Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση

To Φροντιστήριο των ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ στα Γρεβενά

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Σε πλήρη εξέλιξη το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών με νέες δημοπρασίες..
Σε εξέλιξη οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες έργων που αφορούν την βελτίωση καθημερινότητας στο Δήμο Γρεβενών.

1. Συντήρηση Δημοτικού Ορεινού Δικτύου Δήμου Γρεβενών. Ημερομηνία Διεξαγωγής Πέμπτη 28-06-2018
2. Ηλεκτροφωτισμός πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαμαρίνας.
Ημερομηνία Διεξαγωγής Τετάρτη 04-07-2018


3.Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων Δήμου Γρεβενών.
Ημερομηνία Διεξαγωγής Τρίτη 10-07-2018
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου