγραφο όποιας αποδεικτικής ισχύος και γι΄ αυτό και απορρίφθηκε και δεν λήφθηκε υπ' όψη ως πειστήριο έγγραφο.

Στην γελοία αυτή επιστολή, η ΤτΕ, αποδέχεται ως έρευνα στοιχεία από το διαδίκτυο και ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ ΜΕ ΔΟΛΟ, να εντάξει στην έρευνα αυτή τα μόνα Νόμιμα Έγγραφα που αποτελούν οι αποδείξεις από την οθόνη του UCC, τα οποία είναι τα μόνο Δημόσια φερέγγυα έγγραφα περί της ύπαρξης των χρεογράφων ή όχι.

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ, όπου φαίνεται και η καταχώρηση στο UCC, βρισκόταν στην αρχικώς κοινοποιηθείσα ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς την ΤτΕ, επί των αντιγράφων των Χρεογράφων και όχι στην δεύτερη την οποία δολίως προώθησαν και χρησιμοποίησαν δήθεν για την εν λόγω «έρευνα» προς εξακρίβωση της εγκυρότητας των τίτλων.. Η Δεύτερη επιστολή δεν περιείχε τους τίτλους, περιείχε την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ και την ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ εμού του Α. Σώρρα για τη δέσμευση των χρεογράφων και άρα δεν μπορεί ν' αποτελεί εκ του νόμου τεκμήριο για εξακρίβωση.

Με περίσσεια αναίδεια, θράσος και φανερή κοροϊδία στο πρόσωπο του Ελληνικού Λαού, οι δύο ανωτέρω οι οποίοι α) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και β) ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ για το οποίο έχουν επίσης την πάσα ευθύνη, ο Γεώργιος Προβόπουλος και ο τότε Υπουργός Οικονομικών και μετέπειτα Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε. Ιωάννης Στουρνάρας, ενώ είχαν πρώτα ενημερωθεί με όλα τα εχέγγυα και δεν απέτρεψαν το πρόβλημα στο να διαχέεται στο «ανυποψίαστο κοινό» εάν και εφόσον είχαν εντοπίσει ο,τιδήποτε παράνομο, ενώ είχαν κληθεί εξωδίκως, νομοτύπως κι εμπροθέσμως, για να εξεταστούν ως μάρτυρες στην ανωτέρω δίκη (Η΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών) που εξέταζε εάν και εφόσον ήταν ψευδή τα στοιχεία ή όχι, συνεπεία της μηνυτηρίου αναφοράς του Α. Γεωργιάδη εναντίον και εμού του Αρτέμη Σώρρα, αρνήθηκαν να το πράξουν προκειμένου να εξετασθούν ως μάρτυρες και ν' αποδείξουν επί Δικαστηρίω την ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΟΝΤΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΝΑ Σελίδα 47 από 136

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠ' ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ..

Άρα γιά ακόμη μια φορά, ενώ υποχρεούντο, αρνήθηκαν ν' αποδείξουν ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΙ ΔΗ, επ' ακροατηρίω, ενώ κλήθηκαν και ενώ υποχρεούντο ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥ, την ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ 600 Δις.

Πέραν της Γελοιωδέστατης πρώτης επιστολής που διοχετεύτηκε στον τύπο, έλαβα γνώση στην ανωτέρω δικογραφία,ως και κάποιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είχε ανταλλάξει η Τράπεζα της Ελλάδος με την ανοικτή γραμμή καταγγελιών του Υπ. Οικονομικών, όπου στα «παραπλανητικά» αυτά αόριστα και άνευ αποδεικτικής ισχύος ηλεκτρονικά μηνύματα, η ΤτΕ προσπαθεί να μας πείσει και πάλι με αόριστα, ανούσια και ανυπόστατα επιχειρήματα, ότι η προσφορά είναι προϊόν απάτης και που κατωτέρω αναλύονται και αυτά περαιτέρω.

Όλο το ιστορικό της παρεμπόδισης εκτέλεσης της Πρότασης χρηματοδότησης με το ποσόν των 600 δις της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΚΑΤΑΤΕΙΝΕΙ σε αδικοπρακτική συμπεριφορά της Τραπέζης της Ελλάδος, καθόσον αν μεν τα 600 δις δολάρια που προσφέρθηκαν επισήμως από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα προς την Ελληνική Δημοκρατία δεν ήταν υπαρκτά, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η καθ' υλην υπεύθυνη για τον έλεγχο της ύπαρξης, ισχύος, της νομιμότητος, της εγκυρότητος κάθε χρηματοοικονομικού μέσου έπρεπε πρώτον ν' απορρίψει με νόμιμο και βάσιμο τρόπο την πρόταση, παρουσιάζοντας έγκυρα νόμιμα συγκεκριμένα τεκμήρια και άμεσα να είχε οδηγήσει τον όποιο απατεώνα στην Ελληνική Δικαιοσύνη και ν' αποσοβήσει τον κίνδυνο να εξαπατηθούν εκ της απατηλής προσφοράς του η Ελληνική Δημοκρατία και κάθε Έλλην Πολίτης.

Αν πάλι μετά τον έλεγχο των νομίμων αποδείξεων η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού διαπίστωσε την αποδεδειγμένη ύπαρξη, ισχύ, νομιμότητα κι εγκυρότητα των 600 δις, ΕΙΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ την Ελληνική Κυβέρνηση για την σωτήρια προς την Χώρα μας προσφορά εξαγοράς του Δημοσίου Χρέους και απεγκλωβισμού της Ελλάδος εκ των μνημονίων και όλων των Ελλήνων Πολιτών, που μέρος είμαι και εγώ και που σήμερα βαρύνομαι με αυτό το επαχθές βαρύτατο κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος.

Με άλλα λόγια, δια των πράξεων και των παραλείψεών της η Τράπεζα της Ελλάδος, καίτοι η αποκλειστικώς υπεύθυνη εκ του καταστατικού της, εκ

Σελίδα 48 από 136

των συναλλακτικών ηθών και εκ του νόμου δια την εκταμίευση των 600 δις έπραξε ως όφειλε, ήτοι από την μία ΔΕΝ οδήγησε τον οποιοδήποτε Απατεώνα στη Δικαιοσύνη το 2012 αλλά και παράλληλα όχι μόνο παρεμπόδισε την είσπραξη αλλά και με μη νόμιμο τρόπο, με έγγραφα άνευ αποδεικτικής ισχύος παρέστησε ψευδή γεγονότα ως αληθή, γνωματεύοντας αρνητικά περί της υπάρξεως του εν λόγω ποσού προς την Ελληνική Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα από τότε έως σήμερα όλο το Ελληνικό Δημόσιο να έχει υποστεί τρομακτικές βλάβες κι εγώ να ευρίσκομαι σήμερα κατηγορούμενος και με την κατηγορία της απάτης κατά του Δημοσίου, των Τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων, καθ’ ότι δήθεν ζημιώνω Εγώ, εάν είναι ποτέ δυνατόν, το Δημόσιο επικαλούμενος το δικαίωμα της ανεύρεσης της αληθείας και της τελικής χρήσης της Περιουσίας μου αυτής για την αποπληρωμή των Κρατικών (Δημοσίων και Ιδιωτικών) Οφειλών.

ΕΝΑΝΤΙΑ στις δεδομένες ως εδώ - εκτός άλλων – νομικές διατάξεις, συμβατικών νομικών κειμένων, εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, αυξημένης τυπικής ισχύος, όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ, για Οκτώ
(8) και πλέον έτη ( 2009–2018) και κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, δηλ. ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στο σύνολο, έχουμε γίνει ΘΥΜΑΤΑ μιας τεραστίων διαστάσεων και με πολλά αθέατα πλοκάμια εντός και εκτός της χώρας «ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», η οποία έχει κατά βάση δολίως δημιουργηθεί, σχηματισθεί, συντονιστεί και οργανωθεί και από τους ανωτέρω, σε άμεση σχέση και συνεργασία μετά των Συνεργών αυτών τρίτων άγνωστων, στην παρούσα φάση για εμέ προσώπων, ώστε με αδίστακτη και απάνθρωπη ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ, τέλεσαν και συνεχίζουν να τελούν όλα τα εδώ αναφερόμενα αδικήματα σε βάρος Εμού αλλά και όλων των ΕΛΛΗΝΩΝ γενικότερα, τα οποία στοιχειοθετούνται τόσο Αντικειμενικά όσο και Υποκειμενικά, με απροκάλυπτο στόχο, την σκοπούμενη κατά την «Περίπτωση 1» ανεπαρκή προστασία μου έναντι οιουδήποτε καταχραστή - οικονομικού απατεώνα όποιος και εάν είναι αυτός ακόμη και αν είμαι εγώ ο ίδιος, και στην προκειμένη περίπτωση, εάν αυτό ήθελε να μας πείσει η ΤτΕ, δήθεν εμού του Αρτέμη Σώρρα και εάν όντως έτσι τελικώς αποδεικνυόταν, που όμως εκ των όσων διαλαμβάνονται και παρουσιάζονται στο παρόν Αγωγή και που αποδεικνύονται εξ αμαχήτων αποδεικτικών στοιχείων και της εξελικτικής πορείας της υπόθεσης μέχρι σήμερα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο, ήτοι κατά την «Περίπτωση 2», κατά την οποία η δεσμευθείσα περιουσία μου είναι

Σελίδα 49 από 136

καθόλα νόμιμη και σε ισχύ και οι ανωτέρω με δόλιο και ύπουλο τρόπο,

κρυμμένοι πίσω από αδιαφανείς και δαιδαλώδεις μορφές, παρεμποδίζουν

την χρήση και εκμετάλλευση της Περιουσίας αυτής, που τώρα ανήκει σε όλους

τους Έλληνες και που είχαμε με αυτήν το περιθώριο ν' απεμπλακούμε από τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις σε ιδιωτικό αλλά και Δημόσιο επίπεδο, ήτοι Κρατικό, προστατεύοντας τόσο τους Έλληνες αλλά και όλον τον Ελληνισμό από την

ΒΙΑΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ, την ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ, ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, που προκλήθηκε βάναυσα, τη συστηματική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ που εκτελείται, την ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ και την ΕΣ ΑΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, την

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ,

όπως η «ΑΑΔΕ» (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και όλων των συνοδευτικών εταιρικών σχημάτων που κατ' εντολή των δανειστών μας ιδρύονται και απορροφούνται από αυτές οι περιουσίες και η Εθνικής μας Κυριαρχία), που

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΫΛΟΥ, ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ, ΤΗΝ ΕΚΝΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΚΔΗΛΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΔΟΛΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, (δια της καταστροφής πολλών ανθρωπίνων ζώων και περιουσιών) ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΔΙΕΘΝΩΣ.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., είναι σήμερα οι κύριοι υπεύθυνοι που εγώ βρίσκομαι κατηγορούμενος για την σωρεία εγκληματικών πράξεων, που αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος μου.

Σελίδα 50 από 136

ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΤτΕ :

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ:

Η ΔΗΘΕΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤτΕ» ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ, ΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.Σελίδα 51 από 136
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ

ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το δημοσιοποιημένο και εδώ προσαρτημένο έγγραφο, το οποίο και αποτελεί δήθεν πειστήριο στην δικογραφία που με θέλει κατηγορούμενο τελέσεως του αδικήματος της απάτης κατά του Δημοσίου, αποτελεί προϊόν απάτης εκ προθέσεως, δεν πληροί τους όρους είτε ενός Ιδιωτικού, είτε ενός Δημοσίου εγγράφου, δεν είναι ούτε καν εσωτερική επιστολή θα λέγαμε και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ν’ αποτελέσει τεκμήριο κατά της γνησιότητας, εγκυρότητας, αξίας κα ισχύος των Διεθνών Συναλλαγματικών.

Όπως ανωτέρω αναλύσαμε, στις 3 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ κατατέθηκε και κοινοποιήθηκε από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα, η 2ηεπιστολή που αφορούσε την πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος (η πρώτη κατατέθηκε στις 12-9-2012), προς την Αμερικάνικη Κυβέρνηση, την Ελληνική Κυβέρνηση, τον Άρειο Πάγο, την ΤτΕ. το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ, για την εξαγορά και την αποπληρωμή του Κρατικού Δανεισμού (Ιδιωτικού και Δημοσίου, εσωτερικού και εξωτερικού) και την αναπτυξιακή προοπτική για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό εν γένει.

Μία μέρα μετά, στις 04/10/2012 κυκλοφόρησε στην εφημερίδα «Έθνος», μια «Δήθεν εσωτερική» επιστολή της ΤτΕ, όπου μέσω αυτής οι δημοσιογράφοι, προσπάθησαν να πείσουν το αναγνωστικό κοινό, ότι αυτή αποτελούσε σημαντικό έγγραφο, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, αφού... διέρρευσε...από εσωτερική αλληλογραφία !!!!!!!!!! και ότι περιείχε ισχυρές αποδείξεις περί της μη γνησιότητας και μη εγκυρότητας της Πρότασης και των αναφερομένων σε αυτή Περιουσιών!!!
Αυτό το έγγραφο, φέρει ως δήθεν ερευνητή τον κο Ζεβρουδάκη, διευθυντή του τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών
Δραστηριοτήτων και δήθεν παραλήπτη τον κο Προβόπουλο, τότε Διοικητή της Σελίδα 52 από 136

Κεντρικής Τράπεζας.

Το έγγραφο αυτό, μπορεί να θεωρηθεί ως ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ, δεν αποτελεί νόμιμο και αποδεκτό έγγραφο ελέγχου, αλλά αντιθέτως, πρόκειται περί ενός εγγράφου χωρίς καμμία ισχύ και αξία αναφέρεται σε άσχετα στοιχεία δια των οποίων μπορούν μόνο να δημιουργηθούν ψευδείς και εσφαλμένες εντυπώσεις σε απροσμέτρητο αριθμό ατόμων και σίγουρα σε άτομα άσχετα με το

αντικείμενο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ΡΗΤΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η συγκεκριμένη επιστολή, τόσο κατά το περιεχόμενο, όσο και κατά τον τύπο του δεν αρμόζει σε ένα Αρμόδιο Θεσμικό Φορέα όπως είναι η ΤτΕ, που ο τρόπος ελέγχου και αιτιολογημένης απόρριψης είναι καθορισμένος πλήρως τόσο από την ιδία αλλά και πρωτίστως από τους Διεθνούς κανόνες, περί ελέγχων και πιστοποιήσεων όλων των τίτλων (ενσώματων κι ασώματων).
Οι τράπεζες, έχουν πληθώρα εσωτερικών εργαλείων προς διερεύνηση τίτλων, είναι άμεσα συνδεδεμένες με το «Fed Wire Securities Service», σύστημα ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής, έχουν εσωτερική θυρίδα επικοινωνίας μέσω ειδικών οθονών αλλά και της πλατφόρμας των SWIFT, έχουν πρόσβαση στο UCC και σε καμμία περίπτωση, πληροφορίες που αντλούν από το διαδίκτυο, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστα πειστήρια για επικύρωση ή όχι ενός χρηματοοικονομικού τίτλου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ:

1. Επιστολόχαρτο: Το επιστολόχαρτο και το λογότυπο της Τραπέζης δεν φαίνεται να είναι πραγματικό. Ακόμα και εάν είναι πραγματικό, δεν υπάρχουν τα στοιχεία που υποχρεωτικώς φέρει ένα επιστολόχαρτο τραπέζης όταν αποτελεί Επίσημο έγγραφο ή τουλάχιστον έγγραφο προς δημοσιοποίηση, όπως διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, εμαιλ, S.W.I.F.T. κτλ.,.

2. Άδεια Ελέγχου - Ανάθεση - Εξουσιοδότηση: Για να προχωρήσει, οιοσδήποτε τρίτος ακόμα και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, σε ΝΟΜΙΜΟ έλεγχο χρηματοοικονομικού εργαλείου- περιουσίας τρίτου, θα πρέπει ο έλεγχος αυτός να συνοδεύεται από νόμιμη εξουσιοδότηση που να φέρει συγκεκριμένη εντολή από τον έχοντα το δικαίωμα και φέροντα έννομο

συμφέρον με την πράξη, ήτοι, είτε από τον εκδότη, είτε από τον δικαιούχο, Σελίδα 53 από 136

είτε από τον πληρεξούσιο ή/ και τον ανάδοχο αυτού. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, θα πρέπει να συνοδεύεται με ειδική επιστολή - εντολή - ανάθεση- εξουσιοδότηση, του πληρεξουσίου διαχειριστή (Αρτέμη Σώρρα) ή του παραλήπτη - νέου κατόχου εν ευθέτω χρόνω (Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία) για τον έλεγχο.

3. Τίτλοι που συνοδεύουν τον έλεγχο: Η Εντολή- Ανάθεση θα πρέπει να συνοδεύεται με τον υπό έλεγχο χρηματοοικονομικό τίτλο, ο οποίος τίτλος φέρει ειδικά πρωτόκολλα και σφραγίδες αναγνώρισης, ούτως ώστε να μην μπορεί ν' αμφισβητηθεί η σύνδεση και η σχετικότητα του τίτλου με την κατατεθείσα έκθεση προς απόδειξη των λεχθέντων. Δεν μπορεί να γίνεται έλεγχος επί επιστολών, ν' αναφέρονται σε επιστολές αλλά θα πρέπει να επισυνάπτεται ο συγκεκριμένος τίτλος προς έλεγχο, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να έχει δεσμευτεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

4. Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος επί τίτλων σε προσφορά πριν να δεσμευτούν: Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να προβεί ο οιοσδήποτε τρίτος, μη σχετικός με τον τίτλο, ή μη εξουσιοδοτημένος αρμοδίως εκ του δικαιούχου για έλεγχο επί τίτλου κατατεθειμένου σε προσφορά. Μπορεί μόνο να γίνει ο έλεγχος, αφού ο τίτλος έχει δεσμευτεί ή/ και ενεχυριαστεί για την συγκεκριμένη πράξη. Εν προκειμένω, ο έλεγχος θα έπρεπε να συνοδεύεται και από τις 3 επιστολές που στάλθηκαν στο US Treasury, καθότι η πρώτη περιείχε τους τίτλους και το πληρεξούσιο, η δεύτερη αναφερόταν στην πρόθεση δέσμευσης συγκεκριμένων τίτλων κάτω από κηδεμόνα και η τελευταία επικύρωνε την δέσμευση και την κατά θέση σε λογαριασμό του κηδεμόνα σε τράπεζα του Kαναδά. Άρα, η ΤτΕ, και ο Πρώην Διοικητής κος Προβόπουλος, δολίως χρησιμοποίησαν το αντίγραφο απόδειξης φύλαξης που κοινοποιήθηκε στην 2η επιστολή, η οποία αναφέρεται σε ΠΡΟΘΕΣΗ και δεν περικλείεται αυτούσιος ο τίτλος για να μπορεί επί αυτού να γίνει έλεγχος της εγκυρότητας. Το πιο σημαντικό όμως, που αυτό φανερώνει την προχειρότητα αλλά και τη δολιότητα της ΤτΕ, καθότι θα έπρεπε τον συγκεκριμένο έλεγχο να είχαν συνοδευτεί με τ' αποτελέσματα από το UCC, το ιστορικό, τα σχετικά, το τιμολόγιο κτλ.

5. Τρόπος Ελέγχου: Στην Εντολή - Ανάθεση και άδεια ελέγχου, θα πρέπει να γίνεται σε αυτήν αναφορά του τρόπου ελέγχου και των διεθνώς αναγνωρισμένων και μη αμφισβητήσιμων μέσων ελέγχου, που ακόμα και το

Σελίδα 54 από 136

κείμενο που θα σταλεί και το σε ποιόν θα σταλεί πρέπει να δηλωθεί με συγκεκριμένη μορφή και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι πληροφορίες που μαζεύονται από το διαδίκτυο!

6. Υπογραφή του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή- Εξουσία και Αρμοδιότητα: Οι ελεγκτές των χρηματοοικονομικών τίτλων, και δη για τόσο μεγάλα ποσά και για όσα αναφέρονται σε κρατικές υποχρεώσεις, όπως ο υπό συζήτηση τίτλος, υποχρεωτικώς πρέπει να φέρουν ειδική υπογραφή εξουσίας- αρμοδιότητας, συνοδευόμενη με αναγνωριστικό κωδικό.

7. 2 Άτομα Επικυρώνουν το Τελικό Δεσμευτικό πόρισμα ελέγχου: Για τέτοιου είδους έλεγχο, υποχρεωτικώς υπογράφουν 2 άτομα με την ευθύνη των πράξεών τους, ο πρώτος είναι ο ανώτατος Διοικητής και ο δεύτερος ο εξουσιοδοτημένος ελεγκτής.

8. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ UCC: Το μόνο ερώτημα που θα έπρεπε να κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι να αιτηθεί προς το UCC όπου είναι αναρτημένες οι συναλλαγματικές: ΕΑΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΚΑΘΟΤΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΤτΕ ΟΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ UCC, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΑΞΙΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κατωτέρω αναφέρομαι αναλυτικά στην γελοιότητα της εν λόγω επιστολής: Πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι, δια την δια του τύπου κοινοποιηθείσα με αριθμ. πρωτ. 117/4-10-2012 επιστολή του Διευθυντή χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, κου Εμμανουήλ Ζερβουδάκη, προς τον Διοικητή του κ. Γεώργιο Προβόπουλο, διά της οποίας ο ως άνω διευθυντής ΣΥΝΗΓΑΓΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΥΝΕΛΕΞΕ «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ενώ πολύ καλά γνωρίζει τα ΜΟΝΑ νόμιμα έγγραφα που είναι δημοσιοποιημένα στην οθόνη του UCC, ΟΤΙ «ΠΙΘΑΝΑ» ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ. ΘΕΜΑ 1:Σελίδα 55 από 136


1.

Η πρόταση αρχικά κατατέθηκε από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα στις 12/ 09/ 2012, δια μέσω εξωδίκου δηλώσεως προς την Αμερικάνικη Κυβέρνηση, την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία, τον Άρειο Πάγο, την ΤΤΕ και την ΤΡΟΙΚΑ. Σε αυτήν την πρόταση, ανακοινώθηκε η νέα επανέκδοση των Συναλλαγματικών με τους κωδικούς αναγνώρισης καθώς και το Πληρεξούσιο στο όνομα του Αρτέμη Σώρρα με τα δικαιώματά και εξουσίες του επί των καταχωρηθέντων και αναρτηθέντων τίτλων.

2. Στη συνέχεια, στις 03/ 10/ 2017 γνωστοποιήθηκε δια της εκδόσεως ειδικού αποδεικτικού εγγράφου - απόδειξης «Custodial Deposit Receipt - CDR», της ανωτέρω εταιρείας, η οποία σε συνδυασμό με 2η εταιρεία εκτελούν χρέη η 1η του κηδεμόνα - ασφαλούς φύλακα και η 2η ασφαλούς μεταφορέα και στην οποία φαίνεται ότι τα χρεόγραφα βρίσκονται διασφαλισμένα κάτω από την κηδεμονία της ειδικής αυτής εταιρείας και αναμένεται η πρόσκληση μεταφοράς. Στην ίδια επιστολή, πιστοποιήθηκε η ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6

τίτλων, ύψους 600 δις Δολ. Αμερικής για την αποπληρωμή του Ελληνικού δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού χρέους.

3. Με την 3η επιστολή ημερομηνίας 26/ 10/ 2017 επικυρώνεται ότι οι τίτλοι - χρεόγραφα, έχουν δεσμευτεί υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας και αυτοί φυλάχθηκαν σε λογαριασμούς που διατηρεί η εν λόγω εταιρεία, σε τράπεζες στον Καναδά, όπως αυτό αναγράφεται στο αποδεικτικό φύλαξης.

4. Ο Πληρεξούσιος Διαχειριστής εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, έχω κάθε δικαίωμα να αποφασίσω ποιόν εμπιστεύομαι για κηδεμόνα. Αυτός θα μπορούσε να είναι συμβολαιογράφος, τράπεζα, security house, δικηγόρος ή/ και ειδική εταιρεία γι' αυτό το σκοπό. Έτσι επέλεξε την εταιρεία του συγκεκριμένου κηδεμόνα καθώς είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνης για φύλαξη. Αυτό σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο εγκυρότητας του τίτλου ή άλλο, καθότι δεν χρησιμοποιήθηκε γι' αυτό το σκοπό. Χρησιμοποιήθηκε ΜΟΝΟ για τη

ΦΥΛΑΞΗ.

ΘΕΜΑ 2:

Σελίδα 56 από 136


1. Οι ανωτέρω αναφορές, ουδόλως αφορούν την γνησιότητα των τίτλων. Ο έλεγχος μπορεί μόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες, με αναφορά τις νομίμως δημοσιοποιηθείσες πληροφορίες στο UCC1, λαμβάνοντας υπ' όψιν όλο ιστορικό και ακολουθώντας όλες τις νομιμότητες που επικυρώνονται παντοιοτρόπως και ουδείς, ουδέποτε και καθ΄ οιονδήποτε ακύρωσε, έφερε ένσταση επί αυτών, προσέβαλε ή αρνήθηκε. Οι μόνες νόμιμες αναγνωρισμένες αδιαμφισβήτητες και αδιαφιλονίκητες δημοσιευμένες αναφορές, βρίσκονται αναρτημένες στο UCC.

2. Ο έλεγχος της εγκυρότητας χρηματοοικονομικών τίτλων, αφορά μόνο τον εκδότη, τον παραλήπτη δικαιούχο ή/ και κάτοχο εν ευθέτω χρόνο και τον πληρεξούσιο διαχειριστή.

3. Οι οποιεσδήποτε εταιρείες διαχείρισης, συμβούλων, μεταφοράς και φύλαξης, δηλαδή «μεσαζόντων με ανάθεση συγκεκριμένης εργασίας», έχουν μόνο σχέση με την εργασία που τους ανατέθηκε. Η δική τους η εργασία, δεν μπορεί να επηρεάζει αλλά και να αλλοιώνει το κριτήριο εγκυρότητας, νομιμότητας, αξίας και ισχύος των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

4. Οι πιο πάνω εταιρείες, δεν είναι τράπεζες και άρα όλα τα ανωτέρω σημεία αναφοράς, είναι πλήρως παραπλανητικά και δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα ελέγχου.

5. Επίσης, το σχόλιο ότι δεν είναι καταχωρημένες στον κατάλογο Swift, είναι τελείως παραπλανητικό και δεν μας αφορά. Δεν υποχρεούται κανένας φύλακας, σύμβουλος, αλλά ούτε και οικονομικός διαχειριστής να είναι καταχωρημένος στο Swift ή στο Banker's Almanac, τα οποία αποτελούν

Σελίδα 57 από 136

σημεία αναφοράς μόνο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορέων συνεργαζομένων με αυτά.

6. Ουδείς αναφέρθηκε σε αυτές τις εταιρείες ως υπεύθυνες για την έκδοση των τίτλων.

ΘΕΜΑ 3:

1. Αυτό δεν ισχύει. Θεματοφύλακας μπορεί να είναι ακόμα και ο Συμβολαιογράφος, ένα security house, ένας δικηγόρος, ή όποιον εμπιστεύεται ο έχων το δικαίωμα να φυλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία.

2. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Θεματοφύλακας, ενημέρωσε σε συνέχεια των προηγούμενων κατατεθειμένων επιστολών, τους παραλήπτες, για τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων κάτω από την κηδεμονία του και επικύρωσε ότι αυτοί ως εταιρεία τελούν χρέη θεματοφύλακα.

3. Εξάλλου, οι κωδικοί που αναφέρονται στην απόδειξη του θεματοφύλακα, είναι για να δηλώσει ότι βρίσκονται υπό τη δική του φύλαξη και ουδείς μπορεί να παρέμβει χωρίς τη δική του συγκατάθεση. Γι' αυτό ονομάζεται και θεματοφύλακας - κηδεμόνας! Το δικό τους έγγραφο, δεν φέρει κανένα ρίσκο εάν εκτεθεί, διότι τα σε αυτό περιουσιακά στοιχεία είναι φυλαγμένα και υπό κηδεμονία.

4. Εφόσον επέλθει η συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση, τότε και μόνο τότε, μπορεί να ζητηθεί ακόμα και μήνυμα μεταφοράς μέσω Swift απ' ευθείας με το Αμερικανικό Δημόσιο. Υπάρχει ειδική διαδικασία ελέγχου, επικύρωσης και εκταμίευσης τέτοιων χρηματοοικονομικών τίτλων και η ΤτΕ την γνωρίζει πολύ καλά... Εξάλλου, εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, τόσες φορές κάλεσα την Τράπεζα την ίδια, να προβεί εκείνη στην διαδικασία εκταμίευσης εάν και εφόσον βέβαια η Κυβέρνηση και ο ίδιος είχαν έλθει σε συμφωνία.

Σελίδα 58 από 136ΘΕΜΑ 4:

• Ο Antony Diamond πρώτον, δεν έχει καμμία νομική σχέση με τον οργανισμό Ei-END. Δεν είναι μέτοχος, δεν είναι μέλος του .Σ... Εργάστηκε για την κατάθεση της πρότασης ως εντολοδόχος εμού του Αρτέμη Σώρρα και για συγκεκριμένο σκοπό.

• Είναι προφανές ότι η ανακίνηση του θέματος της Τραπέζης της Ανατολής, για το οποίο μάλιστα εγώ ο Αρτέμης Σώρρας έχω προβεί στην κατάθεση της από 19/ 03/ 2012 και υπό ΑΒΜ Γ 2012/ 1209 μηνυτήριας αναφοράς κατά των νομίμων εκπροσώπων της ΤτΕ, για την άμεση συνέργεια στην κακουργηματική πράξη της απάτης και για παράβαση καθήκοντος δια παραλείψεως, έχει ενοχλήσει πολύ και η ΤτΕ δεν μπορεί να συγχύζει τα θέματα τόσο εύκολα ..

• Οι μετοχές της Τραπέζης της Ανατολής, δεν έχουν επίσης καμμία σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης των 600 Δις..

• Υποτιθέμενη εγγύηση του Γαλλικού Δημοσίου στην οποία δολίως αναφέρεται ο δημιουργός της επιστολής, είναι όρος παραπλανητικός. «Εγγύηση της Εθνικής Τράπεζας της Γαλλίας» είναι ο σωστός όρος και αυτό επικυρώνεται από ΦΕΚ καθώς και από το ίδιο το συμφωνητικό απορρόφησης δι' εξαγοράς της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελάδος Α.Ε. και τον εγγυημένο προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης που μεταφέρθηκε το

Σελίδα 59 από 136

κεφάλαιο των μετόχων, που ισχύει και μέχρι σήμερα και που μάλιστα τοκίζεται με 7 % ετησίως μέχρι της τελικής εκκαθαρίσεως...

• Το θέμα της Τραπέζης της Ανατολής, προχώρησε και αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν εκκαθαρίστηκε ποτέ, αλλά η Τράπεζα είναι σε ισχύ και η αξία της Μετοχής, η ύπαρξη, εγκυρότητα και νομιμότητα, επικυρώθηκε τόσο από την Ελληνική Δικαιοσύνη, την Ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς και την ίδια την πρεσβεία της Γαλλίας. (βλέπε απόφαση 6341/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

• Οπότε τα σχόλια στην εν λόγω επιστολή, είναι μόνο παραπλανητικά, δεν έχουν

ΚΑΜΜΙΑ σχέση με τα εν λόγω χρεόγραφα, είναι συκοφαντικά και τα οποία προσβάλλουν την αξία της περιουσίας των μετοχών.

ΘΕΜΑ 5:1. Τι σχέση μπορεί να έχει με την εγκυρότητα, γνησιότητα, αξία και ισχύ οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού εργαλείου - χρεωστικού τίτλου, ο μεσάζοντας ή διαμεσολαβητής ή διαχειριστής ή ο σύμβουλος; ΚΑΜΜΙΑ

2. Εάν ο σύμβουλος ανταποκρίνεται με ορθό τρόπο, στις ανατεθείσες προς αυτόν εργασίες από τον Εντολέα του, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση να κοινοποιήσει έγγραφα, είναι παντελώς αδιάφορο το εάν έχει προσωπικά δικαστικές διαμάχες με τρίτους, εάν έχουν εκδοθεί προσωρινές εντολές ή όχι εις βάρος του, καθότι τέτοια θέματα δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με την πρόταση χρηματοδότησης και την αξία αυτής.

Σελίδα 60 από 136ΘΕΜΑ 6:

1. Επιχείρημα στερούμενο στοιχειώδους σοβαρότητος, ειδικά όταν εκπορεύεται εξ ενός υπαλλήλου του Ανώτατου Τραπεζικού Θεσμού της χώρας; Ποιο νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει σε ένα τέτοιο γραφείο κηδεμόνα ειδικών στη φύλαξη και μεταφορά οικονομικών τίτλων, να έχει έδρα σε πολυκατάστημα Με αυτό το γελοίο δεδομένο, τα καταστήματα των τραπεζών που βρίσκονται εντός των εμπορικών συγκροτημάτων, ή ακόμα και μέσα στα supermarket, ή μέσα στα κτήρια των γραφείων, δεν θα έπρεπε ν' αναγνωρίζονται..ΘΕΜΑ 7:

1.
2. Τα πιο πάνω δείγματα κειμένων, ή παρομοίων με τα παραπάνω, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή άτυπης δημοσίευσης στο διαδίκτυο ή άλλο, εφόσον χρησιμοποιηθούν από τον «ενδιαφερόμενο ελεγκτή» ως αποδεικτικά για την «Μη αποδοτικότητα- Μη εγκυρότητα των εν λόγω τίτλων» είναι άκρως αόριστα και άσχετα με το πολύ συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση. Οι σκοπούμενες ψευδείς ειδήσεις που διαχέονται δολίως δια του τύπου και με χρήση αυτής της παραπλανητικής και μη σοβαρής επιστολής, έχουν μόνο στόχο τη συκοφαντική δυσφήμιση και την προσβολή της προσωπικότητας του δικαιούχου ή και κομιστή..

Σελίδα 61 από 136

3. Η αόριστη αναφορά σε αυτού του είδους τα δημοσιεύματα, είναι άκρως

παραπλανητική, γενική αόριστή, εν τέλει αναληθής και δεν μπορεί να θεωρηθεί τέτοια παράνομη πράξη ως έγκυρο στοιχείο για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και να ληφθεί υπ’ όψιν για τη θεμελίωση ασφαλών συμπερασμάτων περί της ισχύος των τίτλων.

4. Αυτά τα σχόλια, χρησιμοποιούνται συνήθως από άπειρους μεσάζοντες ή/και άλλους, οι οποίοι είτε προσποιούνται ότι γνωρίζουν πως μπορεί να γίνει η επαλήθευση- επικύρωση, είτε εσκεμμένα και με δόλιο τρόπο προσπαθούν να σταματήσουν τις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για ιδιοτελείς προσωπικούς λόγους και με στοχευμένες προθέσεις.

5. Πρόκειται περί ενός ιδιωτικού χρηματοοικονομικού τίτλου και οι πράξεις και ενέργειες οποιουδήποτε λειτουργού (κρατικού, τραπεζικού κτλ / συμβούλου κτλ που θα αποφασίσει να προβάλει σχόλιο ή να τοποθετηθεί η/και συμβουλέψει τρίτους με άτυπο και ανεπίσημο τρόπο ή/ και να δημοσιοποιήσει
την γνώμη του σε κοινή θέα, χωρίς αυτή η γνώμη του να υποστηρίζεται από νομική άποψη και χωρίς να συνοδεύουν τα λεγόμενά του με νόμιμες αδιαμφισβήτητες αποδείξεις και με στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι υπό έλεγχο τίτλοι δεν είναι νόμιμοι, θα θεωρούνται ως παράνομες πράξεις και προσβολή των δικαιωμάτων του δικαιούχου επί των χρεογράφων που νόμιμα κατέχει και διαχειρίζεται και η σοβαρότητα της πράξης δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κυβερνητικά όργανα και τραπεζικούς λειτουργούς ή οποιοδήποτε άλλο, οι οποίοι δεν θα χειριστούν την πράξη με σοβαρότητα και με πάσα διαφάνεια.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές και αυταπόδεικτο, ότι όλα τα δήθεν επιχειρήματα που διαλαμβάνονται στην εσωτερική επιστολή ελέγχου απ’ τον Συντάκτη, είναι πλήρως αβάσιμα, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΤΟΥ, ΔΟΛΙΩΣ ΚΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΟΥΝ ΨΕΥΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΑΛΗΘΗ και σε καμμία περίπτωση ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ, 'Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Η εν λόγω επιστολή αυτή, αποτελεί ένα ΠΑΡΑΠΕΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ κατασκευασμένο εκ του Συντάκτου του, να προκαλέσει εν γνώσει του και όσων το χρησιμοποιούν παράνομο όφελος στους ιδίους, η και σε τρίτους έως κι εκούσια βλάβη στην περιουσία πρώτον του Νομέα και Κατόχου και δεύτερον του Κατόχου εν ευθέτω χρόνου καλή τη πίστει παραλήπτη

Σελίδα 62 από 136

νυν Δικαιούχου, Έλληνα Πολίτη, με πρόθεση των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων στα οποία αναφέρεται, καθώς και βλάβη στην τιμή και την υπόληψη του δικαιούχου κι όσων τρίτων έλκουν πλέον δικαιώματα εξ' αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων ως περιουσία, με πρόθεση επίσης την Συκοφαντική Δυσφήμιση, Προσβολή της Προσωπικότητος και Προσβολή, τόσο της Αξίας περιουσίας μου.

Έχει στοχευμένα εστιάσει στο να δημιουργήσει διφορούμενες έννοιες και να προκαλέσει αμφιβολίες στον αναγνώστη-παραλήπτη, για τίτλους που συνοδεύονται με πλήρη αποδεδειγμένα και μη αμφισβητήσιμα στοιχεία εγκυρότητας.

Το συγκεκριμένο έγγραφο λοιπόν, εξ’ αιτίας του τρόπου που συντάχθηκε και δομήθηκε αποδεικνύει την αδικοπρακτική ευθύνη του φερόμενου ως Συντάκτου του, κ. Ζερβουδάκη, ο οποίος εξ αιτίας της θέσεώς του, ως Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της Τραπέζης Ελλάδος είχε και τον τρόπο και τα μέσα να ελέγξει απευθείας την ύπαρξη του ποσού των 600 δις, τον οφειλέτη, τον δικαιούχο, ως και την αιτία της οφειλής αυτής και το που και πως αυτό φυλάσσεται.

Αποδεικνύει δε περαιτέρω και την αδικοπρακτική ευθύνη του τότε Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γεωργίου Προβόπουλου, ο οποίος στις υπάρχουσες στην δικογραφία εγγραφες εξηγήσεις του, συνεπεία της μηνύσεως δια συκοφαντική δυσφήμιση που άσκησα εναντίον του, κάνει χρήση του εν λόγω εγγράφου δια να στηρίξει την αθωότητά του δια τα καταλογιζόμενα εις αυτόν εγκλήματα.

Αποδεικνύει επίσης και την αδικοπρακτική ευθύνη του νυν Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, Ιωάννη Στουρνάρα, ο οποίος επίσης κάνει χρήση της εν λόγω επιστολής στο υπόμνημα που κατέθεσε στις 23/01/2017 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου –κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, η οποία έλαβε δε αριθμό πρωτοκόλλου Εισ. Α.Π. 549/23-01-2017το οποίο υπόμνημα αποτελεί τμήμα της δικογραφίας στην οποία εγώ φέρομαι υπαίτιο της τελέσεως του αδικήματος της απάτης.

Η ΔΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΝΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ

Σελίδα 63 από 136

ΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΦΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΔΙΑ ΤΟ, ΔΗΘΕΝ, ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σημαντικό δε γεγονός, για το οποίο η ΤτΕ πρωτοπόρησε παγκοσμίως

στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κοροϊδέψει και να πείσει τις Δικαστικές και Κρατικές Αρχές, με δόλιο και αφερέγγυο τρόπο, αναιρώντας τη νομοθεσία που η ίδια επέβαλε στην Ελλάδα, ήτοι, προσπαθεί να μας πείσει ότι η εξακρίβωση της οφειλής, οιασδήποτε οφειλής, επικυρώνεται δια της αποδοχής ή άρνησης του Οφειλέτη!!!!!

Εάν όντως μπορεί να συμβαίνει αυτό, από αύριο, με το ίδιο δεδομένο και επί ίσοις όροις, ο επαρκής τρόπος εξακρίβωσης αποδοχής ή άρνησης της νομιμότητας, εγκυρότητας, αξίας και ισχύος οιονδήποτε οφειλών των δανειοληπτών σε σχέση με τις χρεώσεις των Τραπεζών ή και του Δημοσίου, θα επαρκεί να είναι μια απλή απάντηση του οφειλέτη σε μια άτυπη ερώτηση κάποιου τρίτου και δη δια μέσου ηλεκτρονικής ανταλλαγής αόριστων μηνυμάτων... Και άρα, εάν απαντούσε ο Οφειλέτης «ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ» ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ!!!!!!

Κατά τους Γενικούς όρους Συναλλαγών των τραπεζών, που το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:
«Αν ο πελάτης μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της πρώτης ειδοποίησης (που είναι 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την πρώτη ενημέρωση), δεν αμφισβητήσει εγγράφως το περιεχόμενο της ενημέρωσης, η ακρίβεια των λεχθέντων σε αυτήν θεωρούνται ανεπιφύλακτα ως αποδεκτά και τ΄ αναγνωρίζει ως κοινώς αποδεκτά».

Επίσης, είναι γνωστό ότι για να σταματήσει η τράπεζα να διεκδικεί και να ρευστοποιήσει τις δεσμευμένες προς αυτήν εγγυήσεις, (κινητών ή ακινήτων), θα πρέπει ο οφειλέτης, να αμφισβητήσει αρχικώς εξωδικαστικώς την οφειλή του με στοιχεία και εάν αποτύχει τότε οφείλει να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης το θέμα, όπου θα μπορεί να κριθεί η νομιμότητα της πράξης, με συγκεκριμένο τρόπο και εντός ευλόγου διαστήματος.

Εάν ο οφειλέτης αποδείξει με τα τεκμήριά του ότι δεν οφείλει και ο

πιστωτής δεν μπορέσει ν' αντικρούσει με αδιαμφισβήτητα τεκμήρια που ν' Σελίδα 64 από 136

αποδεικνύουν το αντίθετο, τότε και μόνο τότε ακυρώνεται η διεκδίκηση και η απόφαση θα μπορεί ν' αποτελεί τεκμήριο εξοφλήσεως.
Ο οφειλέτης φέρει το βάρος απόδειξης για την κατά την έκδοση της συναλλαγματικής ανυπαρξία (υπό την ευρεία έννοια, δηλδή λόγω λήξης, μη επακολούθησης ή ανυπαρξίας-αχρεωστήτου) ή το αθέμιτο (παράνομο ή ανήθικο) της αιτίας. Αυτό μπορεί να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο και ειδικά με ένστασή του, ή με αγωγή για απόδοση των καταβληθέντων ή με ανακοπή κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (3765/2000 Πολ.Πρ.Αθήνας, 9415/1999 Μον.Πρ. Θεσσαλονίκης).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΘΕΝ «ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Πέραν της Γελοιοδέστατης πρώτης επιστολής που διοχετεύτηκε στον τύπο, έλαβα γνώση στην ανωτέρω δικογραφία δια της οποίας κατηγορούμαι εγώ για «Απάτη», ως και κάποιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είχε ανταλλάξει η Τράπεζα της Ελλάδος δια της κας Μίχου, με την ανοικτή γραμμή καταγγελιών του Υπ. Οικονομικών, όπου στα «παραπλανητικά» αυτά αόριστα και άνευ αποδεικτικής ισχύος ηλεκτρονικά μηνύματα, η ΤτΕ προσπαθεί να μας πείσει και πάλι με φτωχά και ανυπόστατα επιχειρήματα, ότι η προσφορά είναι προϊόν απάτης και που κατωτέρω αναλύονται και αυτά περαιτέρω.

Η κα Μίχου, στις 29/ 03/ 2013, Οκτώ (8) μήνες μετά την παραλαβή, άσχετα εάν

α) ήτο υποχρεωμένη εντός 48 ωρών ν' απορρίψει αιτιολογημένα, να κατάσχει το παράνομο προϊόν και να προσάψει κατηγορίες στον κομιστή, κατά το νόμο 3691/ 2008 και των λοιπών υποχρεώσεων που επιτάσσει τόσο η Ελληνική όσο και η Διεθνής νομοθεσία και όπως ανωτέρω αναλύσαμε,

β) δεν αποτελεί φερέγγυο αποδεικτικό στοιχείο η οποιαδήποτε τοποθέτηση του Οφειλέτη επί αποδοχής ή όχι της Οφειλής του, εάν και εφόσον δεν παρουσιαστούν δια της ενστάσεως του, συνοδευτικά τελεσίδικα Δικαστικά τεκμήρια που ν' αποδεικνύουν την εγκυρότητα της απάντησης τους,

γ) δεν αποτελεί φερέγγυα απόδειξη η ανταλλαγή άτυπων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και που δεν πληρούνται οι κώδικες ασφαλείας, όπως ανωτέρω αναφέραμε, για περιουσία τρίτου και δη ύψους 600 Δις Δολλαρίων..,

προσπάθησε δολίως να πείσει με εξευτελιστικό τρόπο, τους παραλήπτες, Δικαστικό Σώμα, Κυβέρνηση και ΜΜΕ, αποστέλλοντας δήθεν αίτημα, προς στην

Σελίδα 65 από 136

ανώνυμη απλή γραμμή Παραπόνων Πολιτών «Hotline» του Οφειλέτη, τη δεύτερη επιστολή του Αρτέμη Σώρρα με ημερομηνία 03/10/2012, όπου σε αυτή το μόνο που φαινόταν ήταν η απόδειξη φύλαξης του κηδεμόνα και όχι των πραγματικών τίτλων των Διεθνών Συναλλαγματικών.Σελίδα 66 από 136


Και επί αυτού του άτυπου και αόριστου ηλεκτρονικού μηνύματος, που δεν περιείχε τους πραγματικούς τίτλους και δεν πληρούσε κανένα εχέγγυο όπως ρητώς
Σελίδα 67 από 136

υποχρεούτο να το πράξει, το προσωπικό της γραμμής παραπόνων, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή, US Treasury», δήθεν απήντησε για το θέμα των 600 Δις Δολλαρίων Αμερικής:

Η κα Μίχου κατ΄ Αποδοχή σε συναυτουργία με τους ανωτέρω, ανέλαβε να εκτελέσει τη σοβαρή υποχρέωση που είχε εκ του νόμου η ΤτΕ, ήτοι να διεκπεραιώσει την έρευνα περί της ύπαρξης, εγκυρότητας, γνησιότητας αξίας και ισχύος των 6 κατατεθέντων χρεωστικών τίτλων συνολικής αξίας 600 Δις Δολλαρίων, που από τις 28/10/2012 έπρεπε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ κατά το νόμο περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος 3691/ 2008, είτε να είχαν αιτιολογημένα απορρίψει εντός 48 ωρών, είτε να είχαν εκταμιεύσει, ΚΑΘΟΤΙ Η ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ εντός του συγκεκριμένου χρόνου, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ.

Σελίδα 68 από 136

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η Κα Μίχου, προσπαθώντας με περίσσια αναίδεια να πείσει για την δήθεν προσπάθεια για έρευνα, προέβη στις εξής παρατυπίες και που αποτελούν κατά τους Αυστηρούς Κώδικες επικοινωνίας των Τραπεζών, προχειρότητα που μπορεί μόνο να εκληφθεί ως προϊόν Απάτης και εξηγούμε αναλυτικά κατωτέρω περί των προκλητικών και δολίων πράξεων της σε συναυτουργία της ΤτΕ, και του Διοικητού αυτής.
Απόκομμα από την με ημερομηνία 09/04/2014 κατατεθείσα, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, (κατόπιν της από 12.12.2012 Έγκλησης εμού του Αρτέμη Σώρρα, δια την οποία κλήθηκε να καταθέσει Ανωμοτί από την 16η Πταισματοδίκη Αθηνών και η οποία στις 05/11/2015 απορρίφθηκε ως αβάσιμη), απολογία με τις έγγραφες εξηγήσεις ως ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤτΕ.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:


Η κα Μίχου, παρόλο που γνωρίζει πολύ καλά, ότι ο τρόπος αυτός είναι έκνομος για τον έλεγχο και επικύρωση οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών εργαλείων και ουδαμώς μπορεί να εκληφθεί ως τεκμήριο αποδεικτικής ισχύος της εγκυρότητας των τίτλων αυτών, παρόλα ταύτα, προωθεί στον Οφειλέτη απλό μήνυμα σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε καν σε επιστολόχαρτο της τραπέζης, ερωτώντας εάν ο Οφειλέτης Αμερικάνικο US Treasury, αναγνωρίζει την Οφειλή και επιπροσθέτως προωθεί τις κάτωθι προκλητικά απαράδεκτες πράξεις:

1. Ενώ η ΤτΕ έχει ελέγξει την ύπαρξη των τίτλων χρέους στο UCC, όπως εξάλλου υποχρεούτο να το πράξει, ενώ γνωρίζει ότι απόδειξη από το UCC μετά την πάροδο της περιόδου ενστάσεων ήτοι κατά το έτος (2008) αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο και δη δημοσιοποιημένο ισάξιο αμετάκλητης Δικαστικής απόφασης και Τραπεζικής απόδειξης, προσπαθεί να πείσει τον οιονδήποτε παραλήπτη θα λάβει γνώση επί της συγκεκριμένης πράξης, για κάτι που εκ του νόμου και της λογικής είναι απαγορευμένο, ήτοι να ερωτηθεί

ο Οφειλέτης εάν αποδέχεται την οφειλή και η απάντηση αυτού ν’ αποτελεί μη αμφισβητήσιμο και φερέγγυο τεκμήριο.

2. Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα και όχι μήνυμα δια μέσου των εσωτερικών οθονών ασφαλείας και όπως είναι υποχρέωση της ΤτΕ, με τους αναγνωριστικούς κωδικούς ασφαλείας, ούτως ώστε να μπορεί ν' αποτελεί φερέγγυα απόδειξη ως προς τον νόμιμο έλεγχο αυτών.

Σελίδα 69 από 136

3. Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα, σε μια ανοικτή γραμμή καταγγελιών, κάτι που δεν μπορεί να εκληφθεί ως νόμιμη και φερέγγυα η οποιαδήποτε απάντηση εκ' αυτής της κίνησης.

4. Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο αναφέρεται σε κάποιους χρεωστικούς τίτλους, αλλά αντί να στείλει τον ίδιο τον τίτλο προς έλεγχο, έστειλε την επιστολή του Δικηγόρου όπου υπήρχε η αναφορά σε Πρόθεση εμού του Αρτέμη Σώρρα προ της Δέσμευσης.

5. Στην επιστολή αυτή, αντί να προσαρτήσει το ίδιο το χρεόγραφο, αυτούσιο και όλα τα συνοδευτικά που ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ θα έπρεπε να συνοδεύουν αυτόν, όπως ανωτέρω αναλύεται, στέλνει την απλή απόδειξη φύλαξης του κηδεμόνα
(Custodian Deposit Receipt «CDR») και όχι το ίδιο το χρεόγραφο που περιέχεται σε αυτό!
Εν προκειμένω, η κα Μίχου, ενώ γνωρίζει πολύ καλά, ότι απαγορεύεται να προωθούνται προς έλεγχο χρηματοοικονομικοί τίτλοι με αυτή την άτυπη και αφερέγγυα μορφή, χωρίς να συνοδεύονται από τ' απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, καθότι αποτελεί μόνο πράξη σκοπούμενη σε απάτη και η οποία πράξη διώκεται από το νόμο παγκοσμίως, η ίδια εκτελεί κάτω από την εποπτεία και την κάλυψη της ΤτΕ και του τότε Διοικητή την παράνομη αυτή ενέργεια.
Ακόμα και εάν δεχθούμε ότι ο τρόπος αυτός είναι αποδεκτός και οι δήθεν απαντήσεις είναι επίσης αποδεκτές, στο τέλος του ηλεκτρονικού άτυπου μηνύματος, το γραφείο στην Αμερική, απήντησε με αόριστο και γενικό τρόπο, ότι τέτοιου είδους έγγραφα αποτελούν προϊόν απάτης, μια απάντηση που δίδεται ούτως ή αλλιώς αυτόματα όταν κάτι προωθηθεί παρανόμως, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ήτοι του άτυπου ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο δεν φέρει στοιχεία που να μπορούν να ελεγθούν, αλλά επίσης συνέστησε στην ΤτΕ να καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές το θέμα αυτό.
Και αυτό και πάλι πάει στην πρώτη περίπτωση, που η ΤτΕ εκτέλεσε παράνομη πράξη, καθότι, βάσει του νόμου 3691/2008 θα έπρεπε εντός 48 ωρών, να καταγγείλει τον κομιστή και να τον φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Και εννοείται ότι Η ΤτΕ έχει και τους τρόπους, τα μέσα, τη δύναμη και την ισχύ καθώς και την Υποχρέωση, να κάνει ελέγχους ακριβείας με πάσα σοβαρότητα, βάσει των τραπεζικών αλλά και επιχειρησιακών υποχρεώσεών της προς Προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, η οποία ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΠΡΑΞΕ, αντιθέτως, εγώ ο Αρτέμης Σώρρας κατέθεσα Έγκληση εναντίον της ΤτΕ και η οποία απορρίφθηκε 3 χρόνια

Σελίδα 70 από 136

αργότερα ως αόριστη!

Πέραν των πιο πάνω, σε καμμία περίπτωση, η ανταλλαγή αυτών των άτυπων και αφερέγγυων μηνυμάτων, δεν αποτελούν πρωτίστως κανένα αποδεικτικό στοιχείο αλλά επίσης η απάντηση του Οφειλέτη δεν αναιρεί την ύπαρξη της τιμολογηθείσης οφειλής, δεν αποτελεί φερέγγυο αποδεικτικό, καθότι οι μόνες νόμιμες αποδείξεις βρίσκονται αναρτημένες κάτω από συγκεκριμένο κωδικό στο UCC και αυτό δεν αμφισβητείται.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤτΕ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ «ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ»
Παραδόξως η εν λόγω πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Κυβέρνηση και αργότερα αποδείχτηκε ότι αυτή η απόφαση προέκυψε από την λανθασμένη και πλήρως ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ και ΠΑΡΑΠΕΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ δια των Δύο (2) ανωτέρω ΔΗΘΕΝ πειστηρίων Εγγράφων, α) Επιστολής και β) Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ , ΕΚ ΤΗΣ ΤτΕ και των ανωτέρω.

Συμπερασματικά δια των ανωτέρω δολίων ενεργειών των ανωτέρω, «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ», καθ’ ότι ο κος Προβόπουλος, με την ιδιότητά του ως Διοικητού της ΤτΕ

α) πρωτίστως ενημερώθηκε δια της 1ης επιστολής με ημερομηνία 12/09/ 2012, στην οποία φαίνονται συνημμένοι οι τίτλοι των συναλλαγματικών, το πληρεξούσιο και οι κωδικοί αναφοράς αυτών στο UCC,

β) έλαβε στη συνέχεια την ίδια πρόταση δια του φαξ με ημερομηνία 30/09/

2012,

γ) ενημερώθηκε δια της 2ης επιστολής με ημερομηνία 03/10/2017, όπου σε αυτήν κατατέθηκε και η απόδειξη φύλαξης από την Εταιρεία που ανέλαβε ως Κηδεμόνας την φύλαξη των εν λόγω Συναλλαγματικών και στην οποία γίνεται αναφορά δια την πρόθεση εμού του Αρτέμη Σώρρα να χρηματοδοτήσει την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία, στην οποία ζητείται εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση- ένσταση επί του θέματος, να υπάρξει ενημέρωση, και

δ) δια της 3ης επιστολής, με ημερομηνία 26/10/2012, ενημερώθηκε ότι το Αμερικάνικο Δημόσιο δεν έφερε καμμία ένσταση περί της προθέσεως χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και η πράξη θεωρείται τελεσθείσα και ουδείς δύναται να παρέμβει στην διαδικασία εκταμίευσης, καθώς και ότι τα χρήματα βρίσκονται πλέον δεσμευμένα υπέρ της Ελλάδος και των Ελλήνων Πολιτών.

Σελίδα 71 από 136

Ενώ η ΤτΕ και οι λειτουργοί αυτής μπορούν να εισέλθουν στην οθόνη του UCC, όπου είναι η μόνη αναγνωρισμένη φερέγγυα Δημόσια Πλατφόρμα ενημέρωσης.

Ενώ γνωρίζει ότι, οποιαδήποτε αξίωση κατά του Δημοσίου της Αμερικής, βρίσκεται αναρτημένη στο UCC με συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένο χρόνο και τρόπο και ενώ έχει παρέλθει ο χρόνος των ενστάσεων, η εκτύπωση από την οθόνη αυτή αποτελεί ισάξια απόδειξη με τραπεζική απόδειξη και ανέκκλητη - τελεσίδικη Δικαστική απόφαση,

Στη συνέχεια δημιούργησε αυτή την χωρίς νόμιμα στοιχεία επιστολή, η οποία απορρίφθηκε στο Δικαστήριο που ακολούθησε από την υπ' αριθμόν 67650/2013 αθωωτική απόφαση .

ε) ενημερώθηκε δια της 3ης επιστολής, με ημερομηνία 28/10/2017, όπου επικυρώθηκε η κατάθεση σε λογαριασμούς σε τράπεζες υπό τον κηδεμόνα,
ε) ενημερώθηκε στις 19/11/2012 δια της Εξώδικης Δήλωσης διαμαρτυρίας εμού του Αρτέμη Σώρρα,
στ) Στη συνέχεια έλαβε γνώση της Έγκλησής μου ΕΝΑΝΤΙΟΝ του ως Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος και κατά του Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ζερβουδάκη, για συκοφαντική δυσφήμιση, που αφορούσε την από 04/10/2013 επιστολή της Τράπεζας Ελλάδος όπως αναφέρεται, «ισχυρισμός για την προσφορά των 600 δις Δολ.» (βλ. παρακάτω) που «διέρρευσε» δια του τύπου..., για συναυτουργία στην δυσφήμιση,

ζ) ενημερώθηκε και κλήθηκε, κατ΄ άρθρο 327 παρ. 2 ΚΠοινΔ. δια εξωδίκου αιτήματος, προκειμένου να εξεταστεί ως μάρτυρας κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης με ΑΒΜ Ω 2012/ 159, η οποία έχει προσδιοριστεί για διάσιμο της 28ης. 06/2013 ενώπιον του Η' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δια του εξωδίκου κλήσεως εμού του Αρτέμη Σώρρα,

στ) ενημερώθηκε δια της εξωδίκου δηλώσεως-εντολής-διαταγής και εξουσιοδότησης, με ημερομηνία 06/05/2016, όπου δόθηκε η εντολή-διαταγή να εισπραχτούν από την Υπηρεσία του, εκ των Δύο (2) Περιουσιών που αναγράφονται σε αυτήν προς πληρωμή όλων των Δημοσίων και Ιδιωτικών, ήτοι Κρατικών, οφειλών προς κάθε κατεύθυνση,

ζ) εκατοντάδες Δημοσιεύματα, Ομιλίες, Αναφορές δια του τύπου και του διαδικτύου.
Συνεχίζουν να παραπλανούν το κοινό, στέλνοντας και αφερέγγυα Σελίδα 72 από 136

ηλεκτρονικά μηνύματα, άνευ αξίας και ισχύος και προσπαθούν με αυτά να παραπλανήσουν, χωρίς απολύτως κανένα σεβασμό, τόσο την Κυβέρνηση και εμάς τους Πολίτες, όσο και το Δικαστικό Σώμα.


ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 67650/ 2013

Στις 28/ 06/2013 δημοσιεύεται η με αριθμόν 67650/2013 αθωωτική απόφαση του Η' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δια της οποίας αθωώνομαι εγώ ο κατηγορούμενος Αρτέμης Σώρρας δια την δήθεν διασπορά ψευδών ειδήσεων, αναφορικά με την ύπαρξη και εγκυρότητα του ποσού των 600 δις Δολλαρίων, στο σκεπτικό της οποίας διαλαμβάνονται και τα κάτωθι:

«….. Στην υπό κρίση περίπτωση ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ, ότι ο πρώτος

κατηγορούμενος, δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολαρίων ( 600.000.000.000)……» η οποία μάλιστα κατέστει αμετάκλητος.

Η ανωτέρω απόφαση Αναιρέθηκε «Υπέρ του Νόμου» από τον Άρειο

Πάγο.

Η Αναίρεση Υπέρ του Νόμου όμως, αφορά μόνο ζητήματα ερμηνείας του νόμου. Δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κύρος της αποφάσεως κατά της οποίας στρέφεται, ούτε τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από πλήθος δημοσίων εγγράφων και εκ των καταθέσεων των μαρτύρων και των λοιπών αναγνωστέων εγγράφων.

Με άλλα λόγια η πρόσφατη αναίρεση υπέρ του νόμου σε καμμία περίπτωση ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ύπαρξης, εγκυρότητας, νομιμότητας, αξίας και ισχύος των 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ με τη μορφή χρεογράφων, ο αθωωθείς δεν ξαναδικάζεται και ο καταδικασθείς δεν αθωώνεται και
δεν αμφισβητείται ότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας έχω κριθεί τελεσιδίκως και αμετακλήτως αθώος για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, οι οποίες ειδήσεις για τις οποίες κατηγορούμην, αφορούσαν την προταθείσα από εμένα ως άνω περιουσία, ήτοι αφορούσαν το εάν και εφόσον η περιουσία (δηλαδή τα 600 δις δολλάρια) αυτή υφίσταται ή όχι, εάν και εφόσον αυτή είναι έγκυρη ή όχι, εάν και εφόσον αυτή έχει ισχύ ή όχι.

Η Αναίρεση Υπέρ του Νόμου, σε καμμία περίπτωση, δεν μπορεί να


επηρεάσει ούτε και ν' αμφισβητήσει όπως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφω καθ' Σελίδα 73 από 136

οιονδήποτε τρόπο την ισχύ, καθότι λαμβάνοντας στα υπ' όψιν το ιστορικό έκδοσης, ανάρτησης στο UCC, το χρόνο ενστάσεων και μη απόρριψης και των λοιπών συνοδευόμενων δικαιολογητικών, Ουδείς, Ουδέποτε και Καθ' οιονδήποτε τρόπο έχει το δικαίωμα και την ισχύ να το πράξει, πράγμα που με την διττή του ιδιότητα, ήτοι του Νυν Διοικητή της ΤτΕ και τότε Υπουργού Οικονομικών, πολύ καλά γνωρίζει και έχει ευθύνη γι' αυτό.

Επομένως, η αναίρεση υπέρ του Νόμου δεν ασκεί καμμία επιρροή στην ύπαρξη την εγκυρότητα, την ισχύ και την νομιμότητα της περιουσίας των 600 Δις Δολλαρίων, καθ’ ότι η περιουσία αυτή έχει πλήρως επικυρωθεί στον τόπο έκδοσης των τίτλων, με τον τρόπο και στον χρόνο που επιβάλλεται εκ του Κωδικοποιημένου Εμπορικού Κώδικα.

Το γεγονός λοιπόν ότι κάποιοι, κατά την άποψή μου, εσκεμμένα προέκριναν στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δια την συγκεκριμένη περιουσία, την Αναίρεση Υπέρ του Νόμου κι όχι την αναψηλάφηση της Δίκης, εάν και εφόσον είχαν οποιαδήποτε νέα στοιχεία που ν’ αμφισβητούν καθ' οιονδήποτε τρόπο την

ήδη επικυρωμένη πολλαπλώς περιουσία αυτή, είναι ένα γεγονός που απλά ενισχύει την άποψη ότι ΤτΕ και Πολιτικό Προσωπικό της Χώρας με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη περιουσία δια την απεμπλοκή της Πατρίδος εκ των δανειστών οι οποίοι προωθούν πάραυτα με ανήκουστο τρόπο την πτώχευση και την στέρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας, κύριος λόγος για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν Σας κατηγορούμενος και απειλείται παντοιοτρόπως η ζωή μου και η φυσική μου υπόσταση.

Στην ουσία ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ έχει τη νομική ισχύ, είτε ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ, είτε ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ τα Δημόσια έγγραφα και δη την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ UCC, που αποδεικνύει με πάσα ευκρίνεια και αυστηρότητα περί της ύπαρξης και εγκυρότητας αυτών των περιουσιών.

Εκ των ως άνω εγγράφων που επικαλείται ο νυν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε., απουσιάζει και αποσιωπάται σκοπίμως η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ UCC ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ καθώς

και αγνοεί την ήδη αμετάκλητη απόφαση 67650/2013 της Ελληνικής Δικαιοσύνης που στο πρακτικό της οποίας περιγράφει ότι «ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ» ότι τα χρήματα υπάρχουν είναι κατατεθειμένα και αυτό εξάλλου δεν μπορεί να μην το αποδεχθούν

Σελίδα 74 από 136

καθότι αυτό αποδεικνύεται εξ’ αμαχήτων εγγράφων που δεν αμφισβητούνται.

Αντιθέτως και ο νυν Διοικητής αναφέρεται και επικαλείται την αόριστη, άτυπη εσωτερική «επιστολή» Ζερβουδάκη, με προφανή σκοπό να παραπλανήσει το Δικαστήριο προκειμένου, να παραστήσει ψευδή στοιχεία ως αληθινά, να καταστήσει ανέφικτη την χρήση των 600 Δις από την Ελλάδα αλλά και όλους τους Δικαιούχους, ως και προκειμένου να αποσείσει τις αποκλειστικά δικές του ευθύνες, οι οποίες προέκυψαν εκ των ΔΟΛΙΩΝ παραλείψεών του, να προχωρήσει στις οφειλόμενες εκ της θέσεώς του ενέργειες, δηλαδή ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΔΟΛΙΩΣ, είτε να ζητήσει την συνδρομή των διωκτικών αρχών και να κινήσει την ποινική διαδικασία σε βάρος εμού του δήθεν «Απατεώνα» Αρτέμη Σώρρα, εάν βεβαίως τα 600 δις δήθεν δεν υπήρχαν, είτε να βεβαιώσει ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ την ύπαρξή τους στις Ελληνικές Κυβερνήσεις και να εκτελέσει την μεταφορά των κεφαλαίων στην Ελλάδα για να εκπληρωθεί με αυτήν την πράξη η εντολή και η πρόταση χρηματοδότησης.

Επίσης, στο εν λόγω υπόμνημα, το οποίο απευθύνει προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο νυν Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε. Ιωάννης Στουρνάρας, συνεχίζει να επικαλείται ως αποδεικτικά μέσα, ως ΔΗΘΕΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ, ηλεκτρονικά μηνύματα που υποτίθεται ότι είχαν ανταλλαγεί με την Δημόσια γραμμή καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. και της διευθύντριας χρηματοοικονομικών, Τετάρτης των εδώ Εναγομένων, Κρυστάλλως Μίχου, από το έτος 2013.

ΗΔΗ, ΕΝ ΕΤΕΙ 2017 (ΉΤΟΙ ΣΧΕΔΟΝ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ π.χ. ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ Ν' ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΣΙΩΠΑ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΙ ΔΟΛΙΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΑΞΙΑΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ UCC, ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ

Σελίδα 75 από 136

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 67650/2013 ΟΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΟΤΙ «ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ», ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ - ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ - ΑΝΑΙΡΕΘΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΤΙΩΔΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡ’ΌΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΕΙΤΕ ΔΟΛΙΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ. ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙ ΨΕΥΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΑΛΗΘΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΟΛΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ.

Τα ως άνω αποδεικνύουν την ύπαρξη δόλου, με πρόθεση βλάβης της περιουσίας των 600 Δις κι όλων όσων έλκουν δικαιώματα εξ’ αυτής στις πράξεις και τις παραλείψεις του Ιωάννη Στουρνάρα, καθ’ ότι ουδαμώς γίνεται μνεία του UCC και της αποδεικτικής του ισχύος, ουδαμώς μνημονεύει στο υπόμνημά του την Διεθνή νομοθεσία επικυρώσεων τέτοιου είδους χρεογράφων, ουδαμώς μνημονεύει την υπ αριθμ. 67650/2013 αμετάκλητη αθωωτική απόφαση, που εκδόθηκε την 28/06/2013, ήτοι είναι ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ της ανωτέρω φερόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος με τον υποτιθέμενο Αμερικανικό Παράγοντα, σύμφωνα με την οποία η όλη υπόθεση αποτελεί απάτη.

Επιπροσθέτως, στο εν λόγω Υπόμνημα του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε. ΔΕΝ ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ, ΗΤΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 'Η ΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Σελίδα 76 από 136

ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΕΞ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ.

Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΟΔΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΕ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΝΑ) ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤτΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΛΑΦΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΗΤΑ, ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΗΣ.

Δηλαδή ενώ φέρονται οι ανωτέρω (Γ. Προβόπουλος, Ελ. Ζερβουδάκης, Ιωάννης Στουρνάρας, Κρυστάλλω Μίχου) να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, αρμοδίως με την ιδιότητα των ανωτάτων στελεχών της ΤτΕ, στην πραγματικότητα, ουδεμία μέριμνα από την πλευρά τους υπήρξε προκειμένου τα όποια αποδεικτικά περί της δήθεν απάτης είχαν –όπως ισχυρίζονται- να εισφερθούν στο Ακροατήριο του Ή Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εάν όντως είχαν κάτι ουσιαστικό να πουν, αφού εκλήθησαν εξωδίκως κι εμπροθέσμως από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα προς τούτο.

Επιπροσθέτως ουδέποτε από το 2012 έως σήμερα φρόντισαν να οδηγήσουν εμένα τον Αρτέμη Σώρρα οι ίδιοι στην Δικαιοσύνη, ή να απευθυνθούν στις διωκτικές αρχές της Χώρας, όπως άλλωστε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε συστήσει στην κα Μίχου, εάν και εφόσον είχαν υπόνοιες για Απάτη, να πράξει μέσω της απαντήσεως επί του ηλεκτρονικού μηνύματος που αυτή είχε απευθύνει δια μέσου της γραμμής «hotline».

Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι όπως αποδεικνύεται και από το κατηγορητήριο κατά εμού του Αρτεμη Σώρρα, κατά την συγκεκριμένη Δίκη είχαν αρμοδίως κλητευθεί ως μάρτυρες οι κ. Ιωάννης Στουρνάρας, με την ιδιότητά του ως Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Γεώργιος Προβόπουλος, με την ιδιότητά του Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Βασίλης Μαστρόκαλος με την ιδιότητα

Σελίδα 77 από 136

του Αν. Γεν. Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και

ο κ. Γρηγόριος Φλωράτος υπό την ιδιότητά του, ως Διευθυντής της 23ης Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν της 5-6-2013 αιτήσεως κλητεύσεως μαρτύρων κατ’ άρθρο 327 του Κ.Π. . ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθήνας, εμού του κατηγορούμενου Αρτέμη Σώρρα, ΠΛΗΝ ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ, στο Δικαστήριο, αν και κλητεύθηκαν νομότυπα από την Εισαγγελική Αρχή.

Σημειωτέον δε ότι, το κατηγορητήριο της Δίκης, είχε ως αφετηρία την από 8/10/2012 Αναγγελία-Υπόμνημα προς την Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία υπογράφει ο κ. Ιωάννης Δαραβίγκας, ως Πρόεδρος της Αστικής Μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ» καθώς και την από 4-10-2012 αναφορά αξιοποίνων πράξεων προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπύρου- Άδωνη Γεωργιάδη, τέλος και της από 3-10-2012 Αίτησης προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που υπογράφει ο Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γοργίας Ψυλάκης, οι οποίες συνοδεύτηκαν και από σχετικά δημοσιεύματα.

Σημειωτέον επίσης ότι, προγενέστερα της ως άνω Δίκης και Απόφασης, εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, απευθύνω την 17/10/2012 εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία μου, με θέμα την με αριθμ. πρωτ. ΑΠ117/4-10-2012 έγγραφο του τότε Διοικητή Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ε. Ζερβουδάκη προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεώργιο Προβόπουλο, με θέμα την κατάθεση 600 δις.

Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί εσωτερική αλληλογραφία, αιτούμενος να πληροφορηθώ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΧΘΗΚΑΝ, το οποίο κοινοποιήθηκε αρμοδίως στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της 22-10-2012 εξώδικης κοινοποίησης. Το ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ !!!

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΤΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙ ΨΕΥΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ

Σελίδα 78 από 136

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΜΟΥ, ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.

Ο ΔΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤτΕ, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΙΑΤΕΛΟΥΣΕ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΩ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ.

Στην παρούσα δικογραφία, στον υποφάκελο που αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, με διερευνούμενο σε βάρος μου το δήθεν αδίκημα της απάτης υπάρχουν τα κάτωθι έγγραφα, ήτοι :

1) Το από 4 Οκτωβρίου 2012, με αριθμό πρωτ. 117 έγγραφο, με φερόμενο συντάκτη τον Γ. Προβόπουλο.
2) Το με αριθμό πρωτ. Εισαγ. Αρείου Πάγου 549/23-1-2017 υπόμνημα του Ιωάννη Στουρνάρα, υπό την ιδιότητά του , ως Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος.
3) Οι από 9/4/2013 έγγραφες εξηγήσεις του Γεωργίου Προβόπουλου και του Εμμανουήλ Ζερβουδάκη,που δόθηκαν στα πλαίσια της εγκλήσεως του Αρτέμη Σώρρα, με Α.Β.Μ. Β/2013/130.

4/ Η από 29.3.2013 ηλεκτρονική επιστολή (email) της Τραπέζης Ελλάδος προς το Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ .

5/ Η από 5.4.2013 ηλεκτρονική επιστολή (email) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
6/ Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στην οποία αναφέρεται ότι όλα τα International Bill of Exchange (IBOE) ,όπως αυτά που περιγράφονται στο από 28.9.2012 μήνυμα της Federal Stock Transfer &

Custody AgentsInc .

Όλα τα παραπάνω έγγραφα όμως, τα οποία προέρχονται ή σχετίζονται με την ΤτΕ, σε καμμία περίπτωση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος δια την αποδεικτική δύναμη των Δημοσίων ή Ιδιωτικών εγγράφων και όσοι τα προσάγουν και τα επικαλούνται εν γνώσει τους, ότι αυτά αποτελούν είτε έγγραφα

Σελίδα 79 από 136

χωρίς αποδεικτική ισχύ, είτε έγγραφα δολίως συνταγμένα. Συγκεκριμένα :

Ως προς την δήθεν επιστολή Ζερβουδάκη, διαλάβαμε αναλυτικώς ανωτέρω.
Ως προς τις έγγραφες εξηγήσεις του πρώην Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε. Γεωργίου Προβόπουλου, το Υπόμνημα του νυν Διοικητού Ιωάννου Στουρνάρα αλλά και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λεκτέα τα εξής ,ήτοι :

Καταρχήν, οι έγγραφες εξηγήσεις Προβόπουλου στα πλαίσια της εγκλήσεώς μου με Α.Β.Μ. Β 2013/130 αποτελούν ένα καθ’ όλα ιδιωτικό, πρόχειρο και αόριστο έγγραφο, άρα έγγραφο, χωρίς πλήρη αποδεικτική ισχύ, επί του οποίου επιτρέπεται η ανταπόδειξη.
Μάλιστα, πρόκειται δι’ ένα ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο συνετάχθει στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας, εις την οποία ο συντάκτης έφερε την ιδιότητα του κατηγορουμένου, άρα δικονομικά ο κατηγορούμενος δια να πετύχει την αθώωσή του θα μπορούσε να παρασιωπά, ν' αποκρύπτει ή να παρουσιάζει αλλιώς τα πράγματα. Άλλωστε, εντός του συγκεκριμένου εγγράφου των γραπτών εξηγήσεων επί της ουσίας διαλαμβάνονται ως αποδείξεις δημοσιεύματα και ηλεκτρονικά μηνύματα.

Ως προς τα δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, λεκτέα τα εξής :

Το τηλετύπημα (telex), το τηλεομοιοτύπημα (ή τηλεπιστολή, fax) και το ηλεκτρονικό μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικών υπολογιστών, που βεβαιώνουν την περιεχόμενη σ' αυτά δήλωση της βούλησης, είναι μορφές μηχανικών απεικονίσεων κατά το άρθρο 444 αρ. 3 ΠολΔ.
Άρα, για να έχουν δεσμευτική αποδεικτική δύναμη (δεκτική ανταπόδειξης), θα πρέπει εκείνος που τα επικαλείται και τα προσκομίζει να προαποδεικνύει τη γνησιότητα της προέλευσής τους και ανωτέρω αναλύεται ο τρόπος και τα εχέγγυα που πρέπει να έχει ο εκάστοτε υπεύθυνος ελεγκτικός μηχανισμός και που βεβαίως
η ΤτΕ και οι Υπαλλήλοι αυτής, το γνωρίζουν πολύ καλά.

Η απόδειξη τούτη, ενώ είναι εύκολη στην περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων, τεκμαιρόμενη από την απόδειξη της γνησιότητας της υπογραφής του εκδότη, στην περίπτωση των μηχανικών απεικονίσεων, είναι πολύ δύσκολη.

Επιπλέον θα πρέπει να προσεχθεί ότι, και όταν ακόμη αποδείχνεται η γνησιότητα των προαναφερόμενων μορφών μηχανικών απεικονίσεων, η ουσιαστική τους αποδεικτική αξία δεν είναι σταθερή προς κάθε κατεύθυνση.

Αναφορικά με τις κατευθύνσεις τούτες δεν μπορούν να αποφευχθούν οι ακόλουθες διακρίσεις:
Σελίδα 80 από 136

Απόδειξη υπέρ του λήπτη της μετάδοσης

Όταν το τηλετύπημα, το τηλεομοιοτύπημα ή το φύλλο της εκτύπωσης από προσωπικό υπολογιστή του ηλεκτρονικού μηνύματος προσκομίζεται στο Δικαστήριο από το λήπτη της μετάδοσης, προκειμένου να αποδείξει εναντίον του αποστολέα την περιεχόμενη στη μετάδοση τούτη δήλωσή του, τότε, εφόσον ο φερόμενος ως αποστολέας αρνείται τη γνησιότητα του μηνύματος, δηλαδή την προέλευσή του από εκείνον, ο παραλήπτης έχει το βάρος να την αποδείξει.
Στο πλαίσιο του αποδεικτικού τούτου βάρους η τεχνολογία παρέχει ενδείξεις, με τις οποίες μπορεί να βεβαιωθεί η προέλευση του μηνύματος από την αντίστοιχη συσκευή του αποστολέα.

Η προέλευση όμως ενός μηνύματος από ορισμένη συσκευή δεν ταυτίζεται με την αποστολή από τον ίδιο τον κύριο της συσκευής τούτης. Δεν αποκλείεται να έγινε χρήση από άλλον, αυθαίρετο χρήστη.

Εν προκειμένω ως προς το από 5/4/2013 mail, λεκτέον ότι όπως αποδεικνύεται προέρχεται από HOTLINE, ήτοι από μια ανοικτή γραμμή καταγγελιών, της οποίας η προέλευση, ή ο υπογράφων, ή συντάξας το έγγραφο δεν μπορούν να ελεγχθούν και άρα το εν λόγω έγγραφο, ως μη παρέχον πλήρη απόδειξη δια τον συντάξαντα αυτό να μην έχει καμμία αποδεικτική δύναμη δια τα όσα διαλαμβάνονται εις αυτό.
Πέραν αυτού όμως, ως προς το περιεχόμενο του ίδιου του ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο προσκομίζει ως απόδειξη η ΤτΕ, λεκτέα τα εξής, ήτοι :
Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα με αποδέκτη την Κρυστάλλω Μίχου, θέμα

«..απάντηση εις αίτημα σχετικό με την εγκυρότητα διεθνών συναλλαγματικών», επί του οποίου η απάντηση έρχεται, υποτίθεται εκ του
γραφείου Γενικού Επιθεωρητή και εκ της ανοικτής γραμμής καταγγελιών, διαλαμβάνεται επί λέξει , ότι :

«Σε απάντηση του αιτήματός σας για έλεγχο και εξακρίβωση της εγκυρότητος των εγγράφων που αποστείλατε το Υπουργείο Οικονομικών, σας γνωρίζουμε ότι εξετάσαμε τα έγγραφα που διαβιβάσατε και ότι ΔΕΝ αποτελούν έγκυρα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν προϊόν απάτης και χρησιμοποιούν παρανόμως ονόματα αξιωματούχων του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών συνιστά στους παραλήπτες να μην απαντούν σε τέτοιου είδους αλληλογραφία».

Εκτός του ότι -όπως προείπαμε- το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου προέρχεται από ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, όπως άλλωστε Σελίδα 81 από 136

αναφέρεται και στο έγγραφο και μάλιστα σε γραμμή Hotmail, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταυτοποιείται είτε ο συντάκτης του εγγράφου, είτε η ταυτότητα του Οργανισμού (εν προκειμένω του Υπουργείου Οικονομικών), το εν λόγω έγγραφο αναφέρεται στα έγγραφα που απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος, επί των οποίων και αποφαίνεται ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ότι ΔΕΝ αποτελούν έγκυρα χρηματοοικονομικά μέσα.
Όμως ποιά έγγραφα απέστειλε στο Υποτιθέμενο Υπουργείο Οικονομικών η Τράπεζα της Ελλάδος, με ποια μορφή, με ποια εξουσιοδότηση, με ποιες δικλείδες ασφάλειας;;;

Πως γίνεται να στέλνει ερώτηση στον Οφειλέτη και να θεωρεί ότι η απάντηση αυτού είναι δεσμευτική και αποδεικτικό τεκμήριο ύπαρξης ή όχι των χρεωστικών τίτλων, ενώ δεν λαμβάνει στα υπ' όψη ούτε το ιστορικό έκδοσης, ούτε την ανάρτηση στο UCC;
Από πουθενά δεν ταυτοποιούνται τα έγγραφα να περιέχουν συγκεκριμένους τίτλους δεσμευμένους για την πράξη αυτή, που υποτίθεται ότι έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος, προς την ανοικτή γραμμή καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με τα IBOE, των οποίων εγώ ο Αρτέμης Σώρρας είμαι διαχειριστής. Άρα το εν λόγω έγγραφο ΔΕΝ έχει ΚΑΜΜΙΑ αποδεικτική ισχύ για τους παραπάνω διαλαμβανόμενους λόγους.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, τα όσα διαλαμβάνονται επί αυτού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ, ότι αφορούν τις Διεθνείς Συναλλαγματικές, των οποίων νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής είμαι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, αφού από πουθενά δεν προκύπτουν οι κωδικοί αριθμοί σειράς, που είναι μοναδικοί για κάθε τέτοιου είδους έγγραφο και που ταυτοποιούν καθένα εξ αυτών και η απόδειξη από το UCC με τα δικαιολογητικά που υποχρεωτικώς θα πρέπει να συνοδεύουν την ελεγκτική κίνηση αυτή.

Επίσης, στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα αναγράφεται και το εξής :

«Αν θέλετε να αναφέρετε το θέμα σε τοπικό επίπεδο, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τις διωκτικές αρχές της χώρας σας».

Η εν λόγω φράση ΔΕΝ συνάδει σε καμμία περίπτωση με το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου των Διεθνών Συναλλαγματικών με Οφειλέτη το US Treasury της Αμερικής. Όποιος διατείνεται ότι κατέχει τίτλους χρέους, εάν πράγματι δεν είναι γνήσια, ή ο ίδιος δεν είναι δικαιούχος, κολάζεται ποινικά από τις ΗΠΑ και δεν αφήνεται στην τύχη του, ή στην δικαιοδοτική αρμοδιότητα άλλων

Κρατών. Εν άλλοις λόγοις, η σχετική φράση ελέγχεται σίγουρα δια την Σελίδα 82 από 136

αλήθεια του περιεχομένου της και την γνησιότητα της πηγής της.

Με άλλα λόγια τα έγγραφα που προσκομίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και τα οποία αποτελούν τμήμα της σχηματισθείσης δικογραφίας και μάλιστα αποτελούν την αιχμή του δόρατος της κατηγορίας και του κατηγορητηρίου με το οποίο εγώ φέρομαι ως τελέσας τα σε αυτό αναφερόμενα αδικήματα επί της ουσίας δεν παρέχουν καμμία ΑΠΟΔΕΙΞΗ δια τα όσα διαλαμβάνουν.
Αφού και οι έγγραφες εξηγήσεις, αλλά και το πρόσφατο υπόμνημα του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, επί της ουσίας αναφέρονται στα δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια των οποίων την αποδεικτική δύναμη και το περιεχόμενο αυτών διαλάβαμε ήδη ως άνω.

Είναι προφανές εκ των ως άνω, ότι τα πιό πάνω- χωρίς καμμία αποδεικτική ισχύ έγγραφα -τα προσάγουν και τα επικαλούνται οι ανωτέρω σε δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες και Ενώπιόν Σας, εν γνώσει τους ότι ουδεμία αποδεικτική ισχύ έχουν, αλλά και εν γνώσει τους ότι τα εν λόγω έγγραφα παραστούν ψευδή γεγονότα ως αληθή, αφού έχει ήδη αποδειχθεί με το ιστορικό κατάθεσης στο UCC, ουδέποτε και καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν έχει ποτέ απορριφθεί καθώς και όπως ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ, στην Δίκη επί της οποίας απόδειξης εκδόθηκε η ως άνω Αμετάκλητη Απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η ύπαρξη του ποσού των 600 δις δολλαρίων, αλλά και εν γνώσει τους ότι εάν ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΗΔΥΝΑΝΤΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΗΤΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΚΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Με δεδομένη την δεσπόζουσα θέση της Τραπέζης Ελλάδος στον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος, συμφώνως προς τον Ν.3691/2008 και τον θεσμικό της ρόλο ως καθορίζουσας την Νομισματική Πολιτική και όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρθηκε, άρα υπό την ιδιότητά της ως χρηματοοικονομικού θεσμού, που διατηρεί την δυνατότητα άμεσης επίσημης επικοινωνίας με υψηλόβαθμα στελέχη και απευθείας επικοινωνία σε κάθε Πιστωτικό ίδρυμα και κάθε Κεντρική Τράπεζα του Πλανήτη, καθώς και της εσωτερικής επικοινωνίας που έχουν με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, τον καθ' ύλην υπεύθυνο Τραπεζικό Φορέα

της Αμερικής για τις πληρωμές και χρεώσεις κατ' αυτής, είναι ανεπίτρεπτο η έρευνα Σελίδα 83 από 136

που, δήθεν, αυτή διενήργησε για την ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων να εξαντλείται σε άτυπα και αφερέγγυα ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω μιας ανοικτής γραμμής παραπόνων πολιτών, χωρίς να διαλαμβάνονται πουθενά τουλάχιστον οι τίτλοι και οι κωδικοί ταυτοποίησης των Συναλλαγματικών που αποστέλλει, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τα συγκεκριμένα χρεόγραφα, των οποίων νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής είμαι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας και για τα οποία τώρα τελικώς κατηγορούμαι.

Συνιστά δόλια αδικοπρακτική συμπεριφορά η «παράλειψη» της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε. να εισφέρει μέχρι σήμερα, ήτοι και στο πρόσφατο υπόμνημα που απευθύνει προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ο νυν Διοικητής της ΤτΕ, Ιωάννης Στουρνάρας, πώς η Τράπεζα Ελλάδος –από τον Απρίλιο του 2013 δεν προσκομίζει επίσημα δημοσιοποιημένα στο UCC έγγραφα, ήτοι έγγραφα που να φέρουν βέβαιη χρονολογία και να φέρουν το βάρος των αποδείξεων, προκειμένου το περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων να αποτελεί πλήρη απόδειξη για το ότι διαλαμβάνεται εντός τους και τα οποία να αποδεικνύουν έναντι πάντων περίτρανα την υποτιθέμενη απάτη και ανυπαρξία των 600 δις Δολαρίων Αμερικής.

Σε κάθε περίπτωση, εν προκειμένω αυτό που πρέπει να σημειωθεί και να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη, είναι ότι τα έγγραφα που προαναφέραμε και που αποτελούν τμήμα της εν λόγω δικογραφίας, είναι όλα προγενέστερα της υπ’ αριθμόν 67650/2013 αθωωτικής αποφάσεως του Η' Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών, η οποία μεταξύ των άλλων διαλαμβάνει και το ότι «ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΞΙΑΣ 100 ΔΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ……..»

Είναι λοιπόν προφανές ότι αν η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είχε αποδείξεις ή έστω οποιαδήποτε στοιχεία ενάντια στην ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων, των οποίων νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής είμαι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, θα τα είχε κομίσει έστω σήμερα, αφού άλλωστε είναι και υποχρεωμένη εκ του Νόμου 3691/2008.

Με άλλα λόγια γίνεται αντιληπτόν, ότι η ύπαρξη στο UCC και το ιστορικό ανάρτησης, παρελθόντος του χρόνου ενστάσεων, το μετέπειτα ιστορικό ενημέρωσης του Οφειλέτη κατά τακτά διαστήματα, η μη αιτιολογημένη και νόμιμη απόρριψη-ένσταση αυτών εντός του νόμιμου χρόνου καθώς και η μετέπειτα διαδικασία κατάθεσης ως πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος και τα όσα διαλαμβάνουν έκτοτε, αποτελούν
την πλήρη απόδειξη έναντι πάντων, για την ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων Σελίδα 84 από 136

για την χορηγία της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, την οποία αν κάποιος ήθελε πραγματικά να πλήξει για τα όσα διαλαμβάνει στο σκεπτικό της θα έπρεπε να ασκήσει μόνον ΑΝΑΨΗΛΑΦΙΣΗ προσκομίζοντας νέα στοιχεία, αφού κάθε άλλο είδος ενδίκου μέσου σε αυτήν την φάση δεν χωρεί, και η Αναίρεση υπέρ του νόμου δεν δύναται να επηρεάσει τα πραγματικά περιστατικά και την ουσία που έχουν κριθεί κι έχουν τελεσιδικήσει, αλλά και δεν μπορεί να οδηγήσει ως κατηγορούμενους, όσους δικαιώθηκαν αμετακλήτως.

Συνεπεία των ως άνω καθίσταται αυταπόδεικτον ότι τα έγγραφα και οι εις αυτά διαλαμβανόμενο ισχυρισμοί της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν είτε σχετική απόδειξη για το περιεχόμενο τους, αλλά και για τους συντάκτες ή την προέλευση αυτών και δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση με βάση το ισχύον δικονομικό μας σύστημα και την διαβάθμιση της αποδεικτικής ισχύος των εγγράφων, ως προβλέπεται εκ της δικονομίας μας ν' αμφισβητήσουν ή να προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν ή να ακυρώσουν την ισχύ των ως άνω Διεθνών Συναλλαγματικών και των περιλαμβανομένων σ' αυτές 600 δις δολλαρίων.

Η απουσία δε κομίσεως ενός έστω εγγράφου εκ της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. με νόμιμη αποδεικτική δύναμη, που ν' αποδεικνύει την απάτη των 600 δις δολλαρίων, αποτελεί την πλήρη απόδειξη της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., η οποίας ευθύνεται κατ’ αποκλειστικότητα για το γεγονός ότι εγώ σήμερα φέρομαι ως κατηγορούμενος για το δήθεν αδίκημα της απάτης των 600 δις δολλαρίων και παράλληλα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την Περιουσία μου για ίδιο όφελος αλλά ούτε και για Δημόσιο Όφελος.
Εκ των ως άνω, αποδεικνύεται ότι οι ως άνω πράξεις και παραλείψεις των στελεχών της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. αποτελούν μια καθαρά δόλια και άδικη συμπεριφορά, η οποία και είναι σε άμεση σχέση με την σημερινή ιδιότητά μου ως κατηγορουμένου, αφού εξ' αιτίας των ως άνω πράξεων και παραλείψεων των στελεχών της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., βρίσκομαι κατηγορούμενος στο στάδιο της ανακρίσεως για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, όταν αποδεδειγμένα το εν λόγω αδίκημα έχει συντελεστεί και συντελείται εκ της όλης συμπεριφοράς του πρώην και του νυν Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε., καθ’ ότι α) εαν τα 600 δις ήταν είτε ανύπαρκτα, είτε άνευ οικονομικής ισχύος, αυτοί είχαν στην διάθεσή τους
όλους τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς, τον χρόνο και την Σελίδα 85 από 136

υποχρέωση, να στείλουν εμένα τον δήθεν «Απατεώνα» στην Δικαιοσύνη ήδη απ το έτος 2012, οπότε και έγινε κοινωνός της πρότασης χρηματοδότησης της Ελλάδος, με το εν λόγω ποσό, ενώ β) εάν τα 600 δις είναι υπαρκτα-γεγονός ήδη αποδεδειγμένο εκ της ανάρτησης στο UCC, του οποίου αποτυπώματος της οθόνης αυτού πολύ καλά γνωρίζει την αποδεικτική ισχύ,

η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος και τα στελέχη της είναι οι ηθικοί αυτουργοί σε μια σειρά από εγκλήματα κατά του Έθνους και του Κράτους, γ) σε κάθε περίπτωση σήμερα αυτή ευθύνεται δια των πράξεων και των παραλείψεών της που εγώ φέρομαι αδίκως ως κατηγορούμενος δι’ απάτη σε βάρος του Δημοσίου.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΣΩ Τ.Χ.Σ.

Όσον αφορά το σκέλος της κατηγορίας για την άμεση εξαγορά του 34% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (ΕΘΝΙΚΗ- ΑΛΦΑ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- EUROBANK) για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος… με σκοπό να εξαπατήσω το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις πιο πάνω τράπεζες πείθοντάς τους να μους πωλήσουν το 34% των τραπεζικών μετοχών τους και να δεχθούν στην κατοχή τους ως αντάλλαγμα, άνευ οικονομικής αξίας Διεθνείς Συναλλαγματικές που ήταν προϊόντα απάτης με σκοπό να αποκομίσω παράνομο περιουσιακό όφελος προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία σε βάρος του Δημοσίου και των ανωτέρω τραπεζών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ… , την πρόταση αυτή την έκανα αποκλειστικά και ατομικά εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, αφού ο ίδιος διέθεσα τη σχετική διεθνή συναλλαγματική προς τούτο. Όπως και ανωτέρω αναφέρω το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και όσοι Δημόσιοι ή ιδιωτικοί θεσμοί εμπλέχθηκαν στην συγκεκριμένη υπόθεση, όφειλαν και είχαν ιδιαίτερο νομικό

καθήκον και υποχρέωση να ελέγξουν σύμφωνα με τον νόμο 3691/2008 την εγκυρότητα, βασιμότητα, αξιοπιστία της ανωτέρω προτάσεως μου Αρτέμη Σώρρα και το αξιόχρεο της προσφερθείσας διεθνούς συναλλαγματικής μου και αν διαπίστωναν οποιουδήποτε είδους πλημμέλεια ή παρανομία να φροντίσουν, όπως ήταν το κατά νόμο καθήκον τους, να ασκηθεί εναντίον μου ποινική δίωξη κατά τις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Η προσφερθείσα διεθνής συναλλαγματική ήταν και είναι έγκυρη και ισχυρή και ουδείς, εξ όσων είχαν ιδιαίτερο νομικό καθήκον και αναφέρονται ρητά στο κατηγορητήριο, απέδειξε το αντίθετο, ούτε

Σελίδα 86 από 136

το παρόν κατηγορητήριο διαλαμβάνει κάτι συγκεκριμένο επ' αυτού, αλλά παντελώς αορίστως και αναποδείκτως διατείνεται ότι αυτή ήταν, δήθεν, άνευ οικονομικής αξίας και προϊόν απάτης, χωρίς να καθορίζει από ποιά συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει η ανυπαρξία οικονομικής αξίας αυτής και ποιά είναι η απάτη και εν πάση περιπτώσει πώς και κατά ποίον τρόπον προκύπτει ο σκοπός μου αποκομίσεως παρανόμου περιουσιακού οφέλους με πρόκληση αντίστοιχης ζημίας του Δημοσίου και των ανωτέρω τραπεζών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ, την στιγμή που υπάρχει όρος ότι “ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ”. Δεν αναφέρεται επίσης στο κατηγορητήριο ποιοί ήταν οι λόγοι, οι ανεξάρτητοι της θελήσεώς μου, και ποιά ήταν τα εξωτερικά εμπόδια, εκ των οποίων δεν ολοκληρώθηκε η πράξη μου αυτή, η οποία, κατά το κατηγορητήριο, ήταν εξαρχής απρόσφορη και απολύτως αδύνατη να καταλήξει σε ολοκλήρωση του εγκλήματος καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώθηκε ότι τα δήθεν ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου ήταν διεθνείς συναλλαγματικές άνευ αξίας προϊόντα απάτης, χωρίς να υπάρχει στην δικογραφία κάποιο έγγραφο ελέγχου της προσφερθείσας συγκεκριμένης διεθνούς συναλλαγματικής, το οποίο έγγραφο νόμιμα και αιτιολογημένα με πιστοποιημένο έλεγχο να αποδεικνύει τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα στο κατηγορητήριο, τα οποία είναι παντελώς αναπόδεικτα και αόριστα, καταλύοντας πλήρως τα δικονομικά μου δικαιώματα περί πλήρους και εμπεριστατωμένης απαντήσεως στην ως άνω αόριστη κατηγορία. Εχει, άλλωστε κριθεί από την τρέχουσα νομολογία, ότι δεν υπάρχει απόπειρα απάτης, όταν οι παραστάσεις δεν αρκούν, ούτε εν τοις πράγμασι, ούτε κατά την παράσταση του δράστη να προκαλέσουν την πλάνη σε επιβλαβή περιουσιακή διάθεση.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Επίσης αρνούμαι κάθε κατηγορία περί ισχυρισμού μου, ότι η Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι δικαιούχος κληρονομικών κεφαλαίων ποσού 115 τρισεκατομμυρίων πεντακοσίων δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ (σύμφωνα με τον ισολογισμό του έτους 2007) που μπορούν να διατεθούν για την αποπληρωμή κάθε χρέους και ανήκουν σε κάθε αυτόχθονα γηγενή Ελληνα και είναι κατατεθειμένα σε ειδικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Παγκόσμια Τράπεζα κλπ.

Σελίδα 87 από 136

Ειδικότερα αφού διενεργήθηκε όλη η διαδικασία από εμένα και τους συνεργάτες μου για την έγκριση για την Ελλάδα ανθρωπιστικής βοήθειας δύο τρισεκατομμυρίων τριακοσίων δισεκατομμυρίων 2.300.000.000.000 ευρώ, απέστειλα την από 19-3-2015 ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΜΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς τον κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών (κ. Γιάνη Βαρουφάκη) με κοινοποίηση προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κλπ., το οποίο υπάρχει στην δικογραφία, με θέμα: «Κλήση για συντονισμό και εποπτεία προκειμένου για την λήψη κεφαλαίων από τα παράγωγα του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικύς και Παράλληλους “Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς” (OVER BALANCED) ή/και “Κύριους λογαριασμούς” (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNDS – GMC & CA), ή/και τους “Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς” (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNDS), στην Τραπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών δια μέσου γκρίζων/μαύρων οθονών (Επίπεδο Υψίστης Ασφαλείας), που είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως “η Παγκόσμια Διευκόλυνση Χρέους” (Global Debt Facility) με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. .... Το συνολικό ποσό που

διαπιστώνεται δια μέσου αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής ανέρχεται στα ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΚΚΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (2,300,000,000,000) ΕΥΡΩ.
...... Δια της παρούσας, σας καλώ για την άμεση συμμετοχή, ούτως ώστε να

συντονίσετε και να εποπτεύσετε την αποδέσμευση και μεταφορά μέρους των χρηματικών πόρων του ταμείου κληρονομιάς προς όφελος του Ελληνικού Λαού χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για την ασφαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας. ....

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ 3.1. Το αίτημα συνοδευόμενο από μελέτες, το πληρεξούσιο, τη συμφωνία, καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο κατατέθηκε στους κάτωθι και

δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και για να ασκηθεί η οποιαδήποτε Σελίδα 88 από 136

ένσταση επί της διαδικασίας ή άλλο. α. Η.Ε. VLADIMIR I. KOBZAR, Ιδιοκτήτης αλλά και ως Διοικητής και μοναδική Αρχή και Υπογράφων του Παγκόσμιου Κρατικού Κλειστού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος με την επωνυμία “ALPHA OMEGA STATION”, που ενεργεί σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες (White House Protocol No: 558-22821) και ο οποίος ασκεί τη νομική κυριότητα νομή και κατοχή και εξουσία που νομίμως του χορηγήθηκε επί των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, που κρατούνται εντός των Θεσμικών Μητρικών λογαριασμών και που είναι καταχωρημένοι στο Ομοσπονδιακό Σύνστημα τραπεζών των Διεθνών Διακανονισμών. β. ITC (INTERNATIONAL TREASURY CONTROL). γ. FEDERAL RESERVE SYSTEM & FEDERAL RESERVE BANK N.Y. Att. Mr William C. Dudley, President of Federal Reserve Bank of New York New York, 33 Liberty Street, New York, NY 10045. δ. THE WORLD BANK GROUP Att: Dr. Jim Yong Kim President of the World Bank Group, 1818 H3 North West, Washington, D.C. 20433, MC 12-1215. ε. THE BOARD OF GOVERNORS MEMBERS OF THE

FEDERAL RESERVE SYSTEM Mr Ben S. Bernanke, Chairman, Mrs Janet L. Yellen, Vice Chair, Mr Daniel K. Tarullo, Mrs Sarah Bloom Raskin, Mr Jeremy C. Stein, Mr Jerome H. Powel. στ. Thw “CONSOLIDATED CREDIT BANK LIMITED” FEDERAL RESERVE SYSTEM. ζ. THE UNITED NATIONS, Office of the President of the General Assembly UN, NY, Att: Mr John W. Ashe, President of
the 68th Session of the General Assembly. Όλοι οι σχετικοί φορείς,

ελεγκτές, θεσμοί κτλ έχουν ενημερωθεί με πλήρη φάκελο και πρωτόκολλα. Η περίοδος ελέγχου έχει περάσει.

Καμία ένσταση ή αντίρρηση δεν τέθηκε από κανένα Φορέα προς εμένα

1.- για τις προθέσεις μου

2.- για τα έργα, καθώς και για

3.- τις εγγυήσεις που προσέφερα

έναντι του αιτήματος που κατατέθηκε για λογαριασμό των Ελλήνων με σκοπό την επικείμενη πίστωση μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων. ΑΡΑ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΩΣ ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΕΚΔΟΧΕΑΣ ΚΑΙ

Σελίδα 89 από 136

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί τρόπος να αντιστρέψουμε την ολοένα αυξανόμενη και επικίνδυνη ύφεση που προκαλείται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και να προχωρήσουμε σε μία αειφόρο αναπτυξιακή προοπτική. Επειδή έχουμε εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Επειδή ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς στο Εξωτερικό και κανείς δε άσκησε ένσταση για την υλοποίηση τέτοιας πράξης. Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποστεί κανένα ρίσκο οποιασδήποτε μορφής. Επειδή είμαι έτοιμος να δεσμεύσω περιουσία μου από το προσωπικό μου χαρτοφυλάκιο για το σκοπό αυτό, και τέλος ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Επικαλούμαι την ισχύ και τη δύναμη που μου παρέχει το πληρεξούσιό μου όπου τίθεται σε λειτουργία η εντολή του λαού και Ενεργώντας ως ο ειδικά διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των Δήμων και Ορθοδόξων Εκκλησιών που εκπροσωπώ, δυνάμει της πρώτης ειδικής Ανέκκλητης εντολής και εξουσίας που μου δόθηκε ενώπιον Συμβολαιογράφου Αθηνών με τον αριθμό 6.157/09.12.2013 και με την συνοδευτική τεκμηρίωση και την συμφωνία με την οποία μου χορηγήθηκε η εντολή και το δικαίωμα να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, δεσμεύοντας αποκλειστικά δική μου περιουσία, χωρίς να φέρω οιονδήποτε βάρος στο Δήμο / Δημόσιο, επικαλούμαι το δικαίωμα αυτό και σας ζητώ να παραστείτε και να συντονίσετε τη διαδικασία με ασφάλεια για να πιστωθούν και να μεταφερθούν μέρος των πόρων των κληρονομικών κεφαλαίων με σκοπό να διαρθρωθεί μία αναπτυξιακή προοπτική όπως πιό πάνω περιγράφεται. Καταθέτω σήμερα προς Εσάς το Αίτημα με την έννοια του κατ' επείγοντος δια το συντονισμό και εποπτεία κατά την υλοποίηση της διαδικασίας πίστωσης μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων προς όφελος του Ελληνισμού γενικότερα ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΑ, με την ιδιότητά σας, ως Υπουργός επί των Οικονομικών της Νεοεκλεγείσας Ελληνικής Κυβερνήσεως και έχοντας το δικαίωμα εκ του Θεσμικού σας ρόλου να το πράξετε, όπως προβείτε εσείς προσωπικά στις απαραίτητες ενέργειες για την άσκηση της δέουσας εποπτείας και τον συντονισμό της διαδικασίας πιστώσεως μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων και όπως περιγράφεται πιό πάνω, σε οποιαδήποτε τράπεζα θα μας υποδείξετε εσείς. Επίσης, όπως προσφέρετε την απαιτούμενη ασφάλεια τόσο σε μένα όσο και στο χαρτοφυλακιό μου με την παρουσία μου για να μπορούν αυτά να υλοποιηθούν. Τέλος, καλώ να ενδώσετε


Σελίδα 90 από 136

εντολή στην τράπεζα που εσείς θα αποφασίσετε για να μας δεχτεί να υλοποιήσουμε την πράξη, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον Εισαγγελικής Εποπτικής Αρχής Συνημμένα σχετικά άρχεία: Σχετικό 1:Επισυνάπτονται παραδειγματικά παλιότεροι ισολογισμοί έτους 2007. Σχετικό 2: Διεθνείς Συνθήκες σχετικές με τα κληρονομικά κεφάλαια, εποπτεία, ισολογισμοί, έλεγχοι κτλ. Σχετικό 3α: Προϋπολογισμός Έργων για όλη την Ελλάδα/Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό. Σχετικό 3β:Δείγμα ξεχωριστών μελετών για τους 325 Δήμους. » Το ανωτέρω δεν απορρίπτεται αλλά διαβιβάζεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού με έγγραφό του, που υπάρχει στην δικογραφία, προς τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητος. Αυτά τα χρήματα που αναφέρονται παραπάνω και είναι για όλους τους Έλληνες περιμένουν να στέρξει ο Υπουργός Οικονομικών για να πιστωθούν σε τράπεζα που αυτός θα υποδείξει. Τώρα γιατί ξεπουλιέται η Ελλάδα μας, χάνει την Κυριαρχία της, γίνονται τα καλύτερα μυαλά της αποδιοπομπαίοι τράγοι για να προσφέρουν όχι στην πατρίδα τους και τους Έλληνες, αλλά σε ξένες χώρες, γιατί αυτοκτονούν από οικονομική ανέχεια οι Συνέλληνές μας, δεν παντρεύονται, δεν γεννούν, αλλά κάνουμε εισαγωγή αλλοδαπών αλλοφύλων, αυτά ας τα σκεφθούν όλοι, την στιγμή που με τα παραπάνω (που είναι δικαιωματικά δικά μας) θα μπορούσαμε να αποφύγουμε όλα τα παραπάνω και άλλα τόσα που δεν επισήμανα. Για όλα σύμφωνα με το πολιτικό σύστημα και τα καθεστωτικά ΜΜΕ φταίει ο “απατεώνας” Αρτέμης Σώρρας!!!!

ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ, άρθρο 187 παρ. 1 του ΠΚ.

Εν πρώτοις, η εγκληματική οργάνωση προβλέπεται και τιμωρείται βασικά από τις διατάξεις του άρθρου 187 παρ. 1, 3 ΠΚ.

Πρόκειται (ταυτόχρονα) για έγκλημα δυνητικής διακινδύνευσης του εννόμου αγαθού «δημόσια τάξη» και αφηρημένης διακινδύνευσης αορίστου αριθμού εννόμων αγαθών προσωπικής ελευθερίας αφενός (ως έμμεση απειλή κατά στενότερου ή ευρύτερου κύκλου προσώπων) και των λοιπών εννόμων αγαθών αφετέρου. Δημόσια τάξη είναι η κατάσταση γαλήνης, ηρεμίας, ειρήνης και ευταξίας στην κοινωνία ενός κράτους και ειδικότερα η κατάσταση στην οποία δεν προσβάλλονται με βλάβη ή διακινδύνευση τα από αυτήν επιλεγμένα ως προστατευόμενα έννομα αγαθά του κοινωνικού συνόλου ως αποτέλεσμα της
ύπαρξης ρυθμιστικής έννομης τάξης, η οποία απειλεί και επιβάλλει κυρώσεις κατά Σελίδα 91 από 136

των παραβατών κανόνων δικαίου, με σκοπό να διατηρούνται αλώβητα τα ατομικά, κοινωνικά ή συλλογικά και κρατικά έννομα αγαθά. Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 187 παρ. 1 ΠΚ προστατεύονται συνολικά όλα τα έννομα αγαθά, τα οποία προστατεύονται από τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις. Συγκρότηση ομάδας σημαίνει κάποια πρωτοβουλία και κάποιες αρχικές κινήσεις για τη στρατολόγηση προσώπων και τη δημιουργία της ομάδας. Ένταξη στην ομάδα σημαίνει την ενεργητική συμμετοχή στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες της ομάδας με αποδοχή των σκοπών αυτής. Η συγκρότηση είναι στιγμιαίο έγκλημα αλλά η ένταξη στην ομάδα είναι διαρκές έγκλημα και διαρκεί όσο διαρκεί η ιδιότητα του μέλους και η ύπαρξη της ομάδας ως εγκληματικής οργάνωσης. Η ένταξη στην ομάδα ως διαρκές έγκλημα συνεχίζεται για κάποιο χρόνο και τελείται καθημερινά και όσο διαρκεί η παράνομη κατάσταση της εγκληματικής οργάνωσης και παράγεται έτσι προσβολή με διακινδύνευση των προστατευόμενων από την έννομη τάξη έννομων αγαθών.

Περαιτέρω, απαιτείται η ύπαρξη δομημένης ομάδας, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι η διοίκηση αυτής. Ως δομημένη εγκληματική ομάδα νοείται αυτή η οποία συγκροτείται με εγκληματική σε βάθος χρόνου προοπτική, στην οποία η βούληση καθενός μέλους, υποτάσσεται στη βούληση της ολότητας και στην οποία τα μέλη αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία ομάδα. Δηλαδή «δομημένη ομάδα είναι εκείνη που δεν σχηματίζεται περιστασιακά για την άμεση διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά προέχει ο τρόπος λειτουργίας της, ο οποίος διέπει σε τέτοιο βαθμό την εγκληματική δράση ώστε τα πρόσωπα που τη διεκπεραιώνουν να έχουν δευτερεύουσα σημασία με την έννοια ότι μπορούν να αντικατασταθούν … Η εγκληματική οργάνωση είναι έγκλημα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση, όπως μαρτυρεί και η Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο του Ν 2928/2001.

Σημειωτέον ότι με την συγκεκριμένη περιγραφή δομής, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ κ.λ.π. Το διακριτικό γνώρισμα είναι ο χαρακτηρισμός των πράξεων ως έγκλημα και ο δόλος.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ποινικό αδίκημα της συγκρότησης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, είναι

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, ΟΤΙ ΛΕΙΠΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΑΝ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΊΝΑΙ
Σελίδα 92 από 136

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ. Είναι γνωστό, ότι, σε άλλες έννομες τάξεις, π.χ. στην Γερμανική, το εν λόγω ζήτημα επιλύεται με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αντίθετα με την Ελληνική έννομη τάξη, η οποία δεν διαθέτει ανάλογη νομική πρόβλεψη, με συνέπεια να επαφίεται η σχετική κρίση, κατά περίπτωση στην δικαιοδοσία, του εκάστοτε επιλαμβανόμενου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελεί μειονέκτημα, στο βαθμό που διάφορα Δικαστήρια, ενδέχεται να εκδόσουν αντιφατικές αποφάσεις για το εν λόγω ζήτημα, με όλες τις συνέπειες που αυτό επισύρει.

Επίσης, για να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου εγκλήματος, πρέπει προηγουμένως να ορίζεται στο κατηγορητήριο, ότι:

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΟΜΗ ΑΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ (περιγραφή), ή εάν συμμετείχε εκ των υστέρων και πάλι πρέπει να περιγράφεται η δομή της ομάδας και

ο τρόπος λειτουργίας της. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί και

ο δόλος του δράστη, ο οποίος στο συγκεκριμένο αδίκημα είναι δόλος σκοπού, δηλαδή πρέπει να ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

Σε ό,τι αφορά ωστόσο την εξαρχής συγκρότηση της εγκληματικής ομάδας, πρέπει να συμπίπτει ο δόλος του δράστη, με τον δόλο των συνιδρυτών αυτής, δηλαδή πρέπει να πρόκειται εκτός από δόλο συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την τέλεση συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων, πρέπει να
ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΟΛΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.

Είναι επομένως πασιφανές, ότι στο συγκεκριμένο αδίκημα, συμπίπτουν τόσο

ο ΔΟΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ της εγκληματικής ομάδας, ο οποίος είναι ΚΟΙΝΟΣ ΔΟΛΟΣ, και ο ΔΟΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο οποίος είναι ΑΤΟΜΙΚΟΣ και μπορεί να αφορά ένα και μόνο ή περισσότερα αδικήματα, από αυτά που διαπράττει η εγκληματική οργάνωση, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, εξ’ού και πρέπει να ορίζεται επακριβώς ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ και αφετέρου πρέπει να περιγράφεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορούμενο ΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΞ ΑΡΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ή απλώς έγινε συμμέτοχος εκ των υστέρων στις πράξεις για Σελίδα 93 από 136

τις οποίες κατηγορείται, προκειμένου να μπορεί να απολογηθεί και τον δόλο που του καταλογίζεται και να διαπιστώνεται ο βαθμός της συμμετοχής του, στη δράση της ομάδας.

Επίσης στο αδίκημα του άρθρου 187 ΠΚ, ως γνωστόν περιλαμβάνονται οι αντικειμενικές και οι υποκειμενικές υποστάσεις, ως κατωτέρω αναφέρω, άλλων εγκλημάτων, οι οποίες ωστόσο εφόσον στοιχειοθετούνται, κατ’ αρχήν πρέπει να κριθούν αυτοτελώς, σε συρροή, άλλως σε περίπτωση που εντάσσονται στο πλαίσιο του άρθρου 187 ΠΚ πρέπει να τεκμηριώνεται στην κατηγορία, ο λόγος που δεν είναι άλλος από την ήδη υπάρχουσα εγκληματική οργάνωση η οποία τελεί άδικες πράξεις. Για τον λόγο αυτόν επίσης πρέπει να τεκμηριώνεται επακριβώς περιγραφικά η σύσταση ή η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μαζί με τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο δράστης.

Επίσης, είναι για την στοιχειοθέτηση της εγκληματικής πράξεις σύστασης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, είναι κομβικό στοιχείο να αναφέρεται ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο δράστης, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, διότι διαφορετικά ο δράστης ή οι δράστες θα έπρεπε να κατηγορηθούν ξεχωριστά για κάθε αδίκημα ή σε συρροή, κατ’ επάγγελμα ή κατ’ εξακολούθηση, ως συμμέτοχοι, αλλά όχι ως συμμετέχοντες σε εγκληματική οργάνωση. Επομένως το ερώτημα είναι ποιό είναι το στοιχείο εκείνο, το οποίο επιτάσσει τα ποινικά αδικήματα, που προβέπονται και τιμωρούνται ως τελούμενα υπό την ομπρέλα της εγκληματικής οργάνωσης.

Η απάντηση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, στην περίπτωση που η δράση της ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, δεν αφορά αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, το οποίο σημαίνει ότι και η Ελληνική Δικαιοσύνη σε Ανώτατο επίπεδο, έχει εγκρίνει την πολιτική δράση του Φορέα, τον οποίο ίδρυσα και στον οποίο ανήκω και για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ δράση του οποίου σήμερα βρίσκομαι κατηγορούμενος.

Η απάντηση είναι ακριβώς αυτή που αναπτύξαμε ανωτέρω, δηλαδή ο δόλος να συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, η οποία καθιστά εφικτή την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες πρέπει να υφίσταται δόλος.

Επιπλέον πρέπει να στοιχειοθετείται ο δόλος εξειδικευμένα και πρωτίστως ο Σελίδα 94 από 136

τρόπος με τον οποίο ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ στην περίπτωση του επισήμως συσταθέντος πολιτικού φορέα, ο δόλος τέλεσης εγκληματικής πράξης, στα πλαίσια άσκησης νόμιμης πολιτικής δραστηριότητας. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος του άρθρου 187 ΠΚ, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει λόγος για εγκληματική οργάνωση.

Επομένως εάν λείπει από την κατηγορία, κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία η κατηγορία είναι ΑΟΡΙΣΤΗ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ και για τον λόγο αυτόν συνιστάται παράβαση των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων υπέρ του κατηγορουμένου και η κατηγορία ως εκ τούτου είναι ακυρωτέα ως αόριστη.

Επειδή στο κατηγορητήριο σε ό,τι με αφορά, δεν αναφέρεται ο τρόπος, ο χρόνος συγκρότησης και η δομή λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, δεν προσδιορίζεται ο χρόνος συγκρότησης, η δομή και η λειτουργία της, επίσης δεν προσδιορίζεται η συμμετοχή μου, εάν δηλαδή συμμετείχα εξαρχής ή εκ των υστέρων στην δομή της οργάνωσης, αλλά αναφέρονται γενικά και αόριστα στο κατηγορητήριο, οι εγκληματικές πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι, ως πράξεις που δήθεν έχουν τελεστεί ως συνέπεια της συγκρότησης, σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς να μου αποδίδεται δόλος συμμετοχής, ή δόλος συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΚΡΙΤΟ από τον δόλο των επιμέρους αδικημάτων για τα οποία κατηγορούμαι, καθώς επίσης και δίχως να αναφέρεται εξειδικευμένα και με σαφήνεια ο βαθμός συμμετοχής στην φερόμενη ως εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να είμαι συγκατηγορούμενος με άλλα έξι (6) φυσικά πρόσωπα και όλοι να φερόμαστε όλοι ως διευθυντές, ή αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, όπως προκύπτει από την κατηγορία. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ το στοιχειο της ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Επομένως, εφόσον δεν αποσαφηνίζονται τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του άρθρου 187 ΠΚ να αδυνατώ να απολογηθώ για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Επειδή περαιτέρω έχω τονίσει ότι το σύνολο των εκφραζομένων από εμένα απόψεων αποτελεί και θέσεις πολιτικού φορέως – κόμματος, το οποίο, σύμφωνα με το εννοιολογικό περιεχόμενο του άρθρου 29 Συντάγματος (που

ναι μεν δεν λέει τί είναι κόμμα, αλλά και του άρθρου 29 Ν. 3023/2002 που θεσπίζει οριστικά τα σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος τυπικά στοιχεία της
Σελίδα 95 από 136

εννοίας του πολιτικού κόμματος είναι: (α) ύπαρξη καταστατικού, (β) ιδρυτική διακήρυξη με 200 υπογραφές πολιτών εχόντων δικαίωμα ψήφου, (γ) κατάθεση στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, (δ) γνωστοποίηση ονόματος, εμβλήματος βλ. άνω), έχει νομίμως ιδρυθή με όλα τα δικαιώματα που εκφράζουν και την ατομική διάσταση του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε αυτό, με ειδικότερα δικαιώματα: α) το δικαίωμα ίδρυσης, β) το δικαίωμα συμμετοχής σε συνεστημένο κόμμα, γ) δικαίωμα μη συμμετοχής σε κανένα πολιτικό κόμμα, δ) δικαίωμα αποχώρησης, είτε την συλλογική διάσταση και τα ειδικότερα αυτής δικαιώματα, όπως: α) δικαίωμα εσωτερικής αυτοοργάνωσης, β) δικαίωμα ιδεολογικού και πολιτικού αυτοπροσδιορισμού, γ) ελευθερία εξωτερικής δράσης, δ) ισότητα ευκαιριών, είτε μη περιοριζόμενα συνταγματικώς, είτε περιοριζόμενα από την «αρχή της εξυπηρέτησης ελεύθερης λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος».

Το πολιτικό κόμμα, εκτός των άλλων, είναι υποκείμενο όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων που δεν προϋποθέτουν ιδιότητα φυσικού προσώπου, όπως ενδεικτικά ελευθερίας συμβάσεων 361 ΑΚ, οικονομικής

ελευθερίας, δικαιώματος ιδιοκτησίας, ασύλου κατοικίας, απορρήτου επικοινωνίας,

ελευθερίας τύπου, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, καθώς και δικαιώματος στην κομματική ΤΙΜΗ, την ΥΠΟΛΗΨΗ και την πολιτική ΕΙΚΟΝΑ, διευκολυνόμενα στις άνω δραστηριότητες – δικαιώματα με την πρόσθετη διασφάλιση – κτήση «νομικής προσωπικότητος» υπό τους όρους του άρθρου 29 Ν. 3023/2002, εφ’ όσον υπάρχουν οι άνω τυπικές προϋποθέσεις, χωρίς μάλιστα ουσιαστικό έλεγχο του περιεχομένου της ιδρυτικής διακήρυξης και του κατασταστικού τους, αρκεί η νομική προσωπικότητα να κατατείνη στην εκπλήρωση της συνταγματικής του αποστολής (ΞΗΡΟΣ 2014.111) κατά την δημοκρατική ρήτρα του άρ. 29 § 1 Συντάγματος, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΩ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ, ΜΗ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΘΙΓΗ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Επειδή το άρ. 29 του Συντάγματος κατοχυρώνει την ελευθερία των Ελλήνων να ιδρύσουν πολιτικά κόμματα και να μετέχουν σε αυτά ελευθέρως και να εκφράζονται ελευθέρως.

Επειδή η ελευθερία των κομμάτων πρέπει να περιορίζεται στη συνταγματική τους αποστολή. Έτσι δεν παρεμποδίζεται η ποινικοποίηση της συσσωμάτωσης όταν

Σελίδα 96 από 136

τα πολιτικά κόμματα παρεκλίνουν της συνταγματικής τους αποστολής.

Επειδή όμως δεν μπορεί η επίκληση της πολιτικής ελευθερίας να δικαιολογήση στην ελληνική έννομη τάξη την ύπαρξη μιας εγκληματικής ομάδος, υπό τον μανδύα του πολιτικού κόμματος, χωρίς καμμία απολύτως δυνατότητα εφαρμογής του ποινικού νόμου, με την αιτιολογία ότι –σε επίπεδο δικαίου- δεν προβλέπεται απαγόρευση αυτού.

Επειδή υπό την ορθή ερμηνεία του άρθρου 29 Συντάγματος τα πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται κατά την ενάσκηση της πολιτικής τους δραστηριότητος, τούτο όμως δεν μπορεί να ισχύη για τα εγκλήματα, τα οποία διαπράττονται ακόμα και στο πλαίσιο μιας τέτοιας δραστηριότητος.

Επειδή, κατά κανόνα, η φυσιογνωμία της εγκληματικής οργάνωσης δεν συμβαδίζει με την υπόσταση ενός κοινοβουλευτικού πολιτικού κόμματος και μόνον. Θεωρητικά μία τέτοια δυνατότητα δεν μπορεί να αποκλεισθή (Χ. ΣΑΤΛΑΝΗΣ / Λ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ; εις ΠοινΔνη 2013 σελ. 761 επ., Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ / Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ εις ΠοινΔικ 2014 σελ. 169 επ., ΑΝ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ εις ΕΔΔΔ 2014 σελ. 841, Ιφ.

Καμτσίδου). Καίτοι η εγκληματική συμπεριφορά των μελών ενός τέτοιου κόμματος δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για την διάλυσή του από πλευράς συνταγματικού

δικαίου (ΡΑΙΚΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 4η έκδοση 2011 σελ. 496).

Επειδή ωστόσο ουδόλως εμποδίζεται ο ποινικός έλεγχος της συμπεριφοράς των μελών του, ακόμα και με την εφαρμογή του άρθρου 187 ΠΚ, δηλαδή ως εγκληματικής οργάνωσης, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν όλα τα αναγκαία για την πλήρωση της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος αυτού και ιδιαίτερα εφ’ όσον αποδειχθεί ότι ο σκοπός της εγκληματικής δράσης των μελών του κατατείνει στο «να ποριστεί (η εγκληματική οργάνωση – κόμμα), αμέσως ή εμμέσως,

οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος», όπως απαιτεί ο ηυξημένης τυπικής ισχύος (άρθρο 28 Συντάγματος) Ν. 3875/2010 που εκύρωσε την Συνθήκη του Παλέρμο περί οργανωμένου εγκλήματος.

Επειδή τα ίδια ισχύουν και για τις πολιτικές οργανώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στα πλαίσιο ενός κόμματος ή αυτόνομα χωρίς την ύπαρξη κόμματος – ομπρέλα. Αν τα φυσικά πρόσωπα (ηγέτες, μέλη και οπαδοί) αποκλίνουν από τον πολιτικό τους σκοπό και ενωθούν προς διάπραξη εγκλημάτων, εννοείται

Σελίδα 97 από 136

πάντοτε με σκοπό «να ποριστεί (η πολιτική οργάνωση ή ομάδα), αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος», αν δηλαδή το κόμμα, η πολιτική όργάνωση ή η ομάδα μεταλλαχθούν σε εγκληματική οργάνωση, τύπου μαφίας, τότε χωρεί επ’ αυτών η εφαρμογή του άρθρου 187 ΠΚ.

Επειδή αν δεν συντρέχει αυτός ο σκοπός (αποκόμιση οικονομικού οφέλους) και οι βίαιες εγκληματικές συμπεριφορές των μελών του κόμματος ή της οργάνωσης (και όχι απλώς το φρόνημά τους) κατατείνουν λόγω πολιτικής ιδεολογίας και πεποιθήσεων σε άλλους σκοπούς και επιδιώξεις, (λ.χ. βίαιη κατατρομοκράτηση ή και εξόντωση των αντιπάλων, ακόμα και βίαιη πολιτική

επικράτηση), τότε η συμπεριφορά τους, έστω και αν η συσσωμάτωσή τους εμφανίζει ομοιότητα προς τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 ΠΚ, πρέπει να ελεγχθεί ποινικά με βάση άλλες πλέον πρόσφορες διατάξεις, δηλαδή δεν διώκεται ως εγκληματική οργάνωση ένα κόμμα που δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος, έστω και αν μοιάζει με εγκληματική οργάνωση.

Στην περίπτωσή μας, όχι μόνον δεν υπάρχει αυτό εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, αλλά υφιστάμεθα βία εκ μέρους παρακρατικών ομάδων, αφού μας έχουν επιτεθεί και έχουν βανδαλίσει και σε ορισμένες περιπτώσεις κάψει, με κίνδυνο ανθρώπων, πάνω άπό διακόσιες φορές σε γραφεία μας, πράγμα που γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές, έχει καταγγελθεί σ' αυτές, χωρίς όμως στην περίπτωσή μας κανένα αποτέλεσμα.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΕΡΜΟ 2000:

Επειδή σε υπερεθνικό επίπεδο η σημαντικότερη εξέλιξη εντοπίζεται στη

«Σύμβαση κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος», που υπεγράφη το 2000 στο Παλέρμο της Ιταλίας από 184 κράτη (μεταξύ αυτών και από την Ελλάδα) στα πλαίσια της διάσκεψης του ΟΗΕ, κατά το διάστημα από 12 έως 15 Δεκεμβρίου. Στη σύμβαση αυτή οριοθετείται η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης.

Επειδή στο άρθρο 2 περ. α΄ αυτής ορίζεται ότι ως «οργανωμένη εγκληματική ομάδα νοείται η δομημένη ομάδα τριών ή περισσοτέρων προσώπων, που υπάρχει για κάποια χρονική περίοδο και ενεργεί με κοινό σκοπό τέλεσης ενός ή περισσοτέρων σοβαρών εγκλημάτων ή εγκλημάτων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, προκειμένου να ποριστεί, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος».

ΑΘΕΜΙΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η΄ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ:

Σελίδα 98 από 136

Επειδή το στοιχείο του επιδιωκόμενου από την εγκληματική οργάνωση πορισμού αθεμίτου οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους: α) είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, που κατά την Σύμβαση του Παλέρμο πρέπει να συνοδεύει την τυποποίησή του στις εθνικές έννομες τάξεις

των συμβληθέντων κρατών (Μ. ΚΑΪΑΦΑ – ΓΚΜΠΑΝΤΙ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

ΜΑΣ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, μελέτη εις ΠοινΔνη 2005.1435 επ., ιδίως 1445 όπου στην σημ. 60 και άλλες παραπομπές), διότι β) αποτελεί ειδοποιό διαφορά της εγκληματικής οργάνωσης (Α. Τζανετής: Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης κατά το νέο άρ. 187 ΠΚ εις ΠΧ 2001.1016) έναντι άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος που δεν κατατείνουν στον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, όπως λ.χ. είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλους είδους οργανώσεις και μορφώματα, κινούμενα από ιδεολογικούς σκοπούς και κίνητρα. γ) ο σκοπός αυτός μάλιστα, όντας βασικός για την οριοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης, επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 5 § 1 της Συμβάσεως του Παλέρμο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟ:

Επειδή στην ανωτέρω Σύμβαση προσχώρησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με

την Απόφαση 2004/579/ΕΚ του Συμβουλίου της 29-4-2004 (EEL 261 της 6-8-2004, σελ. 69).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟ:

Επειδή τέσσερα έτη αργότερα, εκδόθηκε και η Απόφαση – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2009 (EEL της 11-11-2008, σελ. 42) «για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος», η οποία σε γενικές γραμμές ταυτίζεται κατά το περιεχόμενο με τη «Σύμβαση του Παλέρμο». Μάλιστα ρητά αναφέρεται ότι βασίζεται στη σύμβαση του Παλέρμο (βλ. αρ. 6 εισαγωγικών).

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ:

Επειδή ομοίως στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην Ε.Ε. (210/2309 ΙΝΙ), όχι μόνο γίνεται αναφορά στο ότι «η δράση του οργανωμένου εγκλήματος έχει ως στόχο, αλλά και βασίζεται στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους» (παρ. Δ), αλλά και στις προτάσεις της προς την Επιτροπή στην παρ. 14 με τίτλο «εξάλειψη βαθιά ριζωμένων στην Ε.Ε. εγκληματικών οργανώσεων τύπου «μαφίας» προτρέπει την Επιτροπή «να εκπονήσει πρόταση οδηγίας, με σκοπό την ποινικοποίηση σε όλα τα

Σελίδα 99 από 136

κράτη – μέλη των σχέσεων με εγκληματικές οργανώσεις τύπου μαφίας ή άλλα εγκληματικά κυκλώματα, έτσιι ώστε να μπορούν να διώκονται οι εγκληματικές οργανώσεις που αποκομίζουν κέρδη…». Είναι βέβαια αλήθεια ότι, όσο και αν μία απόφαση-πλαίσιο παραλληλίζεται με μία οδηγία, πρόκειται για διαφορετικό νομικό κείμενο ενός πυλώνα με διακυβερνητικά χαρακτηριστικά ( . ΚΙΟΥΠΗΣ – . ΜΟΥΖΑΚΗΣ: ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε., Αθήνα 2011), που δεν μπορεί να αναπτύξει από μόνο τουτ άμεσο αποτέλεσμα (Ε. ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΣΕ Π. ΣΤΑΓΚΟΥ – Ε. ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ: ΙΚΑΙΟ

ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ 2000 σελ. 227-228), ενώ η τυχόν παραβίαση για την μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη κατά τον τρόπο που επιθυμεί η ΕΕ δεν συνδέεται σε καμμία περίπτωση με τις συνέπειες των παραβιάσεων του παράγωγου δικαίου του κοινοτικού πυλώνα. Ωστόσο, ο εθνικός νομοθέτης κάθε κράτους – μέλους οφείλει να μεταφέρει το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της ανωτέρω Απόφασης – πλαίσιο στην εσωτερική έννομη τάξη και, εάν δεν το έχει πράξει, δηλαδή να τυποποιήσει με νόμο το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης με περιεχόμενο σύμφωνο και συμβατό με το περιεχόμενο της Απόφασης – πλαίσιο και της Σύμβασης του Παλέρμο, ή εάν έχει τυποποιήσει ήδη το αδίκημα, αλλά με άλλα (λιγότερα ή περισσότερα, πάντως ποιοτικά διάφορα) στοιχεία, οφείλει να τροποποιήσει την υφισταμένη διάταξη και να προσαρμόσει ώστε να τελεί σε συμφωνία με την Απόφαση – Πλαίσιο και την Σύμβαση του Παλέρμο (Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι ό.π. σελ. 1445). Αν δεν το πράττει αυτό, τα δικαστήρια, εφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις για το ποινικό δίκαιο αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας, οφείλουν να «ακυρώνουν» τις ασύμβατες προς τα διεθνή αυτά νομικά κείμενα επιλογές, προσθέτοντας εκείνα τα ελλείποντα από εθνικούς νομικούς ορισμούς στοιχεία (ΕΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ – ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ: ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ εις ΠΧ 2006.865).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΛΕΡΜΟ:

Επειδή ο Έλληνας νομοθέτης, εναρμονιζόμενος κατ’ αρχήν με τις προβλέψεις της Σύμβασης του Παλέρμο πριν ακόμα την κυρώσει με νόμο, τυποποίησε το «οργανωμένο έγκλημα» με το Ν. 2928/2001, με τον οποίο τροποποίησε το άρθρο 187 ΠΚ. Στο νέο άρθρο προσδιορίσθηκε η νομοτυπική μορφή της εγκληματικής οργάνωσης έχοντας ως πρότυπο και την διάταξη της παρ. 129 του

γερμανικού ποινικού κώδικα (Χ. ΣΑΤΛΑΝΗΣ / Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ;

εις ΠοινΔνη 2013 σελ. 761 επ., Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ / Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ εις ΠοινΔνη 2014 Σελίδα 100 από 136

σελο. 169 επ.).

ΓΙΑΤΙ ΑΡΧΙΚΑ ΕΘΕΣΠΙΣΕ ΤΟ άρθρο. 187 ΠΚ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η΄ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Επειδή ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 ΠΚ είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο ορισμό, που υιοθετήθηκε στο άρθρο 2 α΄, Παράρτημα 1 της Σύμβασης του Παλέρμο (και στο άρθρο 1 παρ. 1 της Απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008), ο οποίος ορίζει την εγκληματική οργάνωση ως δομημένη ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα, που υφίσταται για ορισμένη περίοδο χρόνου και ενεργεί συντονισμένα με σκοπό να διαπράξει ένα ή περισσότερα σοβαρά εγκλήματα και προκειμένου να

αποκομίσει, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. Από την σύγκριση, όμως, των ορισμών που δίνονται για το οργανωμένο έγκλημα στη Σύμβαση του Παλέρμο και στην Απόφαση – πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. αφ’ ενός και στο άρ. 187 ΠΚ αφ’ ετέρου, προκύπτει ότι στο δεύτερο δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των εννοιολογικών στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος, ο σκοπός, αμέσου ή εμμέσου, προσπορισμού οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, ο οποίος αντιθέτως κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω διεθνή κείμενα αποτελεί ειδοποιό γνώρισμα της εγκληματικής οργάνωσης. Η διαφορά αυτή είναι ουσιώδης, διότι η ανωτέρω επιδίωξη, η οποία καθιστά την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος υπερχειλή, είναι σύμφυτη με το οργανωμένο έγκλημα (Α. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ο.π. σελ. 1016,
Φ. ΡΙΖΑΒΑ: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΈΓΚΛΗΜΑ, Αθήνα 2012 σελ. 383 επ., Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ εις ΠοινΔνη 2014.65 επ.). Η

παραίτηση του Έλληνα νομοθέτη από την πρόσθετη υποκειμενική προϋπόθεση του σκοπού του οικονομικού οφέλους ξενίζει για δύο λόγους: Πρώτον, διότι αποκλίνει από το ακολουθούμενο κατά τα λοιπά νομοθετικό πρότυπο της Σύμβασης του Παλέρμο και αντιφάσκει προς την ίδια την Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου, η οποία υπογραμμίζει τον χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος ως κεδροφόρας επιχείρησης. Και δεύτερον, επειδή θεσπίζεται μία διευρυμένη έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία απομακρύνεται από τη σύγχρονη θεώρηση του οργανωμένου εγκλήματος ως οικονομικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται κερδοσκοπικά στην παράνομη αγορά (Α. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ο.π. σελ. 1016, 1017). Η διαφοροποίηση αυτή εξηγείται ιστορικά ως προσπάθεια του Έλληνα νομοθέτη να «χωρέσει» στον ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος και το φαινόμενο της τρομοκρατίας, όπου τα κίνητρα είναι κατά βάση πολιτικά και ιδεολογικά (Ι.


Σελίδα 101 από 136

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Θεσσαλονίκη 2002 σελ. 107). Πράγματι, ο

τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Σταθόπουλος επιβεβαιώνει την άποψη αυτή, αναφέροντας προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, ότι ο Έλληνας νομοθέτης επίσημα και δημόσια έχει διακηρύξει ότι επεξέτεινε τα μέτρα που προβλέπονταν για το οργανωμένο έγκλημα στη Σύμβαση του Παλέρμο και στις τρομοκρατικές οργανώσεις, αφαιρώντας το περιοριστικό κριτήριο της επιδίωξης οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, ακριβώς γιατί έκρινε ότι η κοινότητα πολλών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο φαινομένων μπορούσε να δικαιολογήσει την αναγωγή μεταξύ τους σε μία έννοια γένους για την πρόβλεψη των ίδιων συνεπειών (Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ Ι, ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ –

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Αθήνα 2007, σελ. 600-632).

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Η΄ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3251/2004 άρ. 40 § 1:

Ωστόσο, ο σκοπός αυτός, στον οποίο απέβλεψε τότε ο Έλληνας νομοθέτης,

θεραπεύθηκε και ικανοποιήθηκε τρία έτη αργότερα, οπότε με το άρθρο 40 § 1

Ν. 3251/2004 το έγκλημα της τρομοκρατικής οργάνωσης και των τρομοκρατικών πράξεων τυποποιήθηκε με ειδική και αυτοτελή μορφή στο άρθρο 187 Α΄ ΠΚ. Έτσι, εξέλιπε πλέον η ανάγκη αυτή και a contrario πρέπει να γίνει δεκτό, με βάση την ιστορική, βουλητική και τελολογική ερμηνεία ότι ο Έλληνας νομοθέτης δεν επιθυμεί πλέον τη διευρυμένη ως άνω έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά αντίθετα, συστοιχούμενος και με τις επιταγές της διεθνούς έννομης τάξεως (Συμβούλιο Παλέρμο και Απόφαση-πλασίο της ΕΕ), ως έχει έννομη υποχρέωση, επιθυμεί εκείνον τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης που προβλέπουν τα κείμενα αυτά, κατά συσχετική συμπληρωτική ερμηνεία.

Επειδή, εν όψει όλων αυτών των νομικών και πραγματικών δεδομένων, επειδή η διάταξη του άρθρου 187 ΠΚ παρίσταται (ως προς το ανωτέρο ειδικό στοιχείο) ασύμβατη προς τις επιταγές του υπερεθνικού νομοθέτη, επί πλέον δε κατέστη εκ των υστέρων ανακόλουθη προς τον δεδηλωμένο σκοπό του Έλληνα νομοθέτη (να παραλείψει το σκοπό πορισμού οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους για να «χωρέσει» μέσω αυτής της διευρύνσεως στον ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος και το φαινόμενο της τρομοκρατίας), για την κατανόηση της αληθούς εννοίας του άρθρου 187 ΠΚ, η προσφυγή μόνο στη γραμματική ερμηνεία πρέπει να αποκλεισθεί.

Σελίδα 102 από 136

Επειδή ορθότερο είναι η αναζήτηση του αληθινού νοήματος να γίνει κυρίως με κριτήρια ιστορικά και στα πλαίσια πάντοτε της αναζήτησης της βούλησης του Έλληνα νομοθέτη. Για τις επιλογές του Έλληνα νομοθέτη βασικό ρόλο διαδραμάτισαν, για την θέσπιση αυτοτελούς ειδικού ποινικού άρθρου (187 ΠΚ), οι προβλέψεις των προαναφερομένων δύο υπερεθνικών κειμένων.

Επειδή υπό το βάρος των διεθνών αυτών κειμένων, αλλά και στα πλαίσια που αυτά διαγράφουν (αφού από το 2004 εξέλιπε πλέον ο λόγος υπαγωγής και των τρομοκρατικών οργανώσεων στο ανωτέρω άρθρο), η ερμηνεία του πρέπει να περιορισθεί στα όρια που αυτά προσδριορίζουν.

ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΛΕΡΜΟ ΜΕ Ν. 3875/20-9-2010 – ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Η΄ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ:

Επειδή εν τέλει η Σύμβαση του Παλέρμο κυρώθηκε στην Ελλάδα με το άρθρο πρώτο του Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄/αριθ. φύλλου 158/20-9-2010) και έκτοτε έχει την (υπερνομοθετική) ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 §1 Συντάγματος για τις διεθνείς συμβάσεις: «…Οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους κάθε μίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου…». Δηλαδή με την κύρωση της η Σύμβαση έχει άμεση και υπερνομοθετική μορφή στο εθνικό μας δίκαιο.

Επειδή επομένως ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης που διαλαμβάνεται στην υποκειμενική υπόσταση της νομοτυπικής μορφής του αδικήματος (ως στοιχείο του υπερχειλούς δόλου) το σκοπό της εγκληματικής οργάνωσης «να ποριστεί, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος» από τη δράση της, υπερισχύει του ορισμού που διατύπωσε με ευρύτερο τρόπο ο εθνικός νομοθέτης.

Επειδή υπερισχύει μάλιστα, όχι όπως πριν την κύρωση ερμηνευτικά, αλλά ως αναπόσπαστο πλέον μέρος του εσωτερικού Ελληνικού δικαίου. Η υπεροχή αυτή της Σύμβασης σημαίνει ότι όλα τα εθνικά όργανα, ιδίως τα δικαστήρια, οφείλουν να την εφαρμόζουν άμεσα, είτε ερμηνεύοντας κατάλληλα (σύμφωνα με τη Σύμβαση) το εθνικό δίκαιο, είτε παραμερίζοντας διατάξεις του, που θέτουν όρους ασυμβίβαστους με τη Σύμβαση (ΣΤ. ΜΑΤΘΙΑΣ: ΕΣΔΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Αθήνα 1999 σελ. 17 και 18).

Επειδή είναι αλήθεια ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης του Παλέρμο Σελίδα 103 από 136

«αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η προαγωγή της συνεργασίας για την

αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος».

Επειδή η Σύμβαση εφαρμόζεται τόσο για την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων, «σοβαρών» εγκλημάτων «διεθνικής φύσεως», που
αφορούν οργανωμένη εγκληματική ομάδα (3.1 β΄), όσο και για την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων, που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρ. 5, 6, 8 και 23 αυτής (3.1 α΄), χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται τα εγκλήματα αυτά να έχουν διεθνικό χαρακτήρα. Επομένως μπορεί να είναι και εθνικής μόνον εμβέλειας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΗΥΞΗΜΕΝΗΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:
Επειδή η ενσωμάτωση μιας διεθνούς σύμβασης στην εθνική έννομη

τάξη δεν την εξομοιώνει βέβαια με νόμο, ούτε την καθιστά νόμο του κράτους, αλλά

τμήμα του εσωτερικού δικαίου. Καθιστά όμως δεσμευτικές για όλα τα όργανα του Κράτους, άρα και για τα δικαστήρια, όλες τις διατάξεις της (κυρωθείσας) διεθνούς συμβάσεως. Ο άμεσος δεσμευτικός χαρακτήρας της συμβάσεως γεννά για το Δικαστή υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεών της και κύρωση της παραβίασής τους από τη νομοθετούσα ή διοικούσα πολιτεία (ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ: Η

ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΣΔΑ εις ΝοΒ 2008.2541 επ.). Σε κάθε δε

περίπτωση, η υποχρέωση του Δικαστικού λειτουργού να προβαίνει και αυτεπάγγελτα σε έλεγχο της συμβατότητας ενός νόμου προς τις διεθνείς συμβάσεις και ιδιαίτερα σ’ αυτές που σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου, άρα και με τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, προκύπτει από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 87 παρ. 2, 25 παρ. 1 και 2 και 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Επειδή ο Δικαστής, ελέγχοντας την ουσιαστική βασιμότητα της κατηγορίας συγκροτήσεως και εντάξεως κάποιου σε εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 ΠΚ, η οποία του αποδόθηκε με βάση τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης που υιοθετεί ο ΠΚ, οφείλει με βάση την αρχή της νομιμότητος, για την ουσιαστική κατάφαση της κατηγορίας, να λάβει υπ’ όψη του τον ορισμό της (κυρωθείσας) Συμβάσεως του Παλέρμο και να προσθέσει στα αναγκαία στοιχεία για την πλήρωση της νομοτυπικής μορφής του αδικήματος και δη στην υποκειμενική του

υπόσταση, τον προβλεπόμενο από τη διεθνή σύμβαση σκοπό της εγκληματικής Σελίδα 104 από 136

οργάνωσης «να ποριστεί, αμέσως ή εμμέσως, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος».

Επειδή ο εθνικός νομοθέτης, αν και έχει υποχρέωση, δεν προχώρησε ακόμη σε μία ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 187 ΠΚ, ώστε να προστεθεί σε αυτό και ο ανωτέρω σκοπός. Το γεγονός ότι η επιδίωξη οικονομικού κ.λπ. οφέλους από την εγκληματική οργάνωση συνιστά κατά την πρόβλεψη του ΠΚ (άρ. 187 § 6) την επιβαρυντική περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκπλήρωση των απορρεουσών από τη διεθνή σύμβαση υποχρεώσεων της πολιτείας να την καταστήσει πλήρως εθνικό δίκαιο, διότι στο βασικό αδίκημα (παρ. 1), στο οποίο η Διεθνής Σύμβαση αξιώνει να εμπεριέχεται ο δικός της ορισμός για το οργανωμένο έγκλημα, ο όρος αυτός εξακολουθεί να μην υπάρχει ως αναγκαίο στοιχείο καταφάσεως του αδικήματος. Η ως άνω επιβαρυντική περίπτωση, έστω και αν για την κατάφασή της προϋποθέτει ως δόλο σκοπού την επιδίωξη οικονομικού οφέλους, εν τέλει αναφέρεται σε ένα, διαφορετικό ποιοτικά, βασικό αδίκημα. Γι’ αυτό και η διατύπωση αυτής της επιβαρυντικής περιπτώσεως κατακρίθηκε ως «άστοχη» (Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ο.π. σελ. 120, Φ. ΡΙΖΑΒΑ ο.π. σελ. 394).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ:

1. Δεν ευσταθεί συνταγματικώς και νομικώς κατηγορία σε πολιτικό κόμμα ότι είναι εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 ΠΚ, εφ’ όσον δεν επιδιώκει πολιτικά αθέμιτο οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος και σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον συγχρόνως η λειτουργία του και ενέργειά του δεν παραβιάζουν τον πυρήνα δικαιωμάτων της δημοκρατικής αρχής.

2. Συνεπώς, ως πολιτικό κόμμα άρ. 29 Συντάγματος και άρ. 29 Ν. 3023/2002 δικαιούμεθα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, εφ’ όσον μάλιστα δεν μας προσήφθη ποτέ κατηγορία ότι παραβιάζουμε την «σπονδυλική στήλη των δικαιωμάτων της δημοκρατικής αρχής».

3. Υπό αυτήν την έννοια είναι ασύμβατος η πρόσαψη κατηγορίας για εγκληματική οργάνωση άρ. 187 § 1 ΠΚ, αλλά και για τις λοιπές εγκληματικές πράξεις και κυρίως της ποινικοποιήσεως μίας απόψεως διεθνο-οικονομικο-νομικής συνθέτου μορφής διεκδικήσεως, η οποία προσδίδεται ψευδεπιφατικώς ως απάτη κακουργηματικής μορφής, χωρίς ειδικότερη αναφορά στην συγκρότηση ή μη των δογματικών της στοιχείων.

Επειδή οι αρχές της διάκρισης των λειτουργιών και της νομιμότητος συνιστούν εκφάνσεις της αρχής του κράτους δικαίου.
Σελίδα 105 από 136

Επειδή τα θεμελιώδη και απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου προστατεύονται από το Σύνταγμα, τις συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ) και, μετά την θέση της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ισχύ, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κατά τον οποίο οι τιθέμενοι κατά την άσκησή τους περιορισμοί δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους προβλεπόμενους από το γράμμα των διατάξεων της ΕΣΔΑ. [αρχή της νομιμότητας -nullum crimen, nulla poena sine lege, άρ. 7 παρ. 1 Συντ., 7 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 14 παρ. 1 ΔΣΑΠΔ, 49 ΧΘΔΕΕ, 1, 14 ΠΚ) και διακρίσεις αυτής (lex praevia, stricta, scripta, certa)].

Επειδή το δικαίωμα έκφρασης, στο οποίο κατ’ εξοχήν περιλαμβάνεται η ελευθερία διάδοσης ιδεών και πληροφοριών, αποτελεί βασικό θεμέλιο τόσο της δημοκρατικής, πλουραλιστικής κοινωνίας και διακυβέρνησης όσο και της λαϊκής κυριαρχίας, παράλληλα δε συνιστά πρωταρχική προϋπόθεση για την ελεύθερη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την αυτοπραγμάτωση κάθε ατόμου, λειτουργώντας παιδαγωγικά και ενσταλάζοντας στους πολίτες την ανοχή προς ιδέες και πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν.

Επειδή η ελευθερία της έκφρασης εκτείνεται σε ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, όπως τα ιστορικά γεγονότα, και περικλείει την διατύπωση και διάδοση εκδοχών διαφορετικών από εκείνες που αποτελούν τις κατά πλειοψηφίαν αποδεκτές, καθόσον αφ’ ενός μεν «κρατική αλήθεια» δεν νοείται, αφ’ ετέρου δε η διάκριση των απόψεων σε «ορθές» και «λανθασμένες» αντιβαίνει στο πνεύμα ενός φιλελεύθερου πολιτεύματος, δεδομένου μάλιστα ότι η έκφραση τέτοιων απόψεων δεν θέτει εν κινδύνω την δημόσια τάξη.

Επειδή περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης δεν τίθενται από την διάδοση ιδεών αντίθετων προς το Σύνταγμα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια in abstracto, εκτός εάν οι ιδέες αυτές θέτουν σε κίνδυνο τον σκληρό πυρήνα της λειτουργίας του κράτους και προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, τα οποία τέμνονται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανάγονται σε αυτοτελείς συνταγματικές ελευθερίες, σε κάθε δε περίπτωση οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει αφ’ ενός μεν να ερμηνεύονται συσταλτικά και αυστηρά, αφ’ ετέρου δε να υπαγορεύονται από επιτακτική κοινωνική ανάγκη.

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 386 ΠΚ

Σε ό,τι αφορά την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του άρθρου 386 ΠΚ αυτή συνίσταται στον σκοπό να αποκομίσει κάποιος παράνομο περιουσιακό

Σελίδα 106 από 136

όφελος, βλάπτοντας ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε σκοπό παράλειψη ή ανοχή με την γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων. Εφόσον απουσιάζει έστω κι ένα από τα εν λόγω επιμέρους στοιχεία της αντικειμενικής ή υποκειμενικής υπόστασης τότε δεν στοιχειοθετείται κατηγορία που να βασίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο.

Επιβαρυντικό της απάτης είναι και το άρθρο 1 παρ. 1,3,4, του Ν. 1608/1950, σύμφωνα με το οποίο "1. Στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης".

Επειδή δεν υπάρχει ούτε απόκρυψη και δη αθέμιτη, με την οποία μεταβάλλεται η πραγματική κατάσταση ώστε ο φερόμενος ως πλανόμενος να παρεμποδίζεται να λάβη γνώσιν της αληθείας, αλλά τουναντίον παροτρύνεται να τα ελέγξη (ΑΠ 1310/1989 εις ΝοΒ 37.1269, ΑΠ 116/1990 εις ΠΧ Ν.973).

Επειδή ο φερόμενος ως παθών (η ΤτΕ ή το Ελληνικό Δημόσιο κ.λπ.) δια του κομματικού (έστω) ισχυρισμού «δεν εστερήθη (ούτε στιγμή) της δυνατότητος αυτοπροστασίας του» έναντι των προβαλλομένων ισχυρισμών: διότι έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, δυνατότητα, στελέχωση, οργάνωση και ειδικές γνώσεις και υποχρέωση να ελέγξη δια την οργάνων του την αξιοπιστία του προβληθέντος ισχυρισμού (φερόμενος) περί τους άνω ΙΟΒΕ και μάλιστα αυτό εζητήθη αρχήθεν και ζητείται και σήμερον επιμόνως και διαφανώς και συνεπώς δεν υπάρχει ψευδής γεγονοτική παράσταση, αφού έτσι δεν υπάρχει δυνατότης αιτιώδους και αμέσου προκλήσεως πλάνης (ακούσιας διάστασης βουλήσεως

προς ακολουθητέα δήλωση περιουσιακής διάθεσης) και επέκεινα αιτιωδώς και αμέσως και αναγκαστικώς προκλητέας βλάβης και μάλιστα ευρισκόμενης σε ολική αντιστοιχία με αντίστοιχο υλικό ή οικονομικό και δη αθέμιτο όφελος κάποιου Σελίδα 107 από 136

συγκεκριμένου ατόμου με περαιτέρω αποτέλεσμα λόγω ελλείψεως οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους και δη αθεμίτου ΝΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ κατ’ άρθρο 187 ΠΚ ως τούτο προκύπτει μετά την επικύρωση της συνθήκης του Παλέρμο με τον
Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄/αριθ. φύλλου 158/20-9-2010) και αφού έχει ψηφισθή και ο περί τρομοκρατικών οργανώσεων Ν. 3251/2004, που θα εδικαιολογούσε κατηγορία δι’ εγκληματική οργάνωση και χωρίς υλικό ή οικονομικό όφελος, πέραν του ότι αποκλείεται ο σκοπός οφέλους δια τον παραστώντα.

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 191 ΠΚ

Ομοίως σε ό,τι αφορά το αδίκημα του αρθρου 191 ΠΚ περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, πρέπει να αναφέρεται στην κατηγορία, σε αντιπαραβολή με την φερόμενη ψευδή είδηση, το αληθές στοιχείο αυτής, ώστε να προκύπτει επακριβώς το ψευδές της είδησης και να έχει πλήρη περιγραφή η πράξη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί ο δόλος και να μπορεί ο δράστης να απολογηθεί σε σχέση με την αλήθεια. Διότι άλλως, ο γενικός αφορισμός, ό,τι δήθεν όσα ισχυρίζεται ο δράστης είναι ψευδή, χωρίς να τεκμηριώνεται σε σχέση με το αληθές του ισχυρισμού, στερεί από τον κατηγορούμενο την δυνατότητα να απολογηθεί και να αποδείξει ότι δεν είχε ούτε καν ενδεχόμενο δόλο.

Επίσης κατά την αληθή έννοια της διατάξεως 191 ΠΚ περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, που αποβλέπει στην προστασία της υπό στενή έννοια δημοσίας τάξεως, δηλαδή της επικρατούσας στο Κράτος, ευταξίας, συνεπεία της γενικής υποταγής, στην έννομη τάξη, η οποία ειδικότερα, συνίσταται κατά μεν την πολιτειακή άποψη της, στην επιβολή της Κρατικής βουλήσεως, κατά δε την κοινωνική όψη της, στην ειρηνική και ήρεμη συνύπαρξη και διαβίωση των πολιτών, οι αναφερόμενες σε αυτήν, ψευδείς ειδήσεις και φήμες, πρέπει να είναι επιτήδειες, να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, όσον αφορά την ικανότητα της Κρατικής εξουσίας, προς εξασφάλιση της κοινής ειρήνης και την πεποίθησή των περί της διατηρήσεως της ειρηνικής διαβιώσεώς των, εντός του Κράτους. (ΑΠ 1519/2004) αποτελεί πλημμεληματικού χαρακτήρα αδίκημα, στρέφεται κατά του συνόλου, είναι έγκλημα εξωτερίκευσης. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος έστω κι ενδεχόμενος, ο οποίος συνίσταται στην γνώση, ότι με την ενέργειά του ο δράστης διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς δηλώσεις ειδήσεις ή φήμες, ικανές να επιφέρουν φόβο ή ανησυχία στους πολίτες.

Στην κατηγορία που μου αποδίδεται, ενώ ολόκληρη η πολιτική δράση του Σελίδα 108 από 136

Πολιτικού Φορέα, μου καταλογίζεται ως διασπορά ψευδών ειδήσεων, εντούτοις δεν αποσαφηνίζεται και δεν περιγράφονται οι πράξεις σύμφωνα με τις οποίες αποδείχτηκε το αληθές της κατηγορίας και δεν μου αποδίδεται συγκεκριμένος

δόλος, πέραν του χαρακτηρισμού της ψευδούς είδησης, για την οποία μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι έχω ήδη αθωωθεί με την με αριθμ. 67650/2013 αμετάκλητη απόφαση του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η

συγκεκριμένη απόφαση, που αφορά την ύπαρξη των εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολλαρίων, κατατεθειμένων υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, παρά την αναίρεσή της υπέρ του νόμου, με την υπ' αριθμόν 2/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, παραμένει αθωωτική για εμένα και τον συγκατηγορούμενό μου. Τούτο είναι αληθές πραγματικό και δεν αλλάζει, διότι εάν ο κινήσας την ανωτέρω διαδικασία της υπέρ του νόμου αναιρέσεως της ανωτέρω αθωωτικής αποφάσεως είχε νέα στοιχεία, καταλυτικά των ανωτέρω αθωωτικών, έπρεπε να κινήσει την διαδικασία αναψηλαφίσεως και όχι την επικοινωνιακή της αναιρέσεως υπέρ του

νόμου. Αυτά που κρίθηκαν με την ανωτέρω απόφαση για εμένα είναι αληθή και ισχύουν έναντι πάντων. Δηλαδή έχω αθωωθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα για το περιλαμβανόμενο στο παρόν κατηγορητήριο έγκλημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και δεν μπορεί και δεν πρέπει να μου αποδίδεται κατηγορία. Κατά την διάρκεια της ανωτέρω δίκης, με έγγραφα και μάρτυρες απέδειξα την ύπαρξη των 600 δις δολλαρίων, που είναι κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, πράγμα το οποίον απεδέχθη και απετέλεσε την νομική και πραγματική βάση της ανωτέρω αποφάσεως. Η κατάλυση της εννοίας της ανωτέρω αντικειμενικής υποστάσεως, καθώς νομικώς δεν υπάρχει ούτε υφίσταται ουδέν ψευδές που να παρεστήθη ως αληθές, συμπαρασύρει, ως άμεση λογική και νομική έννοια και συνέπεια, το σύνολο του παρόντος κατηγορητηρίου σε βάρος μου, ήτοι της σύστασης και ένταξης σε εγληματική οργάνωση (187 παρ. 1ΠΚ), της διασποράς ψευδών ειδήσεων (191 ΠΚ), της απάτης (386 1, 3 ΠΚ) με τις επιβαρυντικές περιστάσεις και ποινές του ν. 1608/50, και του ν. 3691/2008, του οποίου το πλέγμα των εκτελεστικών διατάξεων όφειλε να είχε εφαρμόσει τόσον η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., όσον και το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών), ως αρχές κατά νόμον και καθ' ύλην αρμόδιες για το θέμα αυτό. Περί του τί είδους έλεγχο έκαναν για τις Διεθνείς Συναλλαγματικές που περιλαμβάνουν τα 600 δις δολλάρια ΗΠΑ αναπτύσσω κατωτέρω.

Σελίδα 109 από 136

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 184 ΠΚ

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 184 ΠΚ είναι έγκλημα εξωτερίκευσης ενέργειας και αφηρημένης διακινδύνευσης, ήτοι επέλευση του κινδύνου δεν αποτελεί στοιχείο της τυπικής υπόστασης. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος, ακόμη κι ενδεχόμενος που συνίσταται στην θέληση του δράστη να διεγείρει δημόσια αόριστο αριθμό προσώπων προκειμένου αυτοί να τελέσουν παράνομες πράξεις.

Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγώ δημόσια προκάλεσα ή διήγειρα οποιονδήποτε, οπουδήποτε και καθ' οιονδήποτε χρόνο σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος τιμωρουμένου από τον νόμο, αφού ουδέποτε είπα, εξέφρασα, δημοσίευσα ή προέτρεψα ή προκάλεσα ή διήγειρα οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Αντιθέτως πάντοτε προέτρεπα, καθόσον αφορά την πληρωμή των χρεών των πολιτών, αλλά και των δικών μου και μάλιστα και εγγράφως με την, υπάρχουσα στην παρούσα δικογραφία υπ' αριθμόν 12.653/9-5-2016 Εξώδικη Διαταγή -Εντολή μου, που επιδόθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., στο Δημόσιο, στον Άρειο Πάγο, στην ΤΡΟΪΚΑ, όπου στην σελίδα 17 αυτού δηλώνω: «... Επειδή, δια της παρούσης εξωδίκου Εντολής μου, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΣΑΣ ΔΙΑΤΑΖΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΤΕΛΛΩ, ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, τόσο των βεβαιωμένων εις βάρος μου οφειλών, όσο και εις βάρος όλων των Ελλήνων, από τα περιουσιακά μου στοιχεία, τα οποία συνίστανται α) σε ΕΠΙΤΑΓΗ/ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (Περιουσία 1) και β) ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ - ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (Περιουσία 2)...».

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΟΛΟΥ:

Ο Ποινικός Κώδικας δίνει, με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 εδ β΄ τον νομοθετικό ορισμό του ενδεχόμενου δόλου.

Ενδεχόμενος δόλος ή κυριολεκτικά δόλος αποδοχής του ενδεχόμενου, υπάρχει στην περίπτωση που ο δράστης δεν επιδιώκει μεν το εγκληματικό αποτέλεσμα, αλλά αποβλέποντας σε κάτι άλλο, προβλέπει ότι η εκπλήρωση της επιδίωξης του θα έχει ενδεχόμενη (πιθανή συνέπεια) την πραγμάτωση του εγκληματικού αποτελέσματος και παρ’ όλα αυτά προχωρεί στην τέλεση της πράξεώς του. Ψυχολογικά δηλαδή αποδέχεται την πραγμάτωση του εγκληματικού

Σελίδα 110 από 136

αποτελέσματος και με αυτή την έννοια το «θέλει».

Μορφή όμως υπαιτιότητας (προσωπική δηλαδή στάση του δράστη έναντι του εγκληματικού αποτελέσματος της πράξης του), αποτελεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ και η αμέλεια ή άλλως η έλλειψη προσήκουσας προσοχής, η οποία συνετέλεσε είτε στην μη πρόβλεψη του εγκληματικού αποτελέσματος (καλούμενη τότε αμέλεια «άνευ συνειδήσεως»), είτε στην πρόβλεψή του με τρόπο ανεπαρκή και βουλητικά ελαττωματικό, ώστε λαθεμένα να επικρατήσει στον δράστη η ελπίδα ότι θα το αποφύγει («ενσυνείδητη αμέλεια»).

Η τελευταία μορφή της αμέλειας συνορεύει προς τον δόλο, έχοντας –πιο

συγκεκριμένα – κοινό με τον ενδεχόμενο δόλο το στοιχείο της πρόβλεψης από τον δράστη του εγκληματικού αποτελέσματος ως δυνατού..

Για την ακριβή οριοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου και κυρίως για τη διάκριση του από την ως άνω εννοιολογικά όμορη έννοια της ενσυνείδητης αμέλειας (διάκριση σημαντικότατη, καθώς οδηγεί στην διαφοροποίηση της αντιστοιχούσας ποινικής ευθύνης), έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες, από τις οποίες επικράτησε η «θεωρία» της εγκληματικής επιδοκιμασίας» (“Billigungstheorie”), που εισήγαγε στην ελληνική ποινική επιστήμη ο Χωραφάς και την οποία ακολουθεί και ο Ποινικός μας Κώδικας, όπως προκύπτει από την διατύπωση του άρθρου 27.

Σύμφωνα με αυτήν, στην περίπτωση του ενδεχόμενου δόλου, το εγκληματικό αποτέλεσμα τελεί σε ψυχικό σύνδεσμο προς το εγώ του δράστη, δηλαδή ο δράστης επιδοκιμάζει εκείνο το οποίο η έννομος τάξη αποδοκιμάζει. Πιο συγκεκριμένα, εκδηλώνει την καταφρόνησή του προς τα έννομα αγαθά ερχόμενος σε ενεργή αντίθεση με την έννομη τάξη. Προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ως ενδεχόμενη συνέπεια της πράξης του, το αποδέχεται και ενεργεί, έστω και αν επέλθει τούτο.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις του ενδεχόμενου δόλου, στην ενσυνείδητη αμέλεια, η διάθεση του δράστη απέναντι στα έννομα αγαθά που επαπειλούνται δεν είναι εχθρική ή αρνητική, αλλά αδιάφορη. Επομένως, όταν με τη στάση του εκδηλώνει απλώς αδιαφορία ή «αφροντιστίαν περί την διαφύλαξιν των εννόμων αγαθών», η συμπεριφορά του δράστη υπάγεται σαφώς στην έννοια της ενσυνείδητης αμέλειας.

Η αποδοχή του αξιοποίνου αποτελέσματος από τον δράστη ως καλυπτόμενο

Σελίδα 111 από 136

από την σχετική επιθυμία αυτού, αποτελεί, την ειδοποιό διαφορά του ενδεχόμενου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια, όπου το αποτέλεσμα σαφώς αποκρούεται ως μη επιθυμητό. Ο,τιδήποτε άλλο, πλην της επιδοκιμασίας και αποδοχής του αποτελέσματος, εντάσσεται στην έννοια της εν συνειδήσει αμέλειας, η οποία διαφέρει ακριβώς κατά το ότι ο υπαίτιος δεν αποδέχεται το προβλεφθέν από αυτόν αποτέλεσμα, μάλιστα, πράττει διότι πιστεύει ότι θα το αποφύγει.1

Ο ενδεχόμενος δόλος και η ενσυνείδητη αμέλεια έχουν κοινό το διανοητικό τους συστατικό, δηλαδή την πρόβλεψη του εγκληματικού αποτελέσματος ως ενδεχόμενο (την συνείδηση ενδεχόμενης πλήρωσης της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος). Η διάκρισή τους συνιστά ένα από τα λεπτότερα και περισσότερο εριζόμενα ζητήματα του ποινικού δόγματος, αφού το κριτήριο θα πρέπει να αναζητηθεί στην σκοτεινή και δυσδιάκριτη περιοχή της βούλησης της εσωτερικής – προσωπικής, θετικής ή αρνητικής «στάσης» του δράστη απέναντι στην εξέλιξη των πραγμάτων.

Για την θεμελίωση του ενδεχόμενου δόλου απαιτείται η κατάφαση τόσο του γνωστικού όσο και του βουλητικού στοιχείου. Όπως προκύπτει από το γράμμα της διατάξεως του άρθρου 27 ΠΚ., ο ενδεχόμενος δόλος προϋποθέτει γνώση και θέληση πραγμάτωσης των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος, όπως γίνεται δε ομοφώνως δεκτό στην θεωρία, η γνώση συμμετέχει ισότιμα με την βούληση στον προσδιορισμό της έννοιας του ενδεχόμενου δόλου και πρέπει να διαπιστώνεται δηλαδή να αποδεικνύεται.

Για την κατάφαση ή μη του ενδεχόμενου δόλου τα Δικαστήρια έχουν προβεί σε χρήση των ενδεικτών. Η εισαγωγή των ενδεικτών στο ελληνικό ποινικό δίκαιο πραγματοποιήθηκε με τις μελέτες του Χ. Μυλωνόπουλου: Διαθετικές έννοιες και Ποινικό Δίκαιο ( Υπέρ 1993,243 επ.) και Ενδεχόμενος Δόλος και Fuzzy Logic ( Ποιν Λογ 2003 , 451), έχοντας ως στόχο να αναδείξει τα εμπειρικά εκείνα δεδομένα, όπως αυτά πηγάζουν από την καθημερινή πραγματικότητα, τα οποία μας βοηθούν να συναγάγουμε τα λογικά εκείνα συμπεράσματα ως προς την πλήρωση των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης μιας εγκληματικής πράξης .Ειδικά δε ως προς το ζήτημα του ενδεχόμενου δόλου, χρήσιμη είναι η ανάδειξη εκείνων των ενδεικτών – δηλαδή των εμπειρικών εκείνων κριτηρίων- από τα οποία μπορούμε ευλόγως να συμπεράνουμε ότι ο δράστης όντως αποδέχτηκε το εγκληματικό αποτέλεσμα και αντιστοίχως των ενδεικτών εκείνων που συνεπάγονται τον αποκλεισμό ύπαρξης δόλου στο πρόσωπο του δράστη.

Σελίδα 112 από 136

Σε ό,τι αφορά την μέσω ενδεικτών ανίχνευση του βουλητικού στοιχείου είναι σημαντική η πάγια θέση του γερμανικού Ακυρωτικού, το οποίο αξιώνει από τα δικαστήρια της ουσίας να εξετάζουν προσεκτικά την προσωπικότητα του δράστη καθώς και όλες εκείνες τις περιστάσεις που έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση του εγκληματικού συμβάντος: «Κατά τούτο, είναι επιβεβλημένη η συνολική εξέταση όλων των αντικειμενικών και υποκειμενικών περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος», επί παραδείγματι «από τον πρότερο βίο του δράστη αλλά και από τις δηλώσεις του πριν από την πράξη, κατά την διάρκεια της ή μετά το πέρας αυτής μπορούν να προκύψουν ενδείξεις για την στάση του σε σχέση με το προστατευόμενο έννομο αγαθό».

Έτσι, από την Θεωρία και τη Νομολογία έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιηθεί ως ενδείκτες και αντενδείκτες στοιχεία, όπως είναι «ο συγκεκριμένος τρόπος επιθέσεως, η ψυχική κατάσταση του δράστη κατά την διάπραξη του εγκλήματος και τα κίνητρά του», η τυχόν ιδιοτέλεια του σκοπού που επιδιώκει ο δράστης αλλά και η συμπεριφορά του δράστη μετά την τέλεση της πράξης του, πχ το αν καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης του θύματος ή αντιθέτως εξαφάνισης του πτώματος του. Καθοριστική βοήθεια μπορεί να μας προσφέρει και

η λήψη κάποιων αντιμέτρων για την αποφυγή του προβλεφθέντος ως ενδεχόμενου να επέλθει αποτελέσματος, «το μέγεθος και η εγγύτητα του κινδύνου που διαγνώσθηκε από τον δράστη», (άλλως η ιδιαίτερη- υψηλή- επικινδυνότητα της εγκληματικής συμπεριφοράς), καθώς και το επιχείρημα της “μη νοητής αυτοδιακινδύνευσης”, άλλως της “αμοιβαιότητας του κινδύνου” του δράστη που εκτίθεται στον ίδιο κίνδυνο επέλευσης του αποτελέσματος με το θύμα.

Η έννοια του δόλου συντίθεται από το γνωστικό και το βουλητικό στοιχείο του προβλεφθέντος εγκληματικού αποτελέσματος και τα εν λόγω δύο στοιχεία είναι στενά συνδεδεμένα και ισότιμα μεταξύ τους, οπότε και δεν αρκεί μόνο η γνώση του υψηλού κινδύνου επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος, από τυχόν παραλείψεις του δράστη για να μεταβάλλει σε ενδεχόμενο δόλο μια βαριά ή ελαφρά, αδιακρίτως παράβαση του οικείου καθήκοντος επιμέλειας. Αλλά προσαπαιτείται και διαπίστωση, ότι ο υπαίτιος, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, δεν απώθησε από την συνείδηση του την παράσταση του εγκληματικού αποτελέσματος που προέβλεψε και εντεύθεν το επιδοκίμασε.

Παρά τις διακυμάνσεις της νομολογίας σε περιπτώσεις οι οποίες απασχόλησαν την κοινή γνώμη, λόγω της έκτασης των συνεπειών της αξιόποινης
Σελίδα 113 από 136

συμπεριφοράς των δραστών, παρατηρείται πλέον παγίωση στις αποφάσεις τόσο των Δικαστηρίων ουσίας, όσο και του ΑΠ, σύμφωνα με τις οποίες ορθώς προκρίνεται η εφαρμογή του άρθρου 28 ΠΚ, ήτοι της εξ αμελείας τελέσεως της πράξης, έναντι της εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 1 εδ β ΠΚ, ήτοι της εκ προθέσεως τελέσεως της πράξης με ενδεχόμενο δόλο.

Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο και αναγκαίο να εισφερθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες προκρίθηκε η εφαρμογή της εξ αμελείας τελέσεως της πράξης παρά το γεγονός ότι είχε ασκηθεί δίωξη για την τέλεση της πράξης με ενδεχόμενο δόλο.

Σημαντικό νομολογιακό παράδειγμα για να τεθεί φραγμός στη νομολογιακή έξαρση περί εφαρμογής του ενδεχόμενου δόλου υπήρξε απόφαση σε Συμβούλιο του ΑΠ 1661/2004 (ΠοινΧρ 2005.328), το οποίον αναίρεσε το υπ' αριθμόν 88/2003 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου ως προς τις παραπομπές για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως στην υπόθεση του πλοίου ΣΑΜΙΝΑ για έλλειψη αιτιολογίας τονίζοντας ότι ο ενδεχόμενος δόλος «… συντίθεται από το γνωστικό και το βουλητικό στοιχείο του προβλεφθέντος εγκληματικού αποτελέσματος, που είναι ισότιμα και στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους οπότε δεν αρκεί μόνο η γνώση του υψηλού κινδύνου επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος από τυχόν παραλείψεις του δράστη ή ελλείψεις ενός πράγματος …». Απαιτείται δε επιπλέον και η «…. η διαπίστωση ότι ο υπαίτιος κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή δεν

απώθησε από τη συνείδησή του την παράσταση του εγκληματικού αποτελέσματος που προέβλεψε και εντεύθεν το επιδοκίμασε…». Αναιρέθηκε δε το προσβαλλόμενο βούλευμα γιατί δεν υπήρχε αιτιολογία ως προς το βουλητικό στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου που κατά τον ΑΠ δεν μπορεί να καταφαθεί. «… όταν δεν προκύπτει κάποιο λογικό κίνητρο του υπαίτιου προς διάπραξη ενός σοβαρού εκ δόλου εγκλήματος (δηλαδή η επιδίωξη κάποιου σημαντικού σκοπού για τον οποίο δράστης συμβιβάζεται με την πραγμάτωση του κινδύνου) ή όταν ο δράστης καθίσταται και ο ίδιος εν δυνάμει θύμα της σχετικής εγκληματικής πράξης ή παράλειψης …».

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η απόφαση σε Συμβούλιο του ΑΠ 601/2008 (Ποιν.Δικ.2008,1393), αναφορικά με το αυτοκινητικό ατύχημα στα Τέμπη, το οποίο και αναίρεσε το προσβαλλόμενο υπ’ αριθμόν 326/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας λόγω ελλιπούς αιτιολογίας. Ως προς τον ενδεχόμενο δόλο του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας που ήταν

Σελίδα 114 από 136

υπεύθυνη για τη μεταφορά του φορτίου του μοιραίου φορτηγού που συγκρούσθηκε με σχολικό λεωφορείο (και δη για την υπερφόρτωση του οχήματος), χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η παραδοχή ότι «…οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την πράξη της διατάραξης της συγκοινωνίας, καθόσον γνώριζε ο καθένας από αυτούς ως ενδεχόμενο ότι από τις παραλείψεις του η οδήγηση του συρμού και η μεταφορά του φορτίου με τον συγκεκριμένο τρόπο θα καθιστούσε την συγκοινωνία πολύ επικίνδυνη..» και ότι «...αποδέχθηκαν δε ένα τέτοιο κίνδυνο με την έννοια ότι συγκατατέθησαν και επέτρεψαν την εκτέλεση του μοιραίου για τους 21 μαθητές δρομολογίου…», δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου τους. Δηλαδή, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠ, δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου μόνον η αναφορά του υποτιθέμενου ιδιοτελούς σκοπού, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυσμενείς συνέπειες στην εταιρία των κατηγορούμενων εξαιτίας του ατυχήματος. Επανέρχεται δε η άποψη, ότι το στοιχείο της αποδοχής στον ενδεχόμενο δόλο δεν προκαθορίζεται από τον βαθμό της πιθανότητας με τον οποίο προβλέφθηκε το εγκληματικό αποτέλεσμα, ούτε ότι ο δράστης προχώρησε σε αυτό, παρότι προείδε αυτό ως πιθανό, αλλά καθορίζεται από το ότι κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή ο υπαίτιος δεν απώθησε από την συνείδησή του την παράσταση του εγκληματικού αποτελέσματος, που προέβλεψε και έτσι αποδέχθηκε. Αναφέρεται χαρακτηριστικά «...Στην περίπτωση, δηλαδή, του ενδεχόμενου δόλου πρέπει για την πληρότητα της αιτιολογίας να αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει, λογικό κίνητρο του υπαιτίου προς διατάραξη του εγκλήματος και δεν αρκεί η αναφορά της πιθανότητας με την οποία ο δράστης προέβλεψε το εγκληματικό αποτέλεσμα, ως ενδεχόμενη συνέπεια της πράξεώς του, ούτε η αναφορά ότι ο δράστης παρά την ανωτέρω πρόβλεψή του, προχώρησε στην τέλεση της πράξεως (ενέργεια ή παράλειψη), χωρίς να λάβει υπόψη του την ανωτέρω πρόβλεψη…. Επί

τη βάσει των προδιαληφθέντων, δεν συντρέχει περίπτωση ενδεχόμενου δόλου, όταν δεν δύναται, κατ’ αντικειμενική κρίση να καταφαθεί και το βουλητικό στοιχείο προθέσεως, όπως συμβαίνει όταν δεν προκύπτει οιονδήποτε λογικόν κίνητρον του υπαιτίου προς διάπραξιν ενός εκ δόλου εγκλήματος … Δηλαδή επιδίωξη κάποιου σημαντικού σκοπού για χάρη του οποίου ο δράστης συμβιβάζεται με την πραγμάτωση του κινδύνου, όταν μάλιστα ο τελευταίος είναι σημαντικός όταν δηλαδή το έγκλημα είναι σοβαρό…»

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το υπ' αριθμόν 2311/2009 Βούλευμα του Σελίδα 115 από 136

Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών (ΝΟΜΟS) που αφορά στο αεροπορικό ατύχημα της ετιαρίας HELLIOS αφού δέχθηκε ότι : «…. Ως προς την κατηγορία της
ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δεν προέκυψαν πραγματικά περιστατικά από τα οποία να τεκμαίρεται το βουλητικό στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου αυτών των κατηγορούμενων, δηλαδή η αποδοχή από αυτούς του εγκληματικού αποτελέσματος, και ειδικότερα ότι είχαν εναργή στην συνείδησή τους την παράστασή του και δεν την απώθησαν από την συνείδησή τους, αλλά επιδοκίμασαν αυτό το αποτέλεσμα κα το αποδέχθηκαν, αφού, όπως προαναφέρθηκε, αυτό το στοιχείο δεν τεκμαίρεται μόνον από την μεγάλη πιθανότητα επέλευσης του αξιόποινου αποτελέσματος ως συνέπεια των παραλείψεων των κατηγορούμενων, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ενδείκτες αυτής της αποδοχής.

Ομοίως 334/2004 ΜΟΔ Αθ. ΠοινΔικ2005, 173, Υπόθεση RICOMEX «… Από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε δόλια προαίρεση των κατηγορουμένων, υπό την μορφή του ενδεχόμενου δόλου. Ειδικότερα, δεν αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι προέβλεψαν την κατάρρευση του κτιρίου της Ricomex AE, ως ενδεχόμενη συνέπειεα των ως άνω πλημμελών κατασκευών και προέβησαν σε αυτές και αν επερχόταν η κατάρρευση του κτιρίου …». Όμως, τέτοιο ενδείκτη δεν αποτελεί στην συγκεκριμένη περίπτωση η συστηματική επιδίωξη της εταιρείας και κατ’ επέκταση, και των τριών πρώτων κατηγορουμένων, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος σε βάρος ακόμα και του τομέα της ασφάλειας των πτήσεων, που δημιούργησε πλημμέλειες σχετικές με την λειτουργία της εταιρείας ….» «… Αυτός ο τρόπος


λειτουργίας της, ως εταιρείας , χαμηλού κόστους , που προέτασσε την επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής ανταγωνιστικότητάς της ως πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας σε σχέση με την ανάπτυξη του τομέα ασφάλειας, με τον οποίο η εταιρεία εξοικονομούσε σημαντικά χρηματικά ποσά …. ο ιδιοτελής σκοπός τους της
επίτευξης μεγαλύτερου κέρδους δεν κρίνεται ότι ήταν ικανός να ωθήσει να συγκατατεθούν, έστω και με την εκδοχή του συμβιβασμού σε ένα τέτοιο εγκληματικό αποτέλεσμα, αφού το κέρδος αυτό προδιαγραφόταν υποδεέστερο των σοβαρών συνεπειών του συγκεκριμένου αποτελέσματος, δηλαδή του κινδύνου της αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας καθώς και του αφανισμού της περιουσίας τους και της διακοπής της λειτουργίας της εταιρείας και αντίκειται στην λογική έμφρονων ανθρώπων να επιλέξουν μία καταστροφική γι’ αυτούς συμπεριφορά έναντι κάποιου πρόσκαιρου κέρδους.

Σελίδα 116 από 136

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και το υπ’ αριθμόν 9/2012 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Νάξου (αδημοσίευτη, υπόθεση SEA DIAMOND), σύμφωνα με το οποίο οι κατηγορούμενοι «… δεν είχαν λογικά όφελος ή άλλο κίνητρο να συντελέσουν με πρόθεση στην πραγμάτωση του κινδύνου της διατάραξης της ασφάλειας της υδάτινης συγκοινωνίας. Και τούτο διότι η διευθέτηση μιας τέτοιας συμπεριφοράς θα ζημίωνε ιδιαίτερα τον καθένα από αυτούς στην σφαίρα της επαγγελματικής δραστηριοποίησής του, ενώ από πλευράς της διαχειρίστριας CORE MARITIME LTD η δυσφήμηση της εταιρείας, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις από την επέλευση του κινδύνου θα ήταν τεράστιες και δυσανάλογες οποιουδήποτε άλλου υποθετικού οικονομικού κινήτρου.

Στην υπό κρίση περίπτωση από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι γνώριζα και θέλησα να συγκροτήσω ή να ενταχθώ ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) που να επιδιώκει την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων.

Συγκεκριμένα η από μέρους μου αποδοχή του κινδύνου, που κατά το κατηγορητήριο προκλήθηκε από τη φερόμενη κατηγορία, του άρθρου 187 ΠΚ δεν στοιχειοθετείται ούτε αντικειμενικά ούτε υποκειμενικά στο πρόσωπό μου, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο.

Στο πρόσωπό μου δεν μπορεί, επίσης, να διαγνωσθεί ο οποιοσδήποτε ιδιοτελής οικονομικός ή άλλος σκοπός για την πρόκληση των ανωτέρω αδικημάτων, αφού, ελαυνόμενος από την αγάπη μου προς την Πατρίδα και τους Έλληνες, απευθύνθηκα από την αρχή (έτος 2012), όχι σε κάποιο ανύπαρκτο αριθμό προσώπων για να συστήσω και να ενταχθώ σε εγκληματική οργάνωση, αλλά στους Θεσμούς της Πατρίδας μου, δηλαδή στην Κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Άρειο Πάγο, στην Τρόϊκα, στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με τον πιό φανερό, δημόσιο και επίσημο τρόπο, δηλαδή με έγγραφα, συγκεκριμένες προτάσεις για την δανειοδότηση του Ελληνικού Κράτους με σκοπό την αποπληρωμή του προς τους ξένους χρέους, την αποπληρωμή των χρεών όλων εν γένει των Ελλήνων προς το Κράτος και τους Φορείς αυτού και προς τις Τράπεζες. Τίποτε δεν έκανα εν κρυπτώ, και όλα όσα έκανα ήταν δημόσια και με δική μου βούληση περιήρχοντο σε γνώση όλων των ανωτέρω Φορέων με έγγραφο τρόπο και με τα συνοδεύοντα αποδεικτικά στοιχεία, πράγμα που δεν συνάδει ούτε συνηγορεί σε

Σελίδα 117 από 136

εγκληματική δραστηριότητα, πολυ δε περισσότερο σε συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα για τα 600 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ, που έχουν κατατεθεί υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας, και του ποσού που έχει κατατεθεί υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, οφείλω να υπενθυμίσω ότι η πρόταση εστάλη με επιστολές της Αμερικανικής Δικηγορικής Εταιρείας “BLEAKLEY PLATT & SMIDT. LLP” που κοινοποιήθηκαν στον Άρειο Πάγο, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον (τότε) Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό (τότε) κ. Αντώνη Σαμαρά, τον Υπουργό Οικονομικών (τότε) και νυν Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον κ. Γεώργιο Προβόλουλο (τότε) Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., την κα Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρο του ΔΝΤ, τον κ. Μάριο Ντράγκι, Πρόεδρο της ΕΚΤ, την τότε προεδρεύουσα στην Ε.Ε. Κυπριακή Δημοκρατία, τον κ. Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο (τότε) Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς εμένα τον Αρτέμη Σώρρα, τον κ. Λαμπρακη Εμμανουήλ (τότε) Πρόεδρο του Οργανισμού “END NATIONAL DEBT - END”, τον κ. Paul Terzaki Διευθύνοντα Σύμβουλο της “Federal Funding & Investements Group Inc.”, τον κ. Antony Diamond Διευθυντή του “Diamond + Diamond Merchant Banking Group”, και τον κ. Greg Pappas Επικεφαλή Θεματοφύλακα της “Federal Stock Transfer & Custody Agents Inc.”. Πώς συνάδει και δικαιολογείται μία τέτοια εκτενής δημοσιότητα και μάλιστα στους ανωτέρω Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς και Θεσμούς με την σύσταση και ενταξη σε εγκληματική οργάνωση; Γιατί κανένας από τους Φορείς και Θεσμούς αυτούς δεν απευθύνθηκε στην Δικαιοσύνη, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για να στραφεί εναντίον μου. Εναντίον μου στράφηκε ένας βουλευτής ο κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης (μαζί με έναν δημοσιογράφο, του οποίου το όνομα δεν θυμάμαι) και αποτέλεσμα της επιληφθείσης Ελληνικής Δικαιοσύνης ήταν η ανωτέρω αναφερομένη (αθωωτική) απόφαση του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Γιατί άραγε τότε δεν εστράφη εναντίον μου, αφού είχε όλα τα έγγραφα και τις προτάσεις μου, ο Υπουργός Οικονομικών, Η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., οι οποίοι μάλιστα είχαν προς τούτο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση; Και το κυριώτερο, γιατί άραγε δεν στράφηκε εναντίον μου το Αμερικανικό Δημόσιο (ΗΠΑ), που είναι και ο οφειλέτης των 600 δις δολλαρίων; Λογικά, το πρώτο που έπρεπε να στραφεί εναντίον μου θα ήταν το Αμερικάνικό Δημόσιο, και μάλιστα όχι μόνον εναντίον εμού, αλλά της ως άνω Δικηγορικής Εταιρείας που διεκπεραίωσε τα των 600 δις δαλλαρίων; Εάν υπήρχε


Σελίδα 118 από 136

ένα οποιουδήποτε είδους θέμα σχετικά με τα 600 δις, που έχουν σχέση με το χρέος των ΗΠΑ, αφού το Αμερικανικό Ταμείο (US Treasury) είναι οφειλέτης, θα είχαν από το επόμενο δευτερόλεπτο της εμφανίσεώς μου στην Ελλάδα με τα 600 δις ζητήσει την έκδοσή μου για να δικαστώ στις ΗΠΑ, διότι, δήθεν, διαδίδω και διακινώ αθέμιτα και μη νόμιμα και μη υπαρκτά και μη ισχυρά έγγραφα σε σχέση με το χρέος των ΗΠΑ, που λόγω του ποσού, θα είχαν αντικειμενικά δυσμενέστατη επίδραση τόσο στις αμερικανικές (Χρηματιστήρια κλπ) όσο και στις διεθνείς αγορές. Θα είχε φροντίσει να αποσυρθούν από την οθόνη του UCC1 αυτά και ό,τιδήποτε άλλο σε βάρος μου από μία υπερδύναμη. Τίποτε τέτοιο, όμως, και μάλιστα από τον κυρίως ενδιαφερόμενο οφειλέτη δεν έγινε!!!!

Ελλείπει δηλαδή το απαιτούμενο στοιχείο του ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ για την διάπραξη τέτοιων κακουργηματικών πράξεων. Όλοι οι ενδείκτες που γίνονται δεκτοί από την θεωρία και την νομολογία για την κατάγνωση της τέλεσης των ανωτέρω αξιοποίνων πράξεων με ενδεχόμενο δόλο ελλείπουν στο πρόσωπό μου. Σε καμμία περίπτωση δεν προέβλεψα το ενδεχόμενο της προσκρούσεως στο νόμο και παρά ταύτα το αποδέχθηκα και αδιαφόρησα για αυτό.

Επειδή ουδέποτε συγκρότησα και ούτε εντάχθηκα σε ομάδα με σκοπό διάπραξης του κακουργήματος της κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένης απάτης και σε απόπειρα απάτης σε βάρος αορίστου αριθμού πολιτών, του Δημοσίου, ΝΠΔΔ (Ασφαλιστικών Οργανισμών) και Τραπεζών με επιδιωχθέν όφελος άνω των 150.000 ευρώ και αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Πέραν των ανωτέρω διαφανών και δημοσίων ενεργειών μου συνυπέγραψα για την ίδρυση μίας Αστικής Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας και συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο καταστατικό, χωρίς καμία απολύτως πρόθεση να τελέσω την οποιαδήποτε εγκληματική πράξη, διότι γνώριζα, ότι δημιουργήσα

μία Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Σκοπού, με συγκεκριμένο Καταστατικό, που υπάρχει στην δικογραφία, το, αφού ελέγχθηκε από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και επομένως η πεποίθησή μου ήταν και είναι ότι ενεργώ εντελώς νόμιμα, όπως και όταν συνέστησα, με άλλους, Πολιτικό Φορέα με την

επωνυμία ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, στον οποίον ορίσθηκα Πρόεδρος, ο οποίος έχει συσταθεί νομότυπα, το δε καταστατικό του, που υπάρχει στην δικογραφία,

Σελίδα 119 από 136

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6199/2015 στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ. Επομένως ελλείπει ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ. Κατά συνέπεια ελλείπει το στοιχείο του άμεσου δόλου.

Επίσης α) δεν μπορεί να γίνεται λόγος αναφορικά με ενδεχόμενο δόλο, διότι

η κατάφαση του βουλητικού στοιχείου προσκρούει αναμφισβήτητα στον αντενδείκτη της μη νοητής αυτοδιακινδύνευσης άλλως αμοιβαιότητας κινδύνου, διότι εγώ είχα πάντοτε την άποψη και την βεβαιότητα ότι δεν εκτίθεμαι σε κανέναν απολύτως κίνδυνο, διότι δεν διαπράττω καμμία απολύτως παράνομη πράξη αλλά το αντίθετο, πράττω μέσα στα πλαίσια του νόμου και του Συντάγματος.

Επίσης β) σε ό,τι αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί στο πρόσωπό μου, διότι η πρόθεση και ο σκοπός μου πάντοτε ήταν να προβάλλω τον σκοπό της ανωτέρω Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και του ανωτέρω Πολιτικού Φορέα στα πλαίσια του Συντάγματος, των Νόμων και των Διεθνών Συνθηκών και Κανόνων, που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Ουδέποτε υποψιάστηκα ότι μπορεί, κινούμενος από την αγάπη μου για την Ελλάδα και τον συνάνθρωπο, και ότι θα ήταν δυνατόν να τελέσω οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα είτε σε βάρος οποιουδήποτε, ακόμη και σε βάρος εμού του ιδίου. Επιπλέον ουδέν αποδεικτικό στοιχείο υπάρχει στην δικογραφία που να προκύπτει κάτι περί του αντιθέτου.

Γνωρίζω όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι συγκατηγορούμενοί μου, με κάποιους από αυτούς είχαμε διαφωνίες και αποχώρησαν από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ή διεγράφησαν, αλλά ουδέποτε, όπως άλλωστε και εγώ, διανοήθηκαν ότι διαπράττουν κάποια οποιαδήποτε παρανομία, ούτε διέπραξαν οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ή όχι τα δικά μου χρηματοοικονομικά εργαλεία, ούτε είχαν σκοπό να προκαλέσουν οποιουδήποτε είδους βλάβη στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ (Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ) και Τράπεζες, ή με σκοπό επιδιωχθέν όφελος και απειληθείσα ζημία άνω των 150.000 ευρώ και αντικείμενο ιδιαίτερης μεγάλης αξίας.

Σχετικά με τον πολιτικό Φορέα, πρέπει να λεχθεί ότι, Έλληνες πολίτες σε ολόκληρη την Επικράτεια, αποδεχόμενοι τους ίδιους καταστατικούς με τον ανωτέρω Πολιτικό Φορέα σκοπούς, ίδρυσαν κατά τόπους ανεξάρτητα αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα και αυτοσυντηρούμενα γραφεία, δηλαδή εταιρείες μη κερδοσκοπικού σκοπού, με δικό τους καταστατικό νομίμως δημοσιευμένο και ξεχωριστό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, με δικά τους όργανα Διοικήσεως.

Σελίδα 120 από 136

Με βάση τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες ή παραλείψεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλαδος, αόριστος αριθμός προσώπων ανά την Ελληνική Επικράτεια, προσήρχοντο στα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού, όπου ενημερώνονταν και με δική τους ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, αναλάμβαναν την πρωτοβουλία να επιδώσουν στην αρμόδια ΔΟΥ και στις Τράπεζες εξώδικη εντολή – δήλωση - εξουσιοδότηση, και το οποίο εξώδικο εκοινοποιείτο στον νομέα και κάτοχο των ανωτέρω περιουσιών, δηλαδή σε μένα τον Αρτέμη Σώρρα, μην έχοντας καμία σχέση ο πολιτικός Φορέας με τις ανωτέρω ενέργειες.

Εξ όσων πληροφορήθηκα, αλλά και με επικοινωνία που είχα με πολλούς εξ αυτών που επέδωσαν το ανωτέρω εξώδικο, όλοι τους ήταν άποροι, οικονομικά αδύνατοι, πολύ πριν καν προσέλθουν στα γραφεία και δεν πλήρωναν, λόγω αδυναμίας, το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε περίπτωση δεν είχαν τρόπο και οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς τους ανωτέρω. Ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις πολιτών, που αν και επέδωσαν την ως άνω εξώδικη εντολή, εν τούτοις συνέχισαν να πληρώνουν, εφόσον είχαν την δυνατότητα αυτή.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν προέτρεψα κανέναν προσωπικά εγώ να μην πληρώσει τις ανωτέρω οφειλές του, όπως και ανωτέρω αναφέρω.

Οι πολίτες προσήλθαν στα κατά τόπους γραφεία, ενημερώθηκαν για την δικαστική απόφαση, οι περισσότεροι από αυτούς έγιναν και μέλη της τοπικής αστικής εταιρείας, καταβάλλοντας πέντε (5) ευρώ ως μηνιαία συμμετοχή για έξοδα του γραφείου (ενοίκο, ΔΕΗ, τηλέφωνο), ενώ οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό διέθεσαν, αφορούσε την αμοιβή του τοπικού δικαστικού επιμελητή που έκανε την επίδοση, ο οποίος πληρώθηκε απευθείας από όσους έστειλαν την εξώδικη εντολή.

Σημειωτέον ότι, το Δημόσιο δεν στερήθηκε κανένα νόμιμο δικαίωμα ή δυνατότητα, προκειμένου να ασκήσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών για ικανοποίηση και είσπραξη των απαιτήσεών του. Οι δεκάδες πάσης φύσεως αναγκαστικές κατασχέσεις και επακολουθούντες πλειστηριασμοί, που είναι παγκοίνως γνωστοί από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τόσον του Δημοσίου, όσο και των Τραπεζών, αλλά και των Ασφαλιστικών Οργανισμών κλπ. αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Επομένως ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΜΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ. Επομένως από την αποστολή του ανωτέρω εξωδίκου στην Σελίδα 121 από 136

πραγματικότητα ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΖΗΜΙΑ ΥΠΗΡΞΕ, ούτε βέβαια κι εγώ, με τα όσα αναφέρω παραπάνω σχετικά, ζημίωσα καθ΄οιονδήποτε τρόπο, το Δημόσιο ΝΠΔΔ ( Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Τράπεζες κλπ.).

Αναπόδεικτη και ανυπόστατη είναι επίσης σε βάρος μου η κατηγορία

ότι υποσχέθηκα παροχή 20.000 ευρώ σε κάθε πολίτη ο οποίος θα μας τιμούσε με την ψήφο του στις εκλογές. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ δημόσια ή ιδιωτικά. Οι συκοφάντες μου, αναφέρονται στο ποσό των 20.000 ευρώ που θα λάβουν οι Ελληνες μόλις η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ πάρει την εξουσία. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στις προγραμματικές μας δηλώσεις, στο κεφάλαιο

Β «Για την μεταβατική περίοδο από την ανάληψη διακυβέρνησης από την ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ θα υλοποιηθούν τα κάτωθι: Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας των 600 δις δολαρίων από τις 28-9-2012 να γίνει άμεση εκταμίευση ευθύς με την ανάληψη της Κυβέρνησης, από την ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ και να δοθεί σε κάθε Ελληνα/δα πολίτη που είναι καταγεγραμμένος/η στους εκλογικούς καταλόγους το ποσό των 20.000 ευρώ, ως άμεση ανακούφιση και στήριξη μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί, ύψους 2,3 τρις ευρώ.».

Στο σημείο αυτό οφείλω να θέσω υπόψη Σας τα ακόλουθα: Υφίσταται η ΑΜΚΕ (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” και ο πολιτικός φορέας των Ελλήνων, ο οποίος φιλοξενείται από την (πρώτη) ΑΜΚΕ στα γραφεία της ανά την Ελλάδα, χωρίς οι δύο αυτοί φορείς (ΑΜΚΕ και Πολιτικός Φορέας) να ταυτίζονται σε επίπεδο προσώπων,

οργάνωσης και διοίκησης. Με την διευκρίνιση αυτή, αναδεικνύεται η ασάφεια και αοριστία του σε βάρος μου κατηγορητηρίου, καθώς δεν είναι ορατό και σαφές σε ποιόν από τους δύο ως άνω φορείς αναφέρεται. Εάν (ερμηνεύοντας) από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι η αναφορά και η κατηγορία αφορά τον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” (λόγω της αναφοράς σε 20.000 ευρώ σε κάθε πολίτη που θα μας τιμούσε με την ψήφο του), τότε φαίνεται ότι ποινικοποιείται ως “παράνομο όφελος” το τέλος εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή (καθ'όλα νόμιμη) σε έναν πολιτικό φορέα με καταστατικό κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Άρειο Πάγο!!! Πλην όμως η παρεξήγηση και διαστρέβλωση της προγραμματικής θέσεως, που αναφέρεται αμέσως ανωτέρω, του πολιτικού φορέα από το κατηγορητήριο είναι παραπάνω από ορατή. Αν πάλι η αναφορά του κατηγορητηρίου γίνεται για την ΑΜΚΕ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”, είναι ανεξήγητο

Σελίδα 122 από 136

πώς μία εισφορά εγγραφής 10 ευρώ και μία μηνιαία συνδρομή 5 ευρώ βαπτίζονται “παράνομο περιουσιακό όφελος” για μία νομίμως λειτουργούσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με εγκεκριμένο καταστατικό στο Πρωτοδικείο και στο ΓΕΜΗ, καθώς αυταπόδεικτα, τα γραφεία χρειάζονται ένα ελάχιστο εξόδων συντηρήσεως όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Εάν υπονοείται διά του κατηγορητηρίου ότι για την συγκέντρωση αυτού του ποσού (των 10 ευρώ εγγραφής και 5 ευρώ μηνιαίας συνδρομής) ήταν αναγκαία για την τέλεση απάτης τόσο μεγάλης όσο το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, τότε γιατί οι αρμόδιοι φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν δίνει, ως εκ του νόμου οφείλει, λύση στο θέμα, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανόνες που η ίδια έχει προβλέψει και θεσπίσει; Στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να προστεθεί και ένα εύλογο ερώτημα που έχει ανακύψει και βασανίζει την Ελληνική κονωνία τα τρία τελευταία έτη: Ποιά είναι

η απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. (και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) στο ερώτημα για την προέλευση των -μη αναμενομένων και ανεξηγήτων- πιστωτικών εσόδων (αντιστοίχων με την συναλλαγματική ισοτιμία των 600 δις δολλαρίων ΗΠΑ) στους τελευταίους τρείς Ελληνικούς Προϋπολογισμούς (έτη 2016, 2017 και 2018) που ετέθη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρά την επιμονή του απάντηση δεν πήρε; Και τούτο διότι άλλα 600 δις πέρα από αυτά που εγώ έχω προσφέρει δεν υπάρχουν!!!!

Επίσης στο σημειο αυτό οφείλω να επισημάνω μία σοβαρότατη πλημμέλεια, ανακολουθία και λανθασμένη χρονική ακολουθία του παρόντος κατηγορητηρίου, ενώ κατηγορούμαι ότι αποκόμισα όφελος μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 115 πολιτών προς το ΙΚΑ που δεν εξοφλήθηκαν έως 9-9-2013 ανέρχονται σε 4.709.481,30 ευρώ, αποκρύπτεται ότι τα πρώτα εξώδικα που εστάλησαν ήταν δύο έτη μετά από την πιό πάνω ημερομηνία!!! Δηλαδή

στις 18-12-2015. Η αποστολή εξωδίκων το πρώτον τον Δεκέμβριο του έτους 2015, δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέεται με την μη πληρωμή εισφορών 115 πολιτών προς το ΙΚΑ περισσότερο από δύο χρόνια πριν!!! Δεν υφίσταται ούτε αιτιώδης συνάφεια, ούτε και χρονική συνάφεια μεταξύ των δύο γεγονότων!!! Δεν είναι δυνατόν να μου αποδίδεται ότι ετέλεσα έγκλημα σε χρόνο που δεν είχα διανοηθεί να προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Αποδεικνύεται δηλαδή, ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα 20.000 ευρώ, δεν δίδονται προς εκμαυλισμό συγκεκριμένων ψηφοφόρων και για ψηφοθηρία, αλλά θα δοθούν μετά την ανάληψη της διακυβερνήσεως της χώρας,

Σελίδα 123 από 136

αδιακρίτως σε όλους τους Ελληνες και Ελληνίδες, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, ασχέτως αν ψήφισαν ή όχι την ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, για την άμεση ανακούφιση και στήριξή τους από την τραγική οικονομική κατάσταση που διαβιώνουν.

Σε ό,τι αφορά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία (Β) κατηγορία του κατηγορητηρίου, αρνούμαι τα όσα μου καταλογίζονται ως αβάσιμα κατά την ουσία και επικαλούμαι :

Την ως άνω υπ' αριθμόν 6341/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι πράγματι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας είμαι πλήρης, αποκλειστικός και αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος και κομιστής 28 κοινών ανωνύμων μετοχών της συγχωνευθείσας με απορρόφηση ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε., ονομαστικής αξιας 125 χρυσών γαλλικών φράγκων οι οποίες μετοχές λόγω ακυρώσεώς των έχουν χαρακτήρα αξιογράφου χρεογράφου-χρεωστικού ομολόγου, και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς και δεν έχει ολοκληρωθεί η ειδική εκκαθάριση, όπως πιθανολογείται και με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που υπάρχει στην δικογραφία, ότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, πράγματι είμαι κάτοχος μίας πολύ μεγάλης χρηματικής περιουσίας, μέρος της οποίας θα την διέθετα για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

Ο αληθής ισχυρισμός μου ότι με την μεταβίβαση τεσσάρων (δύο και δύο) εκ των ανωτέρω μετοχών μου και δη τις υπ' αύξοντες αριθμούς 010933, 008173, 147141 και 179253 στην ΑΜΚΕ “END NATIONAL DEBT – END” και στην ΑΜΚΕ “ELLAS NEVER DIE – END”, πώς είναι δυνατόν να παράξει παράνομη πράξη και αδίκημα, αφού πράγματι είμαι κάτοχος και δικαιούχος, ως ανωτέρω εκθέτω, των εν λόγω μετοχών, οι οποίες έχει γίνει δεκτό ότι έχουν την ανωτέρω μνημονευομένη αξία και μάλιστα από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, που μου καταλογίζει φόρο γι' αυτές συνολικά . Κατά συνέπεια κανένα αδίκημα δεν υφίσταται, κανένας δόλος δεν στοιχειοθετείται στο πρόσωπό μου και καμμία απολύτως αντικειμενική υπόσταση της κατηγορίας.

Επίσης αρνούμαι κάθε κατηγορία περί ισχυρισμού μου, ότι η Κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι δικαιούχος κληρονομικών κεφαλαίων ποσού 115 τρισεκατομμυρίων πεντακοσίων δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ (σύμφωνα με τον ισολογισμό του έτους 2007) που μπορούν να διατεθούν για την αποπληρωμή

κάθε χρέους και ανήκουν σε κάθε αυτόχθονα γηγενή Ελληνα και είναι κατατεθειμένα Σελίδα 124 από 136

σε ειδικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Παγκόσμια Τράπεζα κλπ.

Ειδικότερα αφού διενεργήθηκε όλη η διαδικασία από εμένα και τους συνεργάτες μου για την έγκριση για την Ελλάδα ανθρωπιστικής βοήθειας δύο τρισεκατομμυρίων τριακοσίων δισεκατομμυρίων 2.300.000.000.000 ευρώ, απέστειλα την από 19-3-2015 ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΜΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς τον κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών (κ. Γιάνη Βαρουφάκη) με κοινοποίηση προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κ. Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κλπ., το οποίο υπάρχει στην δικογραφία, με θέμα: «Κλήση για συντονισμό και εποπτεία προκειμένου για την λήψη κεφαλαίων από τα παράγωγα του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικύς και Παράλληλους “Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς” (OVER BALANCED) ή/και “Κύριους λογαριασμούς” (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNDS – GMC & CA), ή/και τους “Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς” (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNDS), στην Τραπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών δια μέσου γκρίζων/μαύρων οθονών (Επίπεδο Υψίστης Ασφαλείας), που είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως “η Παγκόσμια Διευκόλυνση Χρέους” (Global Debt Facility) με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. .... Το συνολικό ποσό που

διαπιστώνεται δια μέσου αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής ανέρχεται στα ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΚΚΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (2,300,000,000,000) ΕΥΡΩ.
...... Δια της παρούσας, σας καλώ για την άμεση συμμετοχή, ούτως ώστε να

συντονίσετε και να εποπτεύσετε την αποδέσμευση και μεταφορά μέρους των χρηματικών πόρων του ταμείου κληρονομιάς προς όφελος του Ελληνικού Λαού χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για την ασφαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας. ....

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ Σελίδα 125 από 136

ΦΟΡΕΙΣ 3.1. Το αίτημα συνοδευόμενο από μελέτες, το πληρεξούσιο, τη συμφωνία, καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο κατατέθηκε στους κάτωθι και δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και για να ασκηθεί η οποιαδήποτε ένσταση επί της διαδικασίας ή άλλο. α. Η.Ε. VLADIMIR I. KOBZAR, Ιδιοκτήτης αλλά και ως Διοικητίς και μοναδική Αρχή και Υπογράφων του Παγκόσμιου Κρατικού Κλειστού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος με την επωνυμία “ALPHA OMEGA STATION”, που ενεργεί σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες (White House Protocol No: 558-22821) και ο οποίος ασκεί τη νομική κυριότητα νομή και κατοχή και εξουσία που νομίμως του χορηγήθηκε επί των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, που κρατούνται εντός των Θεσμικών Μητρικών λογαριασμών και που είναι καταχωρημένοι στο Ομοσπονδιακό Σύνστημα τραπεζών των Διεθνών Διακανονισμών. β. ITC (INTERNATIONAL TREASURY CONTROL). γ. FEDERAL RESERVE SYSTEM & FEDERAL RESERVE BANK N.Y. Att. Mr William C. Dudley, President of Federal Reserve Bank of New York New York, 33 Liberty Street, New York, NY 10045. δ. THE WORLD BANK GROUP Att: Dr. Jim Yong Kim President of the World Bank Group, 1818 H3 North West, Washington, D.C. 20433, MC 12-1215. ε. THE BOARD OF GOVERNORS MEMBERS OF THE

FEDERAL RESERVE SYSTEM Mr Ben S. Bernanke, Chairman, Mrs Janet L. Yellen, Vice Chair, Mr Daniel K. Tarullo, Mrs Sarah Bloom Raskin, Mr Jeremy C. Stein, Mr Jerome H. Powel. στ. Thw “CONSOLIDATED CREDIT BANK LIMITED” FEDERAL RESERVE SYSTEM. ζ. THE UNITED NATIONS, Office of the President of the General Assembly UN, NY, Att: Mr John W. Ashe, President of

the 68th Session of the General Assembly. Όλοι οι σχετικοί φορείς,

ελεγκτές, θεσμοί κτλ έχουν ενημερωθεί με πλήρη φάκελο και πρωτόκολλα. Η περίοδος ελέγχου έχει περάσει.

Καμμία ένσταση ή αντίρρηση δεν τέθηκε από κανένα Φορέα προς εμένα

1.- για τις προθέσεις μου

2.- για τα έργα, καθώς και για

3.- τις εγγυήσεις που προσέφερα

έναντι του αιτήματος που κατατέθηκε για λογαριασμό των Ελλήνων με σκοπό την επικείμενη πίστωση μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων. ΑΡΑ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ

Σελίδα 126 από 136

ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΩΣ ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΕΚΔΟΧΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί τρόπος να αντιστρέψουμε την ολοένα αυξανόμενη και επικίνδυνη ύφεση που προκαλείται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και να προχωρήσουμε σε μία αειφόρο αναπτυξιακή προοπτική. Επειδή έχουμε εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Επειδή ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς στο Εξωτερικό και κανείς δε άσκησε ένσταση για την υλοποίηση τέτοιας πράξης. Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποστεί κανένα ρίσκο οποιασδήποτε μορφής. Επειδή είμαι έτοιμος να δεσεμύσω περιουσία μου από το προσωπικό μου χαρτοφυλάκιο για το σκοπό αυτό, και τέλος ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Επικαλούμαι την ισχύ και τη δύναμη που μου παρέχει το πληρεξούσιό μου όπου τίθεται σε λειτουργία η εντολή του λαού και Ενεργώντας ως ο ειδικά διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των Δήμων και Ορθοδόξων Εκκλησιών που εκπροσωπώ, δυνάμει της πρώτης ειδικής Ανέκκλητης εντολής και εξουσίας που μου δόθηκε ενώπιον Συμβολαιογράφου Αθηνών με τον αριθμό 6.157/09.12.2013 και με την συνοδευτική τεκμηρίωση και την συμφωνία με την οποία μου χορηγήθηκε η εντολή και το δικαίωμα να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, δεσμεύοντας αποκλειστικά δική μου περιουσία, χωρίς να φέρω οιονδήποτε βάρος στο Δήμο / Δημόσιο, επικαλούμαι το δικαίωμα αυτό και σας ζητώ να παραστείτε και να συντονίσετε τη διαδικασία με ασφάλεια για να πιστωθούν και να μεταφερθούν μέρος των πόρων των κληρονομικών κεφαλαίων με σκοπό να διαρθρωθεί μία αναπτυξιακή προοπτική όπως πιό πάνω περιγράφεται. Καταθέτω σήμερα προς Εσάς το Αίτημα με την έννοια του κατ' επείγοντος δια το συντονισμό και εποπτεία κατά την υλοποίηση της διαδικασίας πίστωσης μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων προς όφελος του Ελληνισμού γενικότερα ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΑ, με την ιδιότητά σας, ως Υπουργός επί των Οικονομικών της Νεοεκλεγείσας Ελληνικής Κυβερνήσεως και έχοντας το δικαίωμα εκ του Θεσμικού σας ρόλου να το πράξετε, όπως προβείτε εσείς προσωπικά στις απαραίτητες ενέργειες για την άσκηση της δέουσας εποπτείας και τον συντονισμό της διαδικασίας πιστώσεως μέρους των Κληρονομικών Κεφαλαίων και όπως περιγράφεται πιό πάνω, σε


Σελίδα 127 από 136

οποιαδήποτε τράπεζα θα μας υποδείξετε εσείς. Επίσης, όπως προσφέρετε την απαιτούμενη ασφάλεια τόσο σε μένα όσο και στο χαρτοφυλακιό μου με την παρουσία μου για να μπορούν αυτά να υλοποιηθούν. Τέλος, καλώ να ενδώσετε εντολή στην τράπεζα που εσείς θα αποφασίσετε για να μας δεχτεί να υλοποιήσουμε την πράξη, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον Εισαγγελικής Εποπτικής Αρχής Συνημμένα σχετικά άρχεία: Σχετικό 1:Επισυνάπτονται παραδειγματικά παλιότεροι ισολογισμοί έτους 2007. Σχετικό 2: Διεθνείς Συνθήκες σχετικές με τα κληρονομικά κεφάλαια, εποπτεία, ισολογισμοί, έλεγχοι κτλ. Σχετικό 3α: Προϋπολογισμός Έργων για όλη την Ελλάδα/Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό. Σχετικό 3β:Δείγμα ξεχωριστών μελετών για τους 325 Δήμους. » Το ανωτέρω δεν απορρίπτεται αλλά διαβιβάζεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού με έγγραφό του, που υπάρχει στην δικογραφία, προς τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητος.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Εντελώς αόριστη και αβάσιμη ως προς την ουσία της είναι η εν λόγω κατηγορία, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται το είδος και η αξία της φερόμενης μεταβιβασθείσας από εμένα περιουσίας, ούτε και ποιές είναι οι αξιόποινες πράξεις, ενώ σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης έχω αναφερθεί ανωτέρω στο παρόν υπόμνημά μου.

Αρνούμαι την κατηγορία και αρνούμαι ότι τοποθέτησα άγνωστο ποσό κερδών σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, τους οποίους σε κάθε περίπτωση δεν γνωρίζω.

Δεν έχω προβεί σε καμμία μεταβίβαση χρηματικών ποσών, οποιουδήποτε ύψους, όπως κατηγορούμαι. Δεν αναφέρονται στο κατηγορητήριο, με βάση το οποίο απολογούμαι, στοιχεία περί των ποσών, που κατηγορούμαι ότι μεταβίβασα, δηλαδή ποια συγκεκριμένα ποσά μεταβίβασα, πότε τα μεταβίβασα, τι ποσά και σε ποιους, ούτε υπάρχουν στην δικογραφία, έγγραφα σχετικά με μετακίνηση, ή εν γένει απόκρυψη, οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών, όπως κατηγορούμαι. Δεν αποκόμισα και δεν χρησιμοποίησα ποτέ παράνομα χρήματα, για οποιονδήποτε λόγο, ενόψει των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν, να γίνει και να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον μου, όταν δεν υπάρχει, στην παρούσα δικογραφία, κανένα απολύτως στοιχείο περί τούτου.

Στον δε αναφερόμενο λογαριασμό που αναφέρεται στο κατηγορητήριο με Σελίδα 128 από 136

δικαιούχο την αστική εταιρεία ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ε4, από ό,τι είδα στη δικογραφία και από τους λογαριασμούς και από την ενημέρωση που ζητήθηκαν από τις Τράπεζες, υπάρχει ένα ποσό περίπου χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ, δεν αφορά σε εμένα, δεν ήμουν καν διαχειριστής ούτε ταμίας της

ανωτέρω αστικής εταιρείας, το δε ποσό είναι τέτοιο που δεν δικαιολογεί, σε καμμία περίπτωση, χρηματοδότηση της πολιτικής μου δράσης, εξασφάλιση μέσων για λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης και τα άλλα που με λεπτομέρειες αναφέρονται στο κατηγορητήριο και η τελευταία κατάθεση του λογαριασμού από ό,τι είδα είναι μερικών ευρώ και η κατάθεση του, είναι τον Φεβρουάριο του 2015.

Από τους λογαριασμούς μου, που υπάρχουν στην δικογραφία, δεν προκύπτει καμμία παράνομη μετακίνηση ή μεταβίβαση ποσού ή απόκρυψη ή οποιαδήποτε επιλήψιμη σχετική πράξη


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

Αρνούμαι την κατηγορία περί διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα, όταν μου ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΟΡΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ, δηλαδή οι φερόμενες ως ψευδείς ειδήσεις, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΕΔΩΣΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΨΕΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ.

Ουδέποτε ισχυρίστηκα αλλά ούτε και διέδωσα ό,τιδήποτε ψευδές. Τα πάντα απεδείκνυα με έγγραφα. Περί των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ αναφέρω παραπάνω, τόσο για την ύπαρξή τους, όσο και δια την αξία τους. Περί του ότι οι Έλληνες είναι δικαιούχοι των κληρονομικών κεφαλαίων επίσης αναφέρω πιό πάνω, τα οποία μπορούν να διατεθούν για την αποπληρωμή κάθε χρέους και ανήκουν σε κάθε αυτόχθονα γηγενή Έλληνα και είναι κατατεθειμένα σε ειδικούς λογαριασμούς στις τράπεζες που αναφέρονται στον υπάρχοντα στην δικογραφία Ισολογισμό έτους 2007 είναι αληθές και μπορεί με μία απλή επισκόπηση να διαπιστωθεί, αλλά και από τα άλλα έγγραφα που κοινοποίησα στους αρμόδιους να συνδράμουν φορείς. Το ότι είμαι κάτοχος χρεογράφων (Διεθνών Συναλλαγματικών – ΙΒΟΕ) είναι αληθές και αποδεικνύεται τόσο από τον κατατεθέντα φάκελλο για την δανειοδότηση του Ελληνικού Κράτους, όσο και από πλήθος εγγράφων, που υπάρχουν στην δικογραφία, αλλά και από την αλληλογραφία σχετικά με αυτά της

Σελίδα 129 από 136

δικηγορικής φίρμας στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ BLEAKLY PLATT & SCHMIDT, LLP. Περαιτέρω αποδεικνύεται από το ότι είναι αναρτημένα στην ως άνω αναφερομένη οθόνη του UCC. Περί των “εγγράφων” της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., του ελέγχου που διενήργησε για την διαπίστωση των ανωτέρω Διεθνών Συναλλαγματικών-ΙΒΟΕ τόσον αυτή, όσο και το Ελληνικό Δημόσιο και περί της εγκυρότητος τούτου αναφέρω παραπάνω. Στην πραγματικότητα δεν δημοσιοποίησαν κανένα έλεγχο, έβγαλαν μόνον χαλκευμένα “έγγραφα” για να τις απαξιώσουν στον Ελληνικό Λαό, με την συνδρομή των ΜΜΕ, ενώ το Δημόσιο ...έψαχνε έντοκα γραμμάτια (!!!), τους πιό πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και είδε ότι δεν περιλαμβάνομαι σ'αυτούς και άθροιζε την περιουσία των 11 πιό πλουσίων για να διαπιστώσει ότι εγώ έχω μεγαλύτερη περιουσία. Αυτός ήταν ο έλεγχος που έκαναν οι αρμόδιοι Θεσμοί !!!!!! Κατά τα λοιπά, απατεώνα με ανέβαζαν, απατεώνα με κατέβαζαν, χωρίς όμως να κάνουν τον έλεγχο για τα προσφερθέντα χρεόγραφα, όπως είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Ούτε με επίσημο τρόπο μου απάντησαν ότι τα ως άνω προσφερθέντα χρεόγραφα είναι πλαστά, κλεμμένα, χωρίς ισχύ, χωρίς αξία, δεν υπάρχουν. Μόνο το κατηγορητήριο τα λέγει αυτά χωρίς καμμία απόδειξη. Το να θέλει το πολιτικό και τραπεζικό σύστημα, χωρίς να μου το έχουν πεί επισήμως, τα άνω χρηματοοικονομικά μου έργαλεία να είναι άχρηστα, ανύπαρκτα, πλαστά, προϊόν απάτης κλπ., είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα το να κάνουν σοβαρό και επαγγελματικό έλεγχο για να διαπιστώσουν την ύπαρξη ή όχι. Το βέβαιον είναι ότι έχουν κάνει έλεγχο και δεν τον δημοσιοποιούν, για τους δικούς τους λόγους, όπως η εισδοχή της Ελλάδος στά Μνημόνια, η πώληση και υποθήκευση της Δημόσιας Περιουσίας, η προμοδότηση των Τραπεζών με δισεκατομμύρια ευρώ και αποστολή του λογαριασμού στους Έλληνες φορολογουμένους και στο Δημόσιο Χρέος, η ψήφιση νόμων καθ' υπαγόρευση των δανειστών, η μετανάστευση των νέων Ελλήνων στο εξωτερικό (στους δανειστές που βρίσκουν δωρεάν εξειδικευμένο επιστημονικό πρσωπικό, το οποίο για να γίενι τέτοιο πλήρωσαν οι Έλληνες, αυτοκτονίες λόγω οικονομικής ανέχειας, υποθήκευση και πώληση των πλουτοπαρωγωγικών πηγών της Ελλάδος, κλπ. Κατά τα άλλα φταίει ο Σώρρας κα πρέπει να του φορτώσουμε απίθανες κατηγορίες, ακόμη και αυτές για τις οποίες έχει αθωωθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

Απόλυτα και κατηγορηματικά ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ με εντελώς αόριστο τρόπο μου αποδίδεται και η

Σελίδα 130 από 136

κατηγορία περί Δημόσιας διέγερσης του άρθρου 184 του ΠΚ, καθότι, δεν προσδιορίζεται με ποιόν τρόπο, σε ποιόν τόπο και χρόνο εγώ απευθύνθηκα δημοσίως στους πολίτες και τους διήγειρα να διαπράξουν ποινικά αδικήματα. Η κατηγορία η οποία μου αποδίδεται σχετίζεται με τις αναφορές στις 28 μετοχές της Τράπεζα της Ανατολής, στα 115 τρις. δολλαρίων ΗΠΑ και για τα 600 δις. Δολλάρια. στα οποία κεφάλαια αναλυτικά αναφέρθηκα πιο πάνω. Εγώ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, όπως και πιό πάνω αναφέρω σχετικά, αλλά προκύπτει και από δεκάδες έγγραφα που υπάρχουν στην δικογραφία.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι από τον τρόπο που αναφέρεται η κατηγορία υπό στοιχείο (Ε), προκύπτει, ότι τα χρέη των πολιτών, οφειλετών του Δημοσίου, ήταν ήδη υφιστάμενα, δηλαδή ευρίσκοντο ήδη σε οικονομική αδυναμία και είχαν ήδη διακόψει τις πληρωμές τους προς τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Δημόσιο, πριν γίνουν μέλη της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ή αποστείλουν την εξώδικη εντολή. Από αυτό και μόνο προκύπτει και είναι και η
πραγματικότητα, ότι ουδέποτε προκάλεσα, τους πολίτες δημόσια, να μην πληρώσουν τις οφειλές τους. Αλλωστε και στο υπόψιν κατηγορητήριο, δεν αναφέρεται, ποια συγκεκριμένα άτομα, επείστηκαν από εμένα, να μην καταβάλουν και πληρώσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Eπειδή από την αναφορά και την αντιπαραβολή των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων, τόσων αυτών της κατηγορίας, όσο και όσων εγώ προσκομίζω, αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητά μου.

Αποδεικνύεται δε περίτρανα, ότι ουδεμία αξιόποινη πράξη από αυτές που μου αποδίδονται τέλεσα εκ δόλου ή εξ’ αμελείας, συνεπώς δεν συντρέχουν, ούτε και οι ελάχιστες αποχρώσες ενδείξεις.

Επειδή επίσης, κανέναν απολύτως δόλο δεν είχα ενώ επίσης κανένα απολύτως οικονομικό όφελος δεν αποκόμισα παράνομο ή νόμιμο.

Στην υπό κρίση περίπτωση από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι γνώριζα και θέλησα να συγκροτήσω ή να ενταχθώ ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση) που να επιδιώκει την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων.

Σελίδα 131 από 136

Συγκεκριμένα η από μέρους μου αποδοχή του κινδύνου που κατά το κατηγορητήριο προκλήθηκε από τη φερόμενη κατηγορία, του άρθρου 187 ΠΚ δεν στοιχειοθετείται ούτε αντικειμενικά ούτε υποκειμενικά στο πρόσωπό μου, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο.

Στο πρόσωπό μου δεν μπορεί επίσης να διαγνωσθεί ο οποιοσδήποτε ιδιοτελής οικονομικός ή άλλος σκοπός για την φερομένη πρόκληση των ανωτέρω αδικημάτων, αφού επρόκειτο για σαφή πολιτική και μόνο πολιτική δράση, από την οποία ουδέν όφελος εξαρτούσα. Ελλείπει δηλαδή το απαιτούμενο στοιχείο του ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ για τη διάπραξη τέτοιων κακουργηματικών πράξεων. Όλοι οι ενδείκτες που γίνονται δεκτοί από τη θεωρία και τη νομολογία για την κατάγνωση της τέλεσης των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων με ενδεχόμενο δόλο ελλείπουν στο πρόσωπό μου. Σε καμμία περίπτωση δεν προέβλεψα το ενδεχόμενο της προσκρούσεως και παρά ταύτα το αποδέχθηκα και αδιαφόρησα για αυτό.

Επειδή ουδέποτε συγκρότησα και ούτε εντάχθηκα σε ομάδα με σκοπό διάπραξης του κακουργήματος της κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένης απάτης και σε απόπειρα απάτης σε βάρος αορίστου αριθμού πολιτών του Δημοσίου ΝΠΔΔ (ασφαλιστικών Οργανισμών) και Τραπεζών με επιδιωχθέν όφελος άνω των 150.000 ευρώ και αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 282 Κ.Π. .

Η παντελής, λοιπόν, έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, ικανών να στοιχειοθετήσουν τις τόσο σοβαρές και σημαντικές αποδιδόμενες σε βάρος μου κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθιστά σαφές, κατά συνέπεια, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή σε εμένα περιοριστικών όρων, αφού μετά βεβαιότητος θα προσέλθω ενώπιον των Δικαστικών Αρχών όποτε τούτο χρειαστεί και οποτεδήποτε κληθώ για να αποδείξω την αλήθεια των γεγονότων.

Η ηλικία μου, η επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή μου κατάσταση δεν πρέπει να καταλείπει σε Εσάς καμμιά αμφιβολία ότι πάντα θα εμφανίζομαι ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, όποτε καλούμαι προς τούτο.

Η διαπίστωση της συνδρομής σοβαρών ενδείξεων ενοχής κατά την επιβολή περιοριστικών όρων απαιτείται, αφενός για να εξασφαλισθεί η ορθή επίκληση και εφαρμογή της εν λόγω προϋποθέσεως και αφετέρου για να διασαφηνισθεί η σχέση της με το τεκμήριο αθωότητας. Όσο αυξημένη είναι η προσβολή του ατομικού συμφέροντος που επέρχεται με τη λήψη του δικονομικού μέτρου, τόσο

Σελίδα 132 από 136

υψηλότερος απαιτείται να είναι ο βαθμός υπονοιών σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου (βλ. Δαλακούρα, Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, Αθήνα – Κομοτηνή 1993, σελ. 231). Από την αξιολόγηση αυτών των συγκριτικών προτάσεων προκύπτει σαφώς ότι η προϋπόθεση συνδρομής σοβαρών ενδείξεων δρα αυτοτελώς, και η επίκλησή της προηγείται χρονικά του ελέγχου των άλλων προϋποθέσεων.

Συνοπτικώς, λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 282 § 3 ΚΠΔ, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί για περιοριστικούς όρους –εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι οι τελευταίοι δεν επαρκούν– μόνον εάν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα, και

• είτε δεν έχει μόνιμη ή γνωστή διαμονή στη χώρα,

• είτε έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες να διευκολύνει τη φυγή του,

• είτε να υπήρξε φυγόδικος ή φυγόποινος κατά το παρελθόν, είτε να κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πράξης, κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

Ωστόσο, η βαρύτητα της πράξης, κατά το νόμο, δεν αρκεί ποτέ για την επιβολή της προσωρινής κρατήσεως.

Αξίζει, δε, να σημειώσει κανείς ότι το πλέγμα των ανωτέρω προϋποθέσεων επιβολής προσωρινής κρατήσεως τονίζει πόσο σημαντική και αναγκαία είναι, εν όψει των εξοντωτικών συνεπειών της, η σχολαστική τήρηση όλων ανεξαιρέτως των προαναφερθέντων όρων.

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούν να λεχθούν τα ακόλουθα: Προσωρινή

κράτηση πρέπει να επιβάλλεται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον

κανένας από τους περιοριστικούς όρους της § 2 του άρθρου 282 δεν κρίνεται Σελίδα 133 από 136

αποδεδειγμένα ικανός να αποτρέψει τον κατηγορούμενο από την τέλεση νέων κακουργημάτων ή να παρεμποδίσει εξαιρετικά πιθανή φυγή του. Και πάλιν, όμως,
η διάταξη του άρθρου 282 § 3 ΚΠΔ δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά αξιώνει (άρθρα 93 § 3 Σ, 139 και 283 § 1 ΚΠΔ), την υποχρέωση του ανακριτή να αναπτύξει και να αναλύσει τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται μέσα στο πνεύμα του νόμου. Υποχρεώνει, λοιπόν, ρητώς τον ανακριτή σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, που σημαίνει αναλυτική παράθεση εκείνων των πραγματικών περιστατικών από τα οποία με νομική υπαγωγή, συνάγεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύλληψης ή προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου (βλ. ΑΠ 1727/1988 ΠοινΧρ Μ΄, 836, ΑΠ 1563/1988

ΠοινΧρ ΛΘ΄, 386). Η ανακριτική αρχή δεν έχει ο δικαίωμα να διαταράξει την τάξη των επιλογών που του θέτει ο νόμος, καταφεύγοντας απευθείας στο έσχατο από τα όπλα που διαθέτει, παρακάμπτοντας δίχως αιτιολογία τα λοιπά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού (βλ. ΕφΑθ 524/2002 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 994).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση και μολονότι, υπό το πρίσμα όσων προεξετέθησαν, καθίσταται προφανές ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις, που να καταδεικνύουν ενοχή μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα αξιόποινες πράξεις, αποκλειστικώς για την πληρότητα του υπερασπιστικού μου λόγου, επιθυμώ –ως εκ περισσού– να εκθέσω τις ακόλουθες σκέψεις περί της μη συνδρομής εν προκειμένω των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 282 ΚΠΔ, και δη αυτών της § 3 αυτού.

Επειδή για την παρούσα ανάκριση δεν κλήθηκα στην διεύθυνση που είχα δηλώσει στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και στις έγγραφες εξηγήσεις που παρείχα, πριν από την άσκηση κατηγορίας εναντίον μου, ούτε εγνώριζα την ύπαρξη του ανακριτικού εντάλματος.

Επειδή δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα αξιόποινες πράξεις.

Επειδή έχω μόνιμη και γνωστή στις Αρχές κατοικία, δεν έχω προβεί σε προπαρασκευαστικές της φυγής μου ενέργειες, ενώ θα μπορούσα όλο το χρονικό διάστημα της φυγοποινίας μου να οργανώσω και να διαπράξω την φυγή μου στο εξωτερικό, δεν τό έκανα, διότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και γι' αυτήν αγωνίζομαι με την εδώ φυσική παρουσία.

Η φυγοποινία μου έχει μοναδικό λόγο τον απολύτως βάσιμο φόβο

Σελίδα 134 από 136

δολοφονίας και εξοντώσεώς μου, αφού και στο παρελθόν αποτέλεσα στόχο δολοφονίας τουλάχιστον δύο φορές, η δε ύπαρξη σε μένα τέτοιων και τόσων περιουσιών με κάνουν να αποτελώ στόχο πολλών αντιθέτων συμφερόντων (πολιτικών και οικονομικών) που θέλουν την φυσική μου εξαφάνιση. Η φυλάκισή μου ή έστω η κράτησή μου θα αποτελούσε, με δεδομένες τις συνθήκες κρατήσεως των φυλακών και τον συγχρωτισμό των εκεί κρατουμένων, τεράστιο, πραγματικό και όχι ιδεατό κίνδυνο για την φυσική μου ύπαρξη. Ουδέποτε ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και ουδέποτε έφυγα μονίμως από την Ελλάδα.

Επειδή, ως εκ τούτου, δεν τυγχάνω ύποπτος φυγής.

Επειδή δεν έχω ουδέποτε καταδικασθεί αμετακλήτως για οιαδήποτε αξιόποινη πράξη ομοειδή με την αποδιδόμενη σε εμέ στα πλαίσια της κυρίας ανάκρισης.

Επειδή από τα περιστατικά της προηγούμενης ζωής μου, σε συνδυασμό με την μέχρι σήμερα κοινωνική μου πορεία προκύπτει ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να τελέσω οποιαδήποτε τέτοιου είδους αξιόποινη πράξη.

Επειδή για τον σχηματισμό κρίσης για την επιβολή προσωρινής κράτησης ή περιοριστικού όρου πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι επιταγές των αρχών της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας, της απαγόρευσης του υπέρμετρου, αλλά και της αρχής του προσήκοντος βαθμού υπονοιών, με την οποία πρέπει να είναι σύμφωνη κάθε ανακριτική πράξη.

Επειδή δεν είναι αναγκαία η επιβολή των περιοριστικών όρων για τη διασφάλιση της εμφανίσεώς μου ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, πρόθεσή μου είναι να εμφανίζομαι ενώπιον αυτών όποτε καλούμαι σχετικώς .


Επειδή το παρόν υπόμνημα είναι νόμιμο βάσιμο και αληθές

Επειδή τέλος ακόμη και από αυτά τα ίδια τα υπάρχοντα στοιχεία της δικογραφίας, αποδεικνύεται η αθωότητά μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Όπως αφεθώ ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Όπως απαλλαγώ με βούλευμα από κάθε κατηγορία που μου αποδίδεται.

Σελίδα 135 από 136

Όπως λάβω γνώση της εισαγγελικής προτάσεως που πρόκειται να εκδοθεί. Διορίζω συνηγόρους, πληρεξουσίους και αντικλήτους μου τους δικηγόρους,
κκ. Γεράσιμο Παπακωστόπουο του Ηλία, Δικηγόρο Πειραιά (Α.Μ. 2124 .Σ.Π.) κάτοικο Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη, αριθ. 72.

Και τον κκ. Φώτιο Μπαμπάνη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. 18705 .Σ.Α) Μαχητών 2, Πειραιάς.

Αθήνα 21-6-2018

Ο απολογούμενος
Σελίδα 136 από 136

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου